Cu privire la actiunea de recuperare a sumelor retinute abuziv din drepturile de pensie

Participantii la acest proces pot verifica stadiul dosarelor, grupate pe ministere, astfel: MApN, MAI si SRI.

miercuri, 4 martie 2015

Nota de informare

Nota de informare 

Nr. 04  (244) din 04.03.2015, publica
Emitent:
·       Departamentul Juridic
Persoane de contact:
Col (r) V. Mihai – 073.660.1110
Col (r) N. Staicu – 073.660.0989

E-mail: scmdjuridic@yahoo.com
Destinatari:
·       Membrii Comitetului  Director
·        Birourile Operative ale Filialelor
·        Membrii SCMD 

Subiect: Sesizarile SCMD adresate Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).

Continut:
         1. Dupa cum v-am informat la inceputul acestui an, Biroul relatii cu publicul al CSM ne-a comunicat, prin adresa cu nr. 1/28303/2014 din 06.01.2015, faptul ca sesizarea  noastra  cu privire la amenzile judiciare stabilite de d-na judecator VASILE-CRISTEA Mirela-Simona de la TMB «a fost transmisa Inspectiei Judiciare ». In pofida celor doua luni de zile care au trecut de atunci, pe adresa SCMD nu a sosit inca un raspuns oficial la sesizarea facuta. Il asteptam in continuare.
          Pentru a raspunde intre timp interesului unor membrii de sindicat, in special din randul celor amendati de catre d-na judecator Vasile-Cristea, va comunicam urmatoarele:
-        amenzile au fost date in 4 dosare astfel: nr. 984/3/2014, nr. 1245/3/2014, nr. 4983/3/2014 si nr. 9395/3/2014;
-        in dosarele nr. 4983/3/2014 (3 reclamanti, MAI) si nr. 9395 (8 reclamanti, MApN) s-au primit motivarile scrise. SCMD a formulat si depus apelul de rigoare pe data de 04.02.2015;
-        dosarele nr. 984/3/2014 si nr. 1245/3/2014, avand fiecare cate 17 reclamanti provenind din MApN, au fost disjunse. Motivarile scrise au fost primite spre finalul lunii februarie, SCMD avand termen pentru depunerea apelului pe 21.03.2015, termen ce va fi respectat cu siguranta;
-        initial am crezut ca d-na judecator a amendat in instanta doar membri ai SCMD. Ulterior am aflat ca d-na judecator isi facuse o practica din a acorda aceste amenzi pentru pricini inchipuite, impartindu-le in stanga si dreapta cu un zel demn de o cauza mai buna;
-        dupa depunerea sesizarii noastre catre CSM, o serie de dosare repartizate initial doamnei judecator Vasile-Cristea au fost redistribuite altor judecatori;
-        din informatiile culese la sediul TMB, de la o serie de avocati, rezulta faptul ca in apel aceste amenzi hotarate de d-na judecator Vasile-Cristea pe fond au fost infirmate.
            2. Pentru o informare mai cuprinzatoare a CSM cu privire la modul in care membrii SCMD sunt tratati in instantele de judecata, Departamentul Juridic,  sub semnatura presedintelui sindicatului, a trimis, cu numarul 238/03.03.2015, o noua sesizare adresata CSM, document ce poate fi gasit in anexa prezentei note de informare.                                                  

SEFUL DEPARTAMENTULUI JURIDIC

Col (r) Monica I. CALOIAN

Anexa:

SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE
Departamentul juridic
Sediul social: Bucuresti, str. Bogota,  nr. 6, Sector 1, Cod postal 013642
Telefoane mobile: 0736601143, 0736601110, 0736600989
Cont: BRD, Agentia Carol, RO41BRDE441SV79262374410, Cod fiscal:26096263         


STIMATE DOMNULE PREȘEDINTE

           Acum câtva timp, mai precis în 02.02.2015, la întâlnirea cu tinerii magistrați, președintele nostru recent ales Klaus Iohannis a subliniat prevederea constituțională conform căreia nimeni nu este mai presus de lege și a adăugat de la sine că  justiția este în slujba cetățeanului. La auzul acestor adevărate deziderate, prin mijlocirea mediilor de informare în masă, nu am putut să mă abțin să nu-mi amintesc de modul în care trei complete de judecată de la Curtea de Apel București, respectiv nr. 13, 14 și 15, au administrat, începând din luna iunie a anului trecut, actul de justiție în slujba cetățeanului”, în privința membrilor Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate (SCMD) care au avut ghinionul să fie repartizați și judecați de aceste complete. Ele sunt formate din următorii judecători, având calitatea de președinte prin rotație, astfel: Dobraniște Liviu Cornel (13), Arbănaș Petrică (14) și Udrea Elena Luissa (15).
             Nu pot să nu observ practica cel puțin ciudată a CAB de a forma mai multe complete de judecată din aceiași judecători, cu rotirea funcției de președinte, practică ce generează toleranțe și complicități greu de înțeles și acceptat, cu repercusiuni negative asupra actului de justiție. În cazul nostru este vorba de cca 20 de dosare în care membrii de sindicat își căutau dreptatea după ce TMB le-a respins acțiunile de contestare a deciziilor de revizuire a pensiilor prin care li s-au reținut abuziv sume însemnate din pensii, în baza Legii nr. 119/2010, prin care s-au desființat pensiile de serviciu, act normativ în aplicarea căruia guvernul de tristă amintire Băsecu-Boc a emis OUG nr.1/2011, norme metodologice în aplicarea legii. Aceste acte normative prin nerespectarea principiului dreptului câștigat în materia pensiilor, principiu cuprins atât în prevederile art. 180, pct. 8 din Legea nr. 19/2000, cât și de art. 169, pct. 5 din Legea 263/2010, privind sistemul public de pensii, au introdus o inacceptabilă discriminare a rezerviștilor militari.
             Pentru a exemplifica abordarea prin care aceste complete de judecată au înțeles să-și facă datoria de magistrați, plătiți foarte bine din bani publici, vă redau mai jos modul în care s-a desfășurat ședința de judecată în dosarul nr. 10718/3/2012, la termenul din 05.06.2014, contestator Dulgheru Ioan. Președinte de complet a fost dna judecător Udrea Elena Luissa. La apelul nominal a răspuns doar reprezentantul contestatorului - consilierul juridic al SCMD, dl col. (r) Staicu Nicolae, depunând delegația de reprezentare, lipsând intimata Casa de pensii sectorială a MApN.
                Deși președintele completului de judecată era dna judecător UDREA, dl judecător DOBRANIȘTE a făcut comentarii legate de delegația de reprezentare a consilierului juridic, pe care a refuzat să o ia în considerare, susținând că e nevoie de o procură legalizată din partea contestatorului, refuzând totodată să preia concluziile scrise pe care dl Staicu le avea pregătite să le depună la dosarul cauzei în cadrul ședinței de judecată. În tot acest timp, președintele completului asista pasiv la uzurparea calității sale de către un subordonat, fără măcar să existe o minimă consultare între membrii completului de judecată. În fapt, acest complet de judecată a considerat că nu poate fi vorba de o reprezentare legală în respectiva cauză, iar în consecință dna judecator Udrea a dictat grefierei de ședință să consemneze că se impune suspendarea judecării cauzei în temeiul  art. 242, alin (1), pct. 2 Cod Pr.Civ, respectiv lipsa părților. În acest sens, a se vedea anexa nr. 1, Încheierea de ședință din data de 05.06.2014.
            Revenind la problema reprezentării, reținem din documentul mai sus menționat că delegația de reprezentare nr. 700/29.04.2014 depusă la dosar de către domnul consilier juridic Staicu Nicolae nu respectă cerințele art. 68 Cod procedură civilă în sensul că, procura pentru exercițiul dreptului de chemare în judecată sau de reprezentare în judecată trebuie realizată prin înscris sub semnătură legalizată, motiv pentru care acesta nu poate formula concluzii în cauză
Citind această motivare a completului de judecată, mărturisesc că nu am știut cum să o interpretez: ca rea credință a judecătorilor sau ca o lipsa gravă de pregătire profesională a acestora, în sensul că dispozițiile art. 68 C.Pr.Civ nu se limitează la pct. 1, reținut de complet în mod restrictiv, ci continuă cu încă 5 puncte, cel de-al 4-lea precizând: “Dacă mandatul este dat unei alte personae decât un avocat, mandatarul nu poate pune concluzii decât prin avocat, cu excepția consilierului juridic care, potrivit legii, reprezintă partea”. Considerăm că interpretarea articolului s-a făcut în mod abuziv, neluându-se în calcul toate variantele avute în vedere de legiuitor pentru situații concrete.  În anexa nr. 2 prezentăm formularele folosite de SCMD pentru reprezentarea membrilor de sindicat în instanța de judecată.
            Tot în cadrul aceleiași ședințe de judecată, dl judecător DOBRANIȘTE a recomandat consilierului juridic al SCMD să aducă procură notarială din partea contestatorului, să formuleze
cerere de judecare în lipsă și să nu mai vină în instanță la alte termene. Considerăm acest fapt deosebit de periculos și dăunător procesului legal de înfăptuire a justiției. Cum iși poate permite un judecător să ceară reprezentantului legal al unui justițiabil să nu mai vină în instanță?
           În afara aspectelor legate de reprezentarea în instanță, componenții acestor 3 complete de judecată, spre deosebire de toti ceilalți judecători ai CAB care au soluționat peste 130 de cauze similare în care figurează membrii SCMD, au considerat în 19 dosare (6606/3/2012, 8746, 8962, 9745, 10457, 10729, 11016, 10604, 11227, 11526, 11734, 11991, 15428, 15558, 15659, 15873, 16464, 16468, 16493) că recursurile formulate de sindicat nu au fost motivate și în consecință au fost anulate, în pofida argumentării și invocării de către sindicat a dispozițiilor art. 304, pct. 8 și 9, coroborate cu prevederile art. 299-308 Cod Pr. Civ. Mai mult, dl judecator Arbănaș în dosarul nr. 4703/3/2014, soluționat în apel la 19.02.2015, a respins acțiunea ca tardiv formulată, în condițiile în care apelul a fost depus în interiorul termenului de 30 zile așa cum rezultă din Sentința civilă nr. 3549 din 25.03.2014 pronunțată de Tribunalul București în cauza respectivă, calificând în mod abuziv calea de atac drept “recurs” in loc de “apel”.
            În speranța că veți analiza în mod obiectiv situația prezentată și veți lua măsurile ce se impun pentru ca astfel de situații să nu se mai repete, vă asigur de toată considerația membrilor de sindicat care așteaptă să li se facă dreptate.

            Anexe: 1. Încheierea de ședință din data de 05.06.2014.
                         2. Formulare folosite de SCMD în reprezentarea membrilor de sindicat.
Cu stimă,
REȘEDINTELE SINDICATULUI CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE
Colonel (r)
                        dr. Mircea DOGARU

PREȘEDINTELUI CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII
-        DOMNUL JUDECĂTOR MARIUS BADEA TUDOSE -

joi, 12 februarie 2015

Proiectul Legii pensiilor militare de stat

        Nota de informare nr. 03  (157) din 12.02.2015, Publica
Emitent:
·       Departamentul Juridic

Persoane de contact: Col (r) V. Mihai – 073.660.1110, Col (r) N. Staicu – 073.660.0989
E-mail: scmdjuridic@yahoo.com

Destinatari:   Membrii Comitetului  Director,  Birourile Operative ale Filialelor,  Membrii SCMD 

        Marti 10 feb. a.c. a avut loc o noua sedinta a Grupului de lucru interministerial format la initiativa vicepremierului Gabriel Oprea cu obiectivul declarat de  elaborare a proiectului noii Legi a pensiilor militare de stat. Scopul sedintei din aceasta saptamana a fost de a finaliza, la acest nivel, proiectul noii legi. Din partea SCMD la activitate au participat presedintele col (r) Mircea Dogaru si consilierul juridic col (r) Vasile Mihai. Ca o concluzie, se poate spune ca la incheierea activitatii, participantii la sedinta au cazut de acord asupra continutului proiectului, cu o exceptie notabila, respectiv  reprezentantii ai doua sindicate din MAI nu au agreat prevederile cuprinse in art. 28 ( cu privire la baza de calcul a pensiei), solicitand inlocuirea sintagmei “media soldelor functiei de baza/salariilor functiei de baza” cu totalul veniturilor realizate”.
         In ceea ce priveste aspectele de interes special pentru noi, aspecte pe care le-am sustinut in cadrul sedintei, apreciem ca acestea sunt cuprinse in mod favorabil, astfel:
-        Sumele retinute abuziv pe timpul procesului de revizuire in baza Legii nr. 119/2010 si OUG nr. 1/2011, vor fi  “restituite titularilor, la cererea acestora, in mod esalonat, pe o perioada de cel mult doi ani de la data intrarii in vigoare a prezentei legi” (art. 123). Operatiunea se va desfasura in baza unor norme metodologice elaborate de guvern in termen de 30 zile de la intrarea in vigoare a legii. Mentionez ca directorii caselor de pensii sectoriale au comentat ca termenul practic va fi mult mai scurt de doi ani;
-        Incadrarea locurilor de munca in conditii deosebite, speciale si alte conditii se va realiza in baza criteriilor si metodologiei prevazute de HG -1294/2001 (militari) si de HG - 1822/2004 (politisti), cu modificarile si completarile ulterioare (art.11). Aceste prevederi se vor aplica si militarilor/politistilor/functionarilor publici cu statut special “care au trecut in rezerva….. pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi” art. 11, alin. (3);
-        Pe langa indexarea pensiilor, care se va face in conditiile cunoscute (cf. Legii nr. 263/2010), titularii de pensii militare de stat vor beneficia si de o “actualizare” a pensiilor, prin raportare la cresterea soldelor/salariilor militarilor/politistilor in activitate. In anul in care pot fi aplicabile ambele procese, se va opta pentru cel mai favorabil pensionarului din punct de vedere financiar (art. 61);
-        Pensiile stabilite dupa 01.01.2011, in baza Legii nr. 263/2010, se vor recalcula in termen de 12 luni de la intrarea in vigoare a noii legi (art. 112) - deoarece cei in cauza au apucat sa plateasca contributii la sitemul civil de pensii, iar acum  vor fi inclusi in sistemul militar de pensii - cu respectarea principiului dreptului castigat, respectiv daca va rezulta un cuantum mai mic, se va mentine in plata cuantumul actual (art. 113);
-    Printre actele normative care vor fi abrogate odata cu promulgarea noii legi, se numara
    OUG nr.1/2011, Legea nr. 165/2011 (pentru adoptarea OUG nr.1/2011) si Legea nr. 241/2013 (art. 1, atat cat a mai ramas din ea, pe noi interesandu-ne in mod deosebit alin. 4, cel care a inghetat practic pensiile revizuite in minus).
     Proiectul, dupa acceptarea lui de catre ministrii de resort si avizarea de catre Ministerul Muncii, Ministerul Justitiei si Ministerul Finantelor, va fi trimis la Parlament, unde speram sa fie adoptat in actuala sesiune. In toamna trecuta la Parlament, in comisiile de specialitate, s-a mai discutat pe marginea unui proiect asemanator, prin urmare parlamentarii sunt oarecum familiarizati cu problematica pensiilor noastre.
      SCMD va depune in continuare eforturi pentru urmarirea traiectului  parcurs de acest proiect legislativ si pentru desfasurarea unor intalniri cu cat mai multi parlamentari,  in scopul sustinerii proiectului, astfel incat acesta sa fie adoptat intr-un timp cat mai scurt.

SEFUL DEPARTAMENTULUI JURIDIC

Col (r) Monica I. CALOIAN

vineri, 6 februarie 2015

Departamentul juridic este alaturi de dl. col (r) N. Staicu

        Membrii Departamentului Juridic al SCMD sunt alaturi de colegul nostru dl. col (r) Nicolae Staicu in dureroasa incercare prin care acesta trebuie sa treaca, generata de incetarea din viata - dupa o lunga suferinta - a mamei sale.
        Ii prezentam domnului colonel sincerele noastre condoleante!

SEFUL DEPARTAMENTULUI JURIDIC
Col (r) CALOIAN M.

miercuri, 4 februarie 2015

Nota de informare nr. 2 din 04.02.2015

Emitent:
·       Departamentul Juridic
Persoane de contact: col (r) V. Mihai, nr. telef:073 660 1110 si col (r) Staicu, nr. telef: 073 660 0989

E-mail: scmdjuridic@yahoo.com, respectiv scmdjuridic@gmail.com
Destinatari:
·       Membrii Comitetului Director
·        Birourile Operative ale Filialelor
·        Membrii SCMD
     Subiect:  Probleme de interes
Continut:
1.Modificarea Codului fiscal
          Guvernul Romaniei a modificat Codul fiscal, prin introducerea unui nou articol, respectiv 681, dupa cum urmeaza:
Venituri scutite  Art. 68^1
    Veniturile din pensii realizate de către persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat sunt scutite de impozit pe venit.
----------
          Art. 68^1 a fost introdus de pct. 6 al <LLNK 12015     4130 302   0 47>art. I din ORDONANŢA nr. 4 din 21 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 28 ianuarie 2015.

2. Uniunea Nationala a Barourilor din Romania (UNBR) confirma primirea sesizarii SCMD.
          Dupa primirea din partea Consiliului Baroului Bucuresti a Hotararii nr. 6426 din 18.11.2014, prin care « se claseaza sesizarea  inregistrata la Baroul Bucuresti, sub. Nr. 6426/13.06.2014, formulata de petentul SCMD (…) impotriva doamnei avocat BARLA GRAZIELA-ELENA », SCMD a formulat si trimis cu nr. 57 din 20.01.2015 o contestatie la hotararea respectiva adresata, conform dispozitiilor legale, Uniunii Nationale a Barourilor din Romania (vezi anexa).
          In 02.02.a.c. am primit, cu nr. 19-CS-2015 din 28.01.2015, din partea Secretarului General al Consiliului UNBR confirmarea primirii contestatiei noastre si promisiunea ca «se va proceda la solutionarea acesteia dupa primirea dosarului cauzei de la Baroul Bucuresti» .
          Avem speranta ca macar acum, in al 12-lea ceas, vom avea parte de o analiza obiectiva, corecta a situatiei si ca vom recupera o parte insemnata din onorariile platite dnei avocat care nu si-a respectat angajamentele asumate, fara sa fim obligati sa recurgem la o actiune in instanta de judecata.  
SEFUL  DEPARTAMENTULUI JURIDIC
Col (r) Monica CALOIAN

SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE
Sediul social: Bucuresti, str. Bogota,  nr. 6, Sector 1, Cod postal 013642
Telefoane mobile: 0736601143, 0736601110, 0736600989
Cont: BRD, Agentia Carol, RO41BRDE441SV79262374410, Cod fiscal:26096263         
Nr. 57 din 20.01.2015                                                                                         Ex nr. 2                                                                               

DOMNULE PREȘEDINTE,
         Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate (în continuare SCMD), cu sediul procesual  în Bucureşti, str. Pajurei nr. 13, Sector 1, Cod poştal 013152,  în temeiul dispoziţiilor art. 66 lit. p) din Legea nr. 51/1995, modificată şi republicată, privind exercitarea profesiei de avocat, respectiv a dispoziţiilor art. 76, alin (1) și art. 281, alin (1) din Statutul profesiei de avocat,  formulăm prezenta

CONTESTAŢIE

împotriva Hotararii  nr. 6426  din   18.11.2014 a Consiliului Baroului Bucureşti, comunicată în data de 19.12.2014, pe care o apreciem ca fiind netemeinică și nelegală pentru următoarele considerente:
        
I.Cu privire la procedura de luare a deciziei Decanului Baroului și a hotărârii Consiliului Baroului București:
            În conformitate cu prevederile art. 132 alin. (1) şi (2) din Statutul profesiei de avocat, în luarea aestei decizii  domnul Decan al Baroului Bucureşti trebuia să asculte părţile, să aplice principiul medierii şi să încerce concilierea părţilor. Aceste aspecte nu s-au întâmplat. Ulterior, desi SCMD,  în baza prevederilor art. 132, alin. (4), din Statutul  profesiei de avocat, a solicitat în contestație prezenţa 1-2 reprezentanţi ai săi la sedinţa Consiliului în care urma să se analizeze contestația legal formulată, pentru a da lămuririle şi explicaţiile necesare în susţinerea cauzei, nici acest aspect nu a fost respectat. Întrucât în dispozitivul hotărârii Consiliului nu se face nicio referire la contestația depusă și nici la modul de desfășurare a ședinței Consiliului, avem suspiciunea rezonabilă că aceasta nu a avut loc, încălcându-se astfel dispozițiile art. 73, alin (2) din Statutul profesiei de avocat.

 II. Cu privire la fondul sesizării:
           La începutul anului 2012, între SCMD și Cabinetul de avocatura «Graziela Bârlă », din București, str. Băniei nr. 1, ap. 7, sector 3, a fost semnat contractul de asistență juridică seria B nr. 231550 din 2012. În baza acestui contract, doamna avocat G. Barla s-a obligat să asigure asistența juridică și reprezentarea în instanțele de judecată fond și recurs. La serviciile doamnei avocat a apelat un numar de 837 de membrii de sindicat, care au fost cuprinși întrun număr de cca 600 dosare. Aceștia au achitat onorariul prevăzut în contract, doamna avocat încasând peste 130.000 lei (tva inclus).
            La 02.07.2013 între cele două părți s-a semnat un act adițional la contract, instituindu-se o diferență de onorariu în favoarea cabinetului de avocatură pentru procesarea unor documente noi ce determinau completarea actiunii. Actul aditional nr. 1/02/07/2013 prevedea clar ca: «Modificarea contractului opereaza de la data semnarii prezentului act aditional ».  
           În disprețul existenței unui contract valabil între părți, d-na avocat i-a cerut președintelui sindicatului să semneze un nou contract, cu același obiect, pretextând că este de fapt actul adițional într-o formă cerută de lege, contract prin care se statua că reprezentarea în instanță a celor  peste 800 membrii de sindicat se va face doar pentru fond, o mai veche dorință a sa. La refuzul SCMD de a achita plați retroactive, d-na avocat a luat decizia de a rezilia unilateral contractul. Mentionam faptul ca decizia de a rezilia contractul a fost luată în 10.09.2013, în condițiile în care primul termen de judecată stabilit în dosarele noastre a fost în peste 90% din cazuri începand cu luna septembrie 2013. Prin urmare, d-na avocat n-a fost în instanță nici măcar la 10% dintre dosare.
          Protocolul de reziliere a contractului s-a semnat în  30.10.2013. SCMD mai spera încă întro rezolvare amiabilă a situației, prin recuperarea unei părți din banii dați ca onorariu, din momemnt ce d-na avocat nu și-a dus la bun sfârșit obligațiile contractuale ! Protocolul prevedea că: « Dupa predarea tuturor dosarelor (operațune care s-a finalizat în ianuarie 2014 !), in scopul desocotirii dintre parti, luand in calcul activitatile depuse de cabinet in perioada desfasurarii contractuale (redactari actiuni, precizari, capete de cerere, birotica, etc) se va face un nou protocol privind stingerea aspectelor financiare dintre parti » . Acest lucru nu s-a mai întâmplat în pofida eforturilor noastre !
          În situația creată, SCMD a sesizat Baroul București cu privire la modul în care d-na avocat G. Bârlă și-a îndeplinit obligațiile contractuale, respectiv refuzul de a redacta protocolul privind stingerea aspectelor financiare dintre părți. Considerând decizia decanului Baroului București injustă, SCMD a contestat-o la Consiliul Baroului București. Hotărârea acestui for nu face însă nicio referire la contestația sindicatului, facându-ne să credem că aceasta nu a fost luată în considerare.
          În vederea soluționării în mod legal si temeinic a prezentei contestații, considerăm că se impune a fi solicitat dosarul constituit la nivelul Baroului București în acest sens, inclusiv întregul material probator anexat la data sesizării inițiale.
          Pentru informații suplimentare putem fi contactați la mai multe numere de telefon: 073.660.1143, 073.660.1110, 073.660.0989, sau la următoarele două adrese de e-mail: sindicatulmilitarilor@gmail.com, scmdjuridic@yahoo.com
           Cu stimă,
PREȘEDINTELE SINDICATULUI CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE
Col. (r)
              Dr. Mircea DOGARUDOMNULUI PRESEDINTE AL UNIUNII NAȚIONALE A  BAROURILOR DIN ROMÂNIA