miercuri, 22 decembrie 2010

IN ATENTIA TUTUROR MEMBRILOR SCMD

IN ATENTIA TUTUROR MEMBRILOR SCMD

Departamentul Juridic al SCMD, in colaborare cu domnul avocat Col. (rez) Viorel Iepure, va recomanda ca pana la 28 decembrie 2010, sa inaintati catre casa de pensii la care sunteti in evidenta (M.A.I., M.Ap.N sau S.R.I.) urmatoarea notificare, adaptata in functie de situatia in care va aflati fiecare dintre dumneavoastra, dupa urmatorul model:


Către
 
1. M.Ap.N
2. M.A.I. -
3. S.R.I. -
 
 
 
Subsemnatul …………… domiciliat în………… CNP……………, pensionar militar având nr.dos.pensie………………, vă adresez prezenta
 
N O T I F I C A R E
 
prin care vă solicit să nu imi recalculati pensia pe baza salariului mediu brut pe economie, cu consecinta păstrării în plată a pensiei actuale stabilite prin Decizia nr……………. din ……………
 
M o t i v e :
 
            1. Nu am solicitat si nu solicit recalcularea pensiei militare de care beneficiez în prezent întrucât Legea nr.119/2010 nu stabileste o astfel de obligatie în sarcina pensionarilor militari.
            2. Executarea Hotărârii Guvernului nr. 735 din 21 iulie 2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislaţiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale poliţiştilor şi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor, conform Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, este suspendată începând din 28.09.2010 prin Sentinta civilă nr.338/2010 a Curtii de Apel Cluj.
Prin Sentinta civilă nr.443 din 23.11.2010 Curtea de Apel Cluj a dispus anularea dispozitiilor art.2 al.2,3,4,6 si 7, art.6 al.1,2 si 4 şi art.10 al.2 din acelasi act normativ. Prin urmare, în conformitate cu art.15 al.4 din Legea nr.554/2004, măsura suspendării H.G. nr.735/2010 dispusă prin Sentinta civilă nr.338 din 28.09.2010 a Curtii de Apel Cluj se prelungeste de drept până la solutionarea definitivă si irevocabilă a cauzei privind anularea.
3. Aplicabilitatea ”erga omnes” (pentru toti cei aflati sub incidenta actului administrativ) a hotărârii judecătoresti prin care s-a dispus suspendarea H.G. nr.735/2010 nu poate fi pusă la îndoială, întrucât:
a) Este vorba de un act administrativ cu caracter normativ si nu de unul cu caracter individual.
b) Un act administrativ cu caracter normativ nu poate să fie suspendat doar pentru o parte dintre cei aflati sub incidenta lui (pentru reclamanti) iar pentru ceilalti să nu fie suspendat. În acest sens, art.14 al.7 din Legea nr.554/2004 dispune că ”suspendarea executării actului administrativ are ca efect încetarea oricărei forme de executare, până la expirarea duratei suspendării”, fără a distinge între persoanele care au atacat acel act si cele care nu l-au atacat. Or, acolo unde legea nu distinge nici cel care este chemat să o interpreteze nu trebuie să distingă, aceasta însemnând că noi nu putem exclude cazuri sau persoane care nu au fost excluse de legiuitorul însusi.
A interpreta că încetarea oricărei forme de executare operează doar cu privire la reclamanti înseamnă a adăuga la lege întrucât, dacă ar fi dorit încetarea formelor de executare doar pentru acestia, legiuitorul ar fi prevăzut acest lucru în mod expres.
c) Art.14 al.6 din Legea nr.554/2004 dispune că ”nu pot fi formulate mai multe cereri de suspendare succesive pentru aceleasi motive”. Nici aici legiuitorul nu distinge între cereri care ar fi formulate de aceiasi reclamanti sau de altii.
Prin urmare, o cerere ulterioară formulată de alti reclamanti ar fi respinsă ca inadmisibilă (dacă prima cerere a fost respinsă) sau ca rămasă fără obiect (dacă prima cerere a fost admisă). Astfel a procedat si Curtea de Apel Bucuresti în dosarul nr.7274/2/2010 în care, constatând că executarea H.G. nr.735 a fost suspendată prin Sentinta nr.338/2010 a Curtii de Apel Cluj, a respins cererea nouă de suspendare a aceluiasi act administrativ normativ (cerere formulată de alti reclamanti) ca rămasă fără obiect.
d) Efectul ”erga omnes” al unei hotărâri judecătoresti prin care s-a suspendat executarea unui act administrativ este consacrat si în practica Înaltei Curti de Casatie si Justitie. Astfel, în Decizia nr.2199/14.04.2009 a Sectiei de contencios administrativ si fiscal a instantei supreme s-a motivat că: ”Tocmai de aceea, suspendarea executării actelor administrative trebuie considerată ca fiind în realitate, un eficient instrument procedural aflat la îndemâna autorităţii emitente sau a instanţei de judecată, pentru a asigura respectarea principiului legalităţii, fiind echitabil ca atâta timp cât autoritatea publică sau judecătorul se află în proces de evaluare, acestea să nu-şi producă efectele asupra celor vizaţi”. Este indiscutabil că, in cazul de fata, ”cei vizati” sunt toti cei aflati sub incidenta actului administrativ si nu doar reclamantii.
            4. Interpretarea corectă a legii este atributul exclusiv al institutiilor si persoanelor chemate să facă aplicarea directă a acesteia si să dispună, cu bună-credintă, cu privire la drepturile si obligatiile ce decurg din legea respectivă.
Fată de motivele invocate la punctul 3, este evident că recalcularea pensiei prin determinarea punctajului mediu anual pe baza salariului mediu brut pe economie cu motivatia nedepunerii cererii de recalculare si/sau a documentelor doveditoare, ar constitui o măsură vădit nelegală si ar evidentia o totală rea-credintă în stabilirea si acordarea unui drept fundamental. Consecinta unei astfel de măsuri o constituie angajarea răspunderii juridice a persoanei (persoanelor) vinovate.
Solicitarea si luarea în considerare a ”punctelor de vedere” ale unor terte persoane nu înlătură răspunderea juridică a persoanelor implicate direct în procesul de recalculare a pensiilor.
 
Având în vedere cele arătate mai sus, în situatia în care nu veti da curs solicitării mele, mă voi adresa instantelor de judecată interne si internationale competente, solicitând anularea actelor pe care le veti emite precum si despăgubiri pentru toate prejudiciile care îmi vor fi cauzate prin diminuarea nelegală a pensiei.
 
            Anexez, în fotocopie, minuta Sentintei civile nr.338/28.09.2010 si minuta Sentintei civile nr.443/23.11.2010 ale Curtii de Apel Cluj.

Data...................                                                 Semnatura...................................
 

Inainte de data si semnatura, aceasta se poate „personaliza” astfel:
-         Cei care au depus cereri pentru obtinerea adeverintelor si nu le-au primit, vor arata acest lucru;
-         Cei care au depus cereri pentru obtinerea adeverintelor si le-au primit, vor arata lipsurile constatate (perioade lipsa, imposibilitatea de a verifica corectitudinea datelor, semnaturi neautorizate, etc.)
-         Cei care nu au depus cereri pentru obtinerea adeverintelor nu vor adauga nimic.
Va recomandam ca Notificarea sa fie trimisa prin scrisoare cu confirmare de primire.
Adresele sunt:
1.    Ministerul Apararii Nationale, Directia Financiar Contabila, Serviciul Pensii Militare si Drepturi Sociale, str. Drumul Taberei nr. 7-9, Sector 6 Bucuresti
2.    Serviciul Roman de Informatii, Directia Financiara (in atentia Casa de Pensii), Piata Amzei, nr.4, Sector 1 Bucuresti
3.    Ministerul Administratiei si Internelor – Directia Generala Financiara, Casa de Pensii, str. George Georgescu nr. 3, sector 4 Bucurestisâmbătă, 18 decembrie 2010

Intalnire a juristilor SCMD

In seara zilei de 17.12.2010, la sediul central al SCMD a avut loc intalnirea juristilor SCMD din Bucuresti.
Cu aceasta ocazie s-a constituit nucleul Departamentului juridic al SCMD, sub coordonarea domnului Gl. Lt  (r) Pavel Abraham, s-a stabilit juristul de permanenta la sediul central, in persoana dl. Col (r) Pielmus Emilian si s-a decis convocarea pentru data de marti, 21.12.2010, 17.00,  a avocatilor SCMD pentru stabilirea obiectivelor, etapelor si mijloacelor de actiune juridica in luna ianuarie 2011.
Solicitam tuturor membrilor din filialele SCMD, avocati si alti specialisti in justitie sa transmita pana la data sedintei propuneri privind viitoarele actiuni in justitie, coordonate de SCMD.

marți, 14 decembrie 2010

SOLICITARE CATRE BIROURILE OPERATIVE ALE FILIALELOR DIN BUCURESTI


Intrucat la MAI falsurile numite adeverinte nu sunt semnate, iar la MapN adeverintele eliberate de CMJ/CMS/CMZ-uri exista si fac deja deliciul presei (avand perioade lipsa de la 3 luni la 26 de ani), rugam Birourile Operative ale filialelor din Bucuresti sa ne prezinte cate 5 (cinci) astfel de adeverinte de venit, pentru a formula plangere penala impotriva sefilor de CMS care le-au eliberat.
Repetam pentru toata lumea: o astfel de adeverinta poate fi eliberata legal la cerere personala directa doar de catre detinatorul arhivei (nu de catre un comandant de CMS). Ea trebuie contrasemnata de organul financiar al ministerului in cauza si trebuie sa aiba in anexa copii dupa toate documentele sursa. Altfel vorbim de fals si uz de fals si uzurpare de calitate.
Ii vom da in judecata pe comandantii de CMS din Bucuresti, oferindu-le sansa de a scapa de justitie daca vor veni martori in proces impotriva persoanei care le-a dat ordinul de a continua procesul de recalculare, in pofida Deciziei Curtii de Apel.

BIROUL OPERATIV AL SCMD

IN ATENTIA FILIALELOR SCMD DIN GARNIZOANA BUCURESTI


Vineri, 17.12.2010, orele 17.00, se convoaca nucleul Departamentului juridic al SCMD din garnizoana Bucuresti, pentru continuarea discutiilor privind strategia SCMD in perspectiva promulgarii Legii sistemului unitar de pensii.
Ii atentionam pe domnii juristi ca vor trebui sa propuna un lider (aceasta nefiind atributul meu si nici al altui membru al Comitetului Director) si sa stabileasca permanenta la sediul central al sindicatului.
In ceea ce ne priveste, vom propune angajarea din randurile juristilor SCMD a 1-2 persoane care sa tina permanent legatura intre avocati si Comitetul Director, precum si intre avocati si liderul Departamentului juridic.
Imi iau permisiunea de a atentiona pe toti juristii SCMD ca in problemele sindicatului au la dispozitie pentru comunicare blogurile centrale ale SCMD si pe cele ale filialelor. Daca doresc sa participe la confruntari de opinii, la discutii de specialitate pe alte site-uri sau bloguri, trebuie sa utilizeze pseudonime si nu sa participe in calitate de reprezentanti ai SCMD, pentru a nu se crea confuzii in randul sindicalistilor militari si in opinia publica, in general.

PRESEDINTELE SCMD,
Col. (r) dr. MIRCEA DOGARU
_______________________________________________________________

vineri, 3 decembrie 2010

Catre MApN, cerere inregistrata cu nr. 27085/03.12.2010SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE
Comitetul Director
Adresa: Bucuresti, Bd. Poligrafiei, nr. 4, Sector 1, cod postal 013705
E-mail secretariatscmd@yahoo.com Site http://sindicatulcmd.blogspot.com          Telefon fix : 0216683467, Mobil : 0725562223,  Fax :  0318177371
Cont:BRD, Agentia Carol, RO41BRDE441SV79262374410, Cod fiscal:26096263
Nr. 49/02.12.2010
                                                                                                      

                            Catre,

MINISTERUL APARARII NATIONALE
             
In atentia: Domnului Ministru Gabriel Oprea
Subiect:      Sentinta civila nr. 443 din 23.11.2010 a Curtii de Apel Cluj
  

Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate, cu sediul in Bucuresti, Bd. Poligrafiei, nr. 4, Sector 1, reprezentat legal prin dl. Presedinte – col. (rez.) dr. Mircea DOGARU, va aduce la cunostinta ca, prin Sentința civilă nr.443 din 23.11.2010 instanța (Curtea de Apel Cluj) a anulat dispoziţiie art.2 al.2,3,4,6 si 7, art.6 al.1,2 și 4 şi art.10 al.2 din Hotărârea Guvernului nr. 735/2010.

          În conformitate cu prevederile art.15 al.4 din Legea nr.554/2004, în urma admiterii acțiunii de fond, măsura suspendării dispuse prin Sentința civilă nr.338 din 28.09.2010 se prelungește de drept până la soluționarea definitivă și irevocabilă a cauzei.

          Efectele celor două sentințe se produc ”erga omnes” și nu doar asupra reclamanților, iar măsurile dispuse de instanță cu privire la H.G. nr.735/2010 se răsfrâng și asupra actelor subsecvente (inclusiv asupra Ordinului nr. M.101/23.08.2010 al ministrului Apararii Nationale, cu modificarile si completarile ulterioare, a Instructiunilor nr. 191/25.08.2010 ale ministrului Administratiei si Internelor si Instructiunilor de aplicare a HG 735/2010 ale Directorului Serviciului Roman de Informatii), în virtutea principiului ”resoluto jure dantis, resolvitur jus accipientis”.

Prin urmare, întreaga răspundere privind recalcularea pensiilor revine, încă de la data pronunțării Sentinței civile nr.338/28.09.2010, organelor de pensii ale Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii. Nedepunerea de către pensionarii militari a cererilor de recalculare și a documentelor privind veniturile realizate nu mai poate justifica determinarea punctajului mediu anual prin utilizarea salariului mediu brut pe economie.

Neluarea în considerare a celor hotărâte de instanță poate atrage răspunderea penală și civilă a persoanelor vinovate.

Anexam, în fotocopie, minuta Sentinței civile nr.443/23.11.2010 a Curții de Apel Cluj.
Prezenta instiintare a fost trimisa si la :
1.      MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
·         Domnlui ministru Constantin Traian IGAS
2.      SERVICIUL ROMAN DE INFORMATII
·         Domnului director George Cristian MAIOR


Cu stima,
SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE
PRESEDINTE
Col. (r) dr. DOGARU MIRCEACatre MAI, cerere inregistrata cu nr. 7412/SRP/03.12.2010SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE
Comitetul Director
Adresa: Bucuresti, Bd. Poligrafiei, nr. 4, Sector 1, cod postal 013705
E-mail secretariatscmd@yahoo.com Site http://sindicatulcmd.blogspot.com          Telefon fix : 0216683467, Mobil : 0725562223,  Fax :  0318177371
Cont:BRD, Agentia Carol, RO41BRDE441SV79262374410, Cod fiscal:26096263
Nr. 50/02.12.2010
                                                                                                      

                            Catre,

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
             
In atentia: Domnului Ministru Constantin Traian IGAS
Subiect:      Sentinta civila nr. 443 din 23.11.2010 a Curtii de Apel Cluj
  

Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate, cu sediul in Bucuresti, Bd. Poligrafiei, nr. 4, Sector 1, reprezentat legal prin dl. Presedinte – col. (rez.) dr. Mircea DOGARU, va aduce la cunostinta ca, prin Sentința civilă nr.443 din 23.11.2010 instanța (Curtea de Apel Cluj) a anulat dispoziţiie art.2 al.2,3,4,6 si 7, art.6 al.1,2 și 4 şi art.10 al.2 din Hotărârea Guvernului nr. 735/2010.

          În conformitate cu prevederile art.15 al.4 din Legea nr.554/2004, în urma admiterii acțiunii de fond, măsura suspendării dispuse prin Sentința civilă nr.338 din 28.09.2010 se prelungește de drept până la soluționarea definitivă și irevocabilă a cauzei.

          Efectele celor două sentințe se produc ”erga omnes” și nu doar asupra reclamanților, iar măsurile dispuse de instanță cu privire la H.G. nr.735/2010 se răsfrâng și asupra actelor subsecvente (inclusiv asupra Ordinului nr. M.101/23.08.2010 al ministrului Apararii Nationale, cu modificarile si completarile ulterioare, a Instructiunilor nr. 191/25.08.2010 ale ministrului Administratiei si Internelor si Instructiunilor de aplicare a HG 735/2010 ale Directorului Serviciului Roman de Informatii), în virtutea principiului ”resoluto jure dantis, resolvitur jus accipientis”.

Prin urmare, întreaga răspundere privind recalcularea pensiilor revine, încă de la data pronunțării Sentinței civile nr.338/28.09.2010, organelor de pensii ale Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii. Nedepunerea de către pensionarii militari a cererilor de recalculare și a documentelor privind veniturile realizate nu mai poate justifica determinarea punctajului mediu anual prin utilizarea salariului mediu brut pe economie.

Neluarea în considerare a celor hotărâte de instanță poate atrage răspunderea penală și civilă a persoanelor vinovate.

Anexam, în fotocopie, minuta Sentinței civile nr.443/23.11.2010 a Curții de Apel Cluj.
Prezenta instiintare a fost trimisa si la :
1.      MINISTERUL APARARII NATIONALE
·         Domnlui ministru Gabriel OPREA
2.      SERVICIUL ROMAN DE INFORMATII
·         Domnului director George Cristian MAIOR


Cu stima,
SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE
PRESEDINTE
Col. (r) dr. DOGARU MIRCEA
Catre SRI, cerere inregistrata cu nr. 71534/03.12.2010SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE
Comitetul Director
Adresa: Bucuresti, Bd. Poligrafiei, nr. 4, Sector 1, cod postal 013705
E-mail secretariatscmd@yahoo.com Site http://sindicatulcmd.blogspot.com          Telefon fix : 0216683467, Mobil : 0725562223,  Fax :  0318177371
Cont:BRD, Agentia Carol, RO41BRDE441SV79262374410, Cod fiscal:26096263
Nr. 51/02.12.2010
                                                                                                      

                            Catre,

SERVICIUL ROMAN DE INFORMATII
             
In atentia: Domnului Director George Cristian MAIOR
Subiect:      Sentinta civila nr. 443 din 23.11.2010 a Curtii de Apel Cluj
  

Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate, cu sediul in Bucuresti, Bd. Poligrafiei, nr. 4, Sector 1, reprezentat legal prin dl. Presedinte – col. (rez.) dr. Mircea DOGARU, va aduce la cunostinta ca, prin Sentința civilă nr.443 din 23.11.2010 instanța (Curtea de Apel Cluj) a anulat dispoziţiie art.2 al.2,3,4,6 si 7, art.6 al.1,2 și 4 şi art.10 al.2 din Hotărârea Guvernului nr. 735/2010.

          În conformitate cu prevederile art.15 al.4 din Legea nr.554/2004, în urma admiterii acțiunii de fond, măsura suspendării dispuse prin Sentința civilă nr.338 din 28.09.2010 se prelungește de drept până la soluționarea definitivă și irevocabilă a cauzei.

          Efectele celor două sentințe se produc ”erga omnes” și nu doar asupra reclamanților, iar măsurile dispuse de instanță cu privire la H.G. nr.735/2010 se răsfrâng și asupra actelor subsecvente (inclusiv asupra Ordinului nr. M.101/23.08.2010 al ministrului Apararii Nationale, cu modificarile si completarile ulterioare, a Instructiunilor nr. 191/25.08.2010 ale ministrului Administratiei si Internelor si Instructiunilor de aplicare a HG 735/2010 ale Directorului Serviciului Roman de Informatii), în virtutea principiului ”resoluto jure dantis, resolvitur jus accipientis”.

Prin urmare, întreaga răspundere privind recalcularea pensiilor revine, încă de la data pronunțării Sentinței civile nr.338/28.09.2010, organelor de pensii ale Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii. Nedepunerea de către pensionarii militari a cererilor de recalculare și a documentelor privind veniturile realizate nu mai poate justifica determinarea punctajului mediu anual prin utilizarea salariului mediu brut pe economie.

Neluarea în considerare a celor hotărâte de instanță poate atrage răspunderea penală și civilă a persoanelor vinovate.

Anexam, în fotocopie, minuta Sentinței civile nr.443/23.11.2010 a Curții de Apel Cluj.
Prezenta instiintare a fost trimisa si la :
1.      MINISTERUL APARARII NATIONALE
·         Domnlui ministru Gabriel OPREA
2.      MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
·         Domnului ministru Constantin Traian IGAS


Cu stima,
SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE
PRESEDINTE
Col. (r) dr. DOGARU MIRCEA

joi, 2 decembrie 2010

Va prezentam recomandarile colectivului de juristi al SCMD pentru toti membrii de sindicat

 Colectivul de juristi al SCMD, intrunit in ziua de 02.12.2010 , va face urmatoarele recomandari:
1.     Adeverintele de venit se pot solicita prin cerere personala de preferinta prin posta, cu confirmare de primire. Ele vor putea fi folosite in instanta.
2.     La primirea adeverintelor salariale,  verificati cu mare atentie continutul acestora,  intrucat cei care le-au primit déjà, au constatat inexactitati si/sau lipsuri. In cazul in care vi se intampla acelasi lucru, contestati imediat datele primite.
3.     Cererile de recalculare a pensiei sa nu se semneze, in nici un caz, indiferent de presiunile facute asupra dumneavoastra.
Pentru aceia dintre dumneavoastra care doriti sa solicitati adeverinte de venit, va recomandam modelul de mai jos:
Domnule Comandant,

Subsemnatul/a _____.(r) ________________________________, fiul/fiica lui _______________________ şi ____________________, născut/ă la data de_____________, în __________________________,  CNP:____________________, legitimat/ă cu C.I. seria ___ nr.________, domiciliat/ă în _________________________________________________
_____________________________________________________________,
telefon_____________________, în prezent, pensionat/ă militar cu mandat de pensie nr._______________, prin decizia nr.______________/________ şi dosar de pensionare nr._______________/_________, vă rog să binevoiţi a-mi aproba emiterea unei adeverinţe din care să rezulte veniturile brute/nete pe fiecare lună realizate pe perioada desfăşurării activităţii în cadrul ____________________________in perioada_______________________ şi contribuţia la fondul pentru pensia suplimentară.
     
    Data                                                                           Semnătura                           


DESPRE PROCESELE S.C.M.D. PE HG 735/2010

In privinta dosarelor ce vizeaza actele normative privind recalcularea pensiilor militare, va informam ca in acestea suntem reprezentati de catre dl. col. (rez) de justitie Florea Bujorel, avocat.

Aceste dosare sunt:

1. PENTRU SUSPENDARE
Număr unic dosar: 7130/2/2010
Înregistrat în data de: 12.08.2010
Obiect dosar: suspendare executare act administrativ
Materia juridică: Contencios administrativ şi fiscal
Stadiu procesual: Fond
Părţi:
SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE : Reclamant
SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE, PRIN REPREZENTANT LEGAL DL.PREŞEDINTE-COL.(REZ.)DR.MIRCEA DOGARU : Reclamant
GUVERNUL ROMÂNIEI : Pârât
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR : Intervenient
TERMENE DE JUDECATĂ:
15/09/2010 pt a comunica pârâtului înscrisuri şi pt ca reclamanta să ia cunoştinţă de actele ce i-au fost comunicate Amânat
29/09/2010 Prin acţiunea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. 7130/2/2010, din 12.09.2010, reclamantul Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate - prin reprezentant legal dl. Preşedinte-col.(rez.) Dr. Mircea Dogaru a solicitat, în contradictoriu cu pârâtul Guvernul României, suspendarea executării H.G. nr. 735/2010, până la pronunţarea instanţei de fond. La acest termen, intrucat Curtea de Apel Cluj a dispus, in data de 28.09.2010, SUSPENDAREA HG 735/2010, s-a formulat cerere de renuntare la judecata.
Solutia instantei
Având în vedere cererea reclamantului de renunţare la judecată, urmează a lua act de aceasta, în temeiul art. 246 C.p.civ.
In privinta suspendarii prin Hotararea data de Curtea de Apel Cluj, dupa cum, pesemne, stiti, s-a declarat recurs care se va judeca la ICCJ la data de 7 ianuarie 2011. SA SPERAM CA LA ACEA DATA SE VA FACE APLICAREA art. 15 alin. (4) din Legea 554 / 2004 - " In ipoteza admiterii actiunii de fond, masura suspendarii, dispusa in conditiile art. 14, se prelungeste de drept pana la solutionarea definitiva si irevocabila a cauzei, chiar daca reclamantul nu a solicitat suspendarea executarii actului administrativ in temeiul alin. (1)."

2. PENTRU ANULARE - IN TOT SAU IN PARTE - A HG 735/2010
Număr unic dosar: 7951/2/2010
Înregistrat în data de: 14.09.2010
Obiect dosar: anulare act administrativ HG 735/21/07/2010
Materia juridică: Contencios administrativ şi fiscal
Stadiu procesual: Fond
Părţi:
SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE : Reclamant
GUVERNUL ROMÂNIEI : Pârât
PRIMUL TERMEN DE JUDECATĂ: 21/02/2011


VA DORESC SUCCES SI VA RECOMAND MAXIMUM DE ATENTIE IN COMPLETAREA TABELELOR SOLICITATE DE DL. AVOCAT FLOREA BUJOREL.

Lt. col. (rez) de justitie Elena Cobuz