vineri, 2 iulie 2010

OPINIE SEPARATĂ la Decizia nr.872/25 iunie 2010,

OPINIE SEPARATĂ
Prin Decizia nr.872/25 iunie 2010, Curtea Constituţională a constatat
că, dispoziţiile art.1 –8 şi cele ale art. 10-17 din Legea privind unele măsuri
necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar sunt constituţionale. Prin
aceeaşi Decizie Curtea constituţională a decis că dispoziţiile art.9 din Legea
privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar sunt
neconstituţionale.
Din conţinutul art.124 alin.3 din Legea fundamentală, referitoare la
înfăptuirea justiţiei independenţa financiară a judecătorului reprezintă o
componenţă de esenţă a independenţei puterii judecătoreşti. Remuneraţia
judecătorilor reprezintă o compensaţie, care ţine cont de responsabilităţile
profesiei de judecător, cât şi de regimul strict al incompatibilităţilor stabilit
prin Constituţie, cât şi prin Legea nr.303/ 2004, republicată.
Curtea a constatat că diminuarea cuantumului salariului cu 25% nu
contravine independenţei judecătorului. Curtea a făcut deosebirea între
independenţa funcţională şi independenţa personală a judecătorului. În
acelaşi timp Curtea a considerat că remunerarea judecătorilor nu este un fapt
care asigură independenţa sistemului judiciar şi micşorarea acesteia cu
respectarea art.53 din Constituţie nu determină o ameninţare la adresa
sistemului judiciar.
Prima noastră obiecţie se referă la modalitatea în care Curtea a
analizat independenţa sistemului judiciar şi legătura între această
independenţă şi remuneraţia judecătorului. Considerăm că remunerarea
adecvată constituie o condiţie esenţială a independenţei judecătorului, aşa
cum reiese şi din dispoziţiile art.11 ale Principiilor de bază referitoare la
independenţa magistraturii adoptate prin Rezoluţiile Adunării Generale ale
O.N.U. nr.40/32 din 29 noiembrie 1985 şi nr.40/146 din 13 decembrie 1985.
Aceste principii, deşi prevăzute de rezoluţii ale Adunării Generale, care nu
au în sine un caracter obligatoriu, au dobândit un caracter obligatoriu, fiind
astăzi considerate norme juridice cu caracter cutumiar, în sensul art.38 par.2
din Statutul Curţii Internaţionale de Justiţie, care reglementează izvoarele
dreptului internaţional. Caracterul cutumiar, obligatoriu, al acestor norme
este recunoscut în dreptul internaţional, cel mai recent prin comentariul
art.14 din Pactul internaţional relativ la drepturile civile şi politice, convenţie
semnată şi ratificată de România.
Referitor la invocarea art.53 şi independenţa magistraţilor,
interpretarea pe care o dăm provine din caracterul diferit al acestei
reglementări în diverse dispoziţii constituţionale şi Carta drepturilor
fundamentale ale Uniunii Europene. Considerăm că, remuneraţia
magistraţilor trebuie menţinută, pentru că existenţa unui stat de drept este
fundamentală şi este legată în mod indisolubil de independenţa şi
imparţialitatea justiţiei. Este cu atât mai important în această perioadă
limitată să se menţină un stat de drept.
JUDECĂTOR
IULIA MOTOC

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu