vineri, 11 noiembrie 2011

COMUNICATUL nr. 45 din 11.11.2011

IN ATENTIA COLEGILOR NOSTRI CARE AU OBTINUT SENTINTE DEFINITIVE SI IREVOCABILE IN PROCESELE LA DECIZIILE DE RECALCULARE A PENSIEI
(in speta, este vorba de colegii din filialele SCMD din tara care s-au judecat  si la Tribunalele judetene si la Curtile de apel)

Curtile de Apel Pitesti, Ploiesti, Bucuresti, Constanța, Brasov au admis actiunile formulate de SCMD, in numele si pentru membrii săi, 305 contestaţii de anulare a deciziilor de racalculare a pensiilor devenind DEFINITIVE şi IREVOCABILE.

Pentru membrii de sindicat care au primit decizii civile definitive şi irevocabile ale curţilor de apel, prezentăm următorul algoritm pentru ca deciziile să fie investite cu titlu executoriu:

1 – dosarul petentului, după pronunţarea curţii de apel, se întoarce la tribunalul unde s-a judecat fondul cauzei;

2 – petentul completeaza o cerere tip (se găseşte la tribunal) prin care solicită investirea cu titlu executoriu a deciziei civile nr. …….. a Curţii de Apel ……………….; se achită o taxă de timbru simbolică;

3 – decizia civilă investită cu titlu executoriu se transmite, în copie legalizată, prin scrisoare cu confirmare de primire, casei de pensii sectoriale pentru punere în aplicare;

4 – se depune la biroul operativ al filialei onorariul de succes, în conformitate cu prevederile contractului de asistenţă juridică încheiat de SCMD, în numele membrilor săi, cu avocatul (vezi
copie contract aflat la biroul operativ al filialei). Modalitatea de încasare a onorariului și plata acestuia către avocat se va stabili în prima ședință a Comitetului Director.

Filiala va trimite, prin e-mail, la Departamentul Juridic situața nominală a membrilor care au decizii definitive și irevocabile, tabelul cuprinzând: nr. crt.; mumele și prenumele, nr. deciziei civile a curții de apel. Comunicarea se face imediat ce datele solicitate prin tabel sunt complete pentru pachetul respectiv de petenți.
Informăm membrii de sindicat că SCMD este hotărât să-şi respecte obligaţiile contractuale de asistenţă juridică şi că va întreprinde demersurile legale pentru posibilii debitori membrii SCMD, care nu îşi achită onorariul de succes.
Cum colegii noştri care au decizii definitive şi irevocabile, au acum statutul de ,,privilegiaţi”, sperăm ca prin decizia ICCJ în cazul recursului în interesul legii din data de 12.12.2011, să fie eliminată ,,discriminarea” şi toţi să ne achităm onorariul de succes.
Dacă nu acum, atunci după CEDO. Este doar un decalaj de timp.


DEPARTAMENTUL JURIDIC

joi, 10 noiembrie 2011

COMUNICATUL nr. 44 din 09.11.2011PRIVIND PROCEDURA RECURSULUI ÎN INTERESUL LEGII

Recursul în interesul legii (RIL) este o procedură juridică, cuprinsă în art. 329 din Codul de procedură civilă și are ca scop interpretarea și aplicarea unitară a legii de către toate instanțele judecătorești. Motivarea RIL apare ca urmare a soluționării în mod diferit a unor probleme de drept de instanțele judecătorești naționale.
RIL este soluționat de Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) la sesizarea procurorului general de pe lângă ICCJ, printr-un complet format din min. 20 de magistrați ai ICCJ, urmând ca acesta să se pronunțe printr-o decizie.
Deciziile au caracter obligatoriu pentru viitor pentru toate instanțele de judecată, care soluționează cauze de speța care face obiectul RIL. Deciziile sunt obligatorii pentru instanțe de la data publicării deciziei în M.O. al României, Partea I.

În data de 13.10.2011 a.c., ICCJ a fost sesizată cu RIL de către procurorul general de pe lângă Parchetul ICCJ din oficiu și la solicitarea colegiilor de conducere ale Curților de Apel Craiova, Brașov și Cluj, având ca obiect statuarea elementelor de drept privind aplicarea unitară a Legii nr.119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor.
Promovarea RIL este motivată de faptul că în aplicarea Legii nr. 119/2010 instanțele de judecată sau pronunțat în mod diferit, în sensul că unele instanțe au admis acțiunile și s-au pronunțat pentru anularea deciziilor de recalculare a pensiilor, iar altele au respins acțiunile promovate împotriva deciziilor de recalculare a pensiilor,.
Și în cazul membrilor de sindicat, care au contestat deciziile de recalculare, modul de soluționare a fost diferit. Un sumar al acestora arată astfel: 2489 de sentințe sunt în favoarea colegilor noștri, cu admiterea acțiunilor, din care 233 au rămas definitive și irevocabile cu consecința anulării deciziilor de recalculare; unele acțiuni au fost declinate la Tribunalul Municipiului București; alte acțiuni au fost respinse, urmând a se promova recurs la curțile de  apel.
Decizia care urmează a fi pronunțată de ICCJ în cadrul acestui RIL va afecta direct procesele pe care le avem pe rol la tribunalele județene sau curțile de apel.
Sentințele pronunțate până în prezent, care au devenit DEFINITIVE si IREVOCABILE, NU SUNT INFLUENȚATE de decizia ce va fi pronunțată de ICCJ. Vor fi influențate numai acele  contestații care sunt în curs de judecată sau vor intra pe rolul instanțelor.
RIL urmează a fi dezbătut în data de 12.12.2011. Asupra modului în care se va pronunța ICCJ vă vom informa deîndată ce vom intra în posesia pronunțării.
În situația în care se admite RIL așa cum a fost promovat de Koveși L., Casa de avocatură Gâlcă, ne va comunica procedura și documentele necesare pentru un process la CEDO.
Sesizarea CEDO cu cauzele noastre se face în termen de 6 luni de la pronunțarea deciziei ICCJ.


DEPARTAMENTUL JURIDIC