miercuri, 22 ianuarie 2014

Nota de informare nr. 01 din 22.01.2014

Destinatari:
 Membrii Comitetului  Director
Birourile Operative ale Filialelor 
Membrii de sindicat

Emitent:
·       Departamentul Juridic
Persoane de contact:
Col (r) V. Mihai – 073.660.1110
Col (r) N. Staicu – 073.660.0989
E-mail: scmdjuridic@yahoo.com

Subiect: Actiunea pentru recuperarea sumelor de bani retinute abuziv de catre casele de pensii sectoriale din drepturile de pensie ale rezervistilor.
Continut:
               In cadrul Departamentului Juridic continua in ritm sustinut activitatea de pregatire si depunere la registratura TMB a documentelor primite de la membrii de sindicat care s-au inscris la actiunea de recuperare a sumelor de bani, retinute abuziv de catre casele de pensii sectoriale in aplicarea deciziilor de revizuire,  emise in baza unor acte normative (L. nr. 119/2010, OUG nr. 1/2011) adoptate « cu nerespectarea textului din Constitutie ce a reprezentat temeiul legal » (cf. Raportului Avocatului poporului din ian. 2013).
                Pana astazi, 22.01.2014, la registratura TMB au fost inregistrate 22 de dosare cuprinzand aproximativ 250 de contestatari. La dosarele actiunilor deschise sunt depuse si raspunsurile la contestatiile formulate la deciziile emise in baza Legii nr. 241/2013 (respectiv hotararile comisiilor de contestatii), in situatiile in care aceste documente au fost depuse la dosar. Reamintim colegilor nostri, in cazul in care urmeaza sa primeasca aceste hotarari, sa le depuna/trimita imediat, in copie, in 4 exemplare (inclusiv plicul de primire a documentului), la sediul central al SCMD, Departamentul Juridic, intrucat acestea trebuie sa fie depuse la dosarul cauzei in termenul procedural cunoscut (30 zile).
                 Estimam ca actiunea va fi in mare finalizata in jur de 10-15 februarie a.c. In scopul informarii  dumneavoastra, la data respectiva vom publica, pe pagina de internet, situatia tuturor dosarelor. Informatii referitoare despre actiune veti putea obtine si prin posta electronica sau telefon.

SEFUL DEPARTAMENTULUI JURIDIC
Col (r) Monica I. CALOIAN

luni, 13 ianuarie 2014

Inca un Dosar cu solutie favorabila pentru cei trecutii in rezerva in baza Legii 263/2010


La Tribunalul Municipiului Bucuresti, Sectia a IX-a, contencios administrativ si fiscal, in Dosarul 2464/3/2013, a fost admisa in parte actiunea formulata de contestator, prin SCMD, si s-a dispus obligarea MAI la restituirea CASS, aplicate ajutoarelor si platilor compensatorii, la data trecerii in rezerva. S-au respins celelalte capete de cerere ca neintemeiate.

SEF DEPARTAMENT JURIDIC,
Col. (r) Caloian Monica