vineri, 27 mai 2011

Comunicatul nr. 26 din 27.05.2011


In sedinta Departamentului juridic din data de 26.05 a.c. s-a analizat stadiul proceselor pe rolul instantelor pentru litigii de munca si asigurari sociale, privitoare la anularea deciziilor de pensionare recalculate in temeiul Legii nr.119/2010 si ale H.G. nr.735/2010 precum si strategia de urmat in cazul deciziilor de pensionare date in revizuire in temeiul O.U.G. nr.1/2011
In urma discutiilor purtate s-a hotarat ca:

1).Impotriva sentintelor de respingere a actiunilor pe motiv de inadmisibilitate - al lipsei de interes sau al lipsei de obiect, sau in care s-au pronuntat declinari de competenta, avocatii care au asistat si reprezentat in cauzele respective, sa formuleze in termenul legal RECURS.
2). Pentru atacarea deciziilor in revizuire (pt. cele care au fost emise  cat si pentru cele ce vor fi comunicate) in temeiul O.U.G. nr.1/2011, presedintii de filiale sa contacteze pana in data de 15 iunie a.c. avocatii care vor reprezenta in instante pe membrii de sindicat si sa incheie contractele de asistenta si reprezentare juridica. In acest sens exista 3 optiuni:
a)- sa angajati aceeasi avocati care ne-au reprezentat si in actiunile de anulare a deciziilor de pensionare date in recalculare;
b) – sa angajati alti avocati, membrii ai barourilor locale;
c) – sa apelati la conducerea S.C.M.D. pentru asigurarea unor avocati,fie din  baroul Bucuresti, fie din barourile locale.

IMPORTANT!!
Va trebui sa ne asiguram cu asistenta juridica prin avocati in termenul propus, deoarece, cat dureaza vacanta magistratilor (iulie-septembrie) si avocatii vor fi in concedii si ne va surprinde valul de decizii in plina vara.
Anticipam ca intentia ministerelor este sa emita deciziile in bloc in urmatoarele luni.
3) – In sedintele pe care le organizati in cadrul filialelor dumneavoastra, informati membrii de sindicat ca strategia pe care am adoptat-o cu privire la actiunile intentate in instantele de judecata, vine in sprijinul tuturor, inclusiv al colegilor carora in urma recalcularii sau revizuirii au primit pensii majorate in raport cu cele avute anterior datei de 1 ian. 2011
In instante am solicitat si vom solicita, cu argumente juridice, pastrarea statutului de militar si a pensiilor celor avute anterior datei de 1 ian. a.c. pentru cei al caror cuantum a fost diminuat ca urmare a deciziilor date in recalculare si/sau revizuire.
Pentru cei ale caror pensii vor fi majorate in urma revizuirilor, vom milita numai pentru redobandirea statutului de militar fara a fi afectat cuantumul pensiilor majorate, pe baza principiului dreptului castigat.
Facem aceasta precizare deoarece exista opinia ca in urma demersurilor intreprinse la instantele de judecata, membrii de sindicat ale caror pensii au fost sau vor fi majorate, contestand pierderea statutului de militar, vor pierde beneficiul pensiei majorate, lucru care nu este adevarat.
Va solicitam sa informati pe toti membrii de sindicat cu privire la aceste aspecte, cu rugamintea de a nu da curs acestor informatii, care nu sunt decat manipulari menite sa descurajeze actiunile noastre intreprinse pentru apararea drepturilor care ni se cuvin.

S.C.M.D.
Departamentul juridicluni, 23 mai 2011

COMUNICATUL nr. 25 din 23.05.2011

Azi, 23.05.2011, SCMD a susținut o conferință de presă în care a prezentat poziția sindicatului față de proiectul legii de aprobare a OUG. nr.1/2011 și a proiectului Legii Polițiștilor.
La conferința de presă au fost prezenți avocații SCMD Graziela Bârlă, Gâlcă Costel, precum și membrii departamentului juridic SCMD, unde s-au exprimat puncte de vedere față de stadiul actual al acțiunilor din instanțele românești.
S-a menționat următoarea situație a proceselor pentru anularea deciziilor de recalculare a pensiilor militare de stat:
TOTAL ŢARĂ:
- procese fără procedură prealabilă (nu s-au formulat contestatii, în prealabil, la comisiile de contestaţii pensii: s-au depus acţiuni direct în tribunal): 12915 acţiuni
- procese cu procedură prealabilă (s-au formulat contestatii, în prealabil, la comisiile de contestaţii pensii: ulterior, s-au depus acţiuni în tribunal): 8838 acţiuni
TOTAL ACȚIUNI ȚARĂ: 21753
PE SECŢIUNI:
Bucureşti şi Jud. Ilfov – av. Costel Gâlcă:
- procese fără procedură prealabilă: 3853 acţiuni
- procese cu procedură prealabilă: 3846 acţiuni
TOTAL ACȚIUNI: 7699
Filiale în coordonarea av. Gâlcă Costel (sudul ţării - 24 de filiale din 14 judeţe)
- procese fără procedură prealabilă: 2834 acţiuni
- procese cu procedură prealabilă: 2543 acţiuni
TOTAL ACȚIUNI: 5377
Filiale din ţară cu avocaţi locali: (47 de filiale din 26 de judeţe)
- procese fără procedură prealabilă: 6228 acţiuni
- procese cu procedură prealabilă: 2449 acţiuni
TOTAL ACȚIUNI: 8677

PROCESE CÂȘTIGATE
1 - Fără procedură prealabilă:
- Teleorman – 100 reclamanţi
- Olt – 203 reclamanţi
- Giurgiu – 92 reclamanţi
- Covasna (Sfântu Gheorghe) – 32 reclamanţi
- Mehedinti – 25 reclamanti
- Alba Iulia – 94 reclamanți
Total = 546 reclamanţi
2 - Cu procedură prealabilă:
- Târgoviște -55 reclamanţi
- Zalău – 17 reclamanţi
Total = 72 reclamanţi
• Pentru toate procesele în care s-au dat soluții DEFAVORABILE membrilor SCMD, se va face RECURS.DEPARTAMENTUL JURIDIC

joi, 19 mai 2011

COMUNICATUL nr. 24 din 19.05.2011

La cererera d-lui avocat Gâlcă Costel, începând cu data de 20.05.2011, fiecare membru de sindicat care a primit răspuns de la Comisia de Contestații Pensii la contestația formulată ÎMPOTRIVA DECIZIEI DE RECALCULARE, se va prezenta de URGENȚĂ LA FILIALĂ, CU 3 COPII ALE RĂSPUNSULUI ȘI 3 COPII ALE PLICULUI CU CARE S-A PRIMIT ACEST RĂSPUNS.
Pe fiecare copie se scrie ,,Conform cu originalul” și se semnează.
Acestea vor fi depuse la dosarul cauzei pe Pasul 1b).
Se anulează prevederile paragrafului nr.4 din Comunicatul nr. 23 / 13.05.2011 cu privire la modalitatea de depunere a acestui document.
Președinții filialelor din municipiul București susțin în totalitate această măsură.

DEPARTAMENTUL JURIDIC

vineri, 13 mai 2011

COMUNICATUL nr.23 din 13.05.2011

1 – Procesele care urmează a fi introduse pentru CONTESTAREA DECIZIILOR DE REVIZUIRE A PENSIILOR RECALCULATE, EMISE ÎN BAZA OUG. NR.1 /2011, vor fi susținute în continuare de av. Gîlcă Costel pentru filialele din municipiul București, Ilfov, Giurgiu, Vrancea, Prahova și Dâmbovița, motiv pentru care a fost încheiat contract de asistență juridică pentru toate fazele procesuale: tribunal, curte de apel, CEDO, Curtea de Justiție a Uniunii Europene.
Onorariul de avocat va fi suportat integral de fiecare membru de sindicat, eliberându-se chitanțe doveditoare.
În cadrul acțiunilor intentate, SCMD solicită plata cheltuielilor de judecată.

PARAGRAFUL EXISTENT AICI PÂNĂ LA DATA DE 19.05.2011, ora 17.00, A FOST ANULAT DE CONŢINUTUL COMUNICATULUI nr.24 /19.05.2011

2 - Pentru celelalte filiale, acțiunile în revizuire vor fi introduse, fie de avocații care au susținut acțiunile pentru anularea deciziilor de recalculare a pensiilor, fie de alți avocați agreați de filiala respectivă.
În situația în care pe plan local filialele nu reușesc să-și asigure asistența juridică vor anunța în termen util conducerea SCMD pentru a adopta măsuri în consecință.


3 - Din surse neoficiale, se pare că intenția Caselor de Pensii Sectoriale este de a emite și transmite deciziile de revizuire în bloc, în perioada de vacanță a instanțelor judecătorești (iulie-august-septembrie), care coincide cu perioada în care membrii de sindicat sunt plecați din localitate.
În această situație, dacă nu sunteți în localitate, desemnați pe cineva care să URMĂREASCĂ CORESPONDENȚA ȘI SĂ VĂ INFORMEZE RAPID PENTRU A DEPUNE DOCUMENTELE LA FILIALĂ ÎN TERMENUL LEGAL SPECIFICAT ÎN GHID.
ÎN CAZ CONTRAR, VEȚI FI PUȘI ÎN SITUAȚIA PIERDERII TERMENULUI LEGAL DE A DEPUNE ACȚIUNE ÎN INSTANȚĂ.
PE CALE DE CONSECINȚĂ, VEȚI RĂMÂNE CU O DECIZIE DE RECALCULARE NELEGALĂ, CU PIERDEREA STATUTULUI DE MILITAR ÎN REZERVĂ SAU A UNUI CUANTUM DEZAVANTAJOS.
MENȚIONĂM CĂ ACTIVITATEA SINDICALĂ ÎN TOATE FILIALELE VA FI ASIGURATĂ ÎN MOD PERMANENT.DEPARTAMENTUL JURIDIC

joi, 5 mai 2011

COMUNICATUL nr. 21 din 05.05.2011

În data de 04.05.2011 Comisia de Muncă din Camera Deputaților a dezbătut propunerea ca în legea de aprobare a OUG. nr. 1/2011 privind procesul de revizuire a pensiilor recalculate, să se includă amendamentele comisiei de apărare, ordine publică și securitate națională.
Subliniem, pe această cale, punctul de vedere favorabil susținut de reprezentanții M.Ap.N. și însușit de celelalte structuri din domeniul apărării și securității naționale, cu privire la admiterea amendamentelor, așa cum au fost formulate și acceptate de comisia de apărare, ordine publică și securitate națională.
Această situație confirmă faptul că demersurile constante ale SCMD, inclusiv în forul legislativ al națiunii, pentru recâștigarea drepturilor pierdute, au fost bine fundamentate.
Amendamentele au fost discutate, dar nu și aprobate, decizia de aprobare sau respingere urmând a se adopta în ședința următoare a comisiei.

DEPARTAMENTUL JURIDIC