joi, 16 august 2012

IN ATENTIA MEMBRILOR SCMD DIN BUCURESTI SI ILFOV


Casa de avocatura Gilca&Vasiliu ne-a comunicat situatia partiala cu membrii SCMD care au pierdut procesele in pasul 1a, definitiv si irevocabil, respectiv cu cei care au castigat aceste procese.
Colegii care se afla in cea de-a doua categorie trebuie sa achite obligatiile financiare legate de onorariul de succes, pana la 17.09.2012. Acest lucru se poate face la sediul SCMD (zilnic) sau direct la Casa de avocatura, in zilele de marti si joi intre orele 11.000 si 13.00.
 Pentru cei care au pierdut, Casa de avocatura pregateste actiunea la CEDO. In acest sens, filialele vor contacta  membrii lor aflati in situatia respectiva pentru a-i intreba daca doresc sau nu sa promoveze actiunea la CEDO. In cazul in care vor dori, membrii de sindicat vor trebui sa asigure urmatoarele documente pentru dosar, astfel:
- imputernicirea avocatiala (se va semna individual la sediul SCMD)
- decizia de pensionare sub imperiul Legii nr. 164/2001 sau 179/2004, dupa caz
- decizia de recalculare a pensiei
- hotararea definitiva si irevocabila de la Curtea de Apel Bucuresti (documetele s-au ridicat centralizat de catre Casa de avocatura)
- hotararea instantei de fond (TMB)
- taloane pensie: dec 2010 si ian 2011
Parte din documente se afla deja la dosar.
Dupa consultarea membrilor SCMD, filialele vor comunica situatia centralizatoare la Departamentul Juridic pana la 10.09.2012.
Mentionam faptul ca toti membrii SCMD vor contribui cu sume modice de bani (7-8 lei) pentru acoperirea cheltuielilor de multiplicare a documentelor la Curtea de Apel, respectiv 8-10 lei pentru cheltuieli de birotica legate de pregatitea dosarelor si expedierea  lor la CEDO. Aceste sume se vor incasa odata cu semnarea imputernicirilor avocatiale.
In masura in care vom primi noi informatii pe aceasta tema, o sa va tinem la curent in mod operativ.
Detalii despre aceasta actiune puteti obtine contactand filiala dvs.sau Departamentul Juridic.


luni, 13 august 2012

In atentia celor interesati sa obtina legitimatia de militar in rezerva/retragere!

Cadrele militare in rezerva sau in retragere care provin din MApN si care doresc sa intre in posesia legitimatiei de militar in rezerva/retragere, in baza dipozitiilor Ordinului M 76/13.07.2012, trebuie sa se adreseze in scris centrelor militare de care apartin teritorial. Acestea pun la dispozitia solicitantilor formulare tipizate de cerere, care se completeaza si se depun impreuna cu cate doua copii ale actului de identitate si doua fotografii color tip pasaport,  cu mentiunea ca aceste fotografii trebuie sa fie "in tinuta civila".

Orientativ, modelul de cerere este urmatorul:Comandantului  C.M.J./S. __________


Subsemnatul ­­____________________________________ (gradul, numele, prenumele tatalui si prenumele), domiciliat în județul ______________, localitatea ___________________,  str. __________, nr. __, bl. ____, sc. __, et. ___, ap. _____, nascut la data de ____________ in ______________, CNP ___________________, posesor la BI/CI seria ______, nr. __________ si al livretului militar seria _____ nr. __________,  trecut în rezervă la data de ___________, avand gradul militar ________________, din U.M. ___________,  nr. ordin/ decret ______________ data emiterii ___________ ultima funcție deținută __________________________, solicit eliberarea legitimației pentru cadrele militare în rezervă/retragere, in conformitate  cu Ordinul Ministrului Apărării Naționale nr. M. 76 din 13.07.2012, privind instituirea legitimației pentru cadrele militare în rezervă sau in retragere provenite din  M.Ap.N., publicat in Monitorul Oficial al României, partea I, nr.518/26.07.2012.
Declar pe propria raspundere ca datele mentionate mai sus sunt reale.

Anexez urmatoarele: - 2 foto color 3/4 in tinuta civila
                                - 2 xerocopii ale BI/CI
         
            Data                                                                                 Semnătura
_____________________                                           _______________________