Cu privire la procesele juridice pe rol - av. Costel Gilca si av. Razvan Vasiliu

Avocatii Costel Gilca si Razvan Vasiliu ne-au comunicat modul in care si-au impartit dosarele de instanta ale membrilor SCMD care au optat sa fie reprezentati de acestia. Lista poate fi consultata aici. Detalii despre procese si termenele de judecata se pot afla accesand adresele de internet/linkurile specificate in tabel in dreptul fiecaruia.
Completarea dosarelor cu noi documente se face in conditiile cunoscute, prin intermediul Departamentului Juridic.

Cu privire la actiunea de recuperare a sumelor retinute abuziv din drepturile de pensie

Participantii la acest proces pot verifica stadiul dosarelor, grupate pe ministere, astfel: MApN, MAI si SRI.

luni, 12 ianuarie 2015

Nota de informare nr. 1/12.01.2015

Emitent:
·       Departamentul Juridic
Persoane de contact: col (r) V. Mihai, nr. telef:073 660 1110 si col (r) Staicu, nr. telef: 073 660 0989

E-mail: scmdjuridic@yahoo.com, respectiv scmdjuridic@gmail.com

Destinatari:
·       Membrii Comitetului Director
     Birourile Operative ale Filialelor
          Membrii SCMD 
    
    Subiect:  Aspecte de interes

Continut:
 1. Maine 13.01.2015, la sediul Guvernului, va avea loc  dezbaterea (finala ?) asupra proiectului Legii pensiilor militare de stat. Din partea SCMD au primit invitatia de a participa presedintele - col (r) Mircea Dogaru - si vicepresedintele sef al Departamentului media si relatii publice - col (r) Valeriu Pricina. Reprezentantii sindicatului vor  sustine la aceste dezbateri ca noua Lege a pensiilor militare de stat ar trebui sa respecte (si) urmatoarele principii:
-        Corelatia dintre solda de grad a militarului activ cu solda rezervistului (pana la varsta de 65 ani), cand aceasta devine pensie in intelesul prezentei legi. Corelarea sa se face din oficiu, pentru toate categoriile de rezervisti, in  momentul cresterii soldei de grad/functie la militarii activi, printr-o precizare expresa in articolul privind actualizarea pensiilor;
-        Recunoasterea dreptului patrimonial castigat in mod legal;
-        Respectarea ierarhiei gradelor militare, sub conditia vechimii complete/egale;
-        Aplicarea acelorasi conditii de munca tuturor rezervistilor indiferent de data trecerii lor in rezerva, in scopul eliminarii discrepantelor si discriminarilor produse intre anii 2010 si 2014;
-        Restituirea sumelor retinute in mod abuziv in perioada ian. 2012- oct. 2013, celor aflati sub imperiul Legii nr. 241/2013;
-      Nediscriminarea intre rezervistii care indeplinesc aceleasi conditii, inclusiv in ceea ce-i priveste pe militarii angajati pe baza de contract;
-        Abrogarea expresa a tuturor articolelor, legilor si altor acte normative contrare noii legi.
2. Baroul Bucuresti are o atitudine de neinteles.
         Dupa cum cunoasteti, la petitia noastra din vara anului trecut - cu privire la modul de indeplinirea a obligatiilor contractuale de catre d-na av. G. Barla - Baroul Bucuresti ne-a comunicat la 03.11.2014 Decizia nr. 132 din 30.09.2014 a decanului Baroului, in numele caruia a semnat prodecanul av. Alexandru de Herbay, prin care se respinge petitia sindicatului. La aceasta decizie partizana, SCMD a formulat si trimis, cu nr. 1388 din 12.11.2014, o contestatie in care se demontau sustinerile d-nei avocat, preluate fara verificare de catre decanul Baroului Bucuresti.
          La data de 19.12.2014, am primit din partea Baroului Bucuresti Hotararea nr. 6426 din 18.11.2014, prin care « se claseaza sesizarea  inregistrata la Baroul Bucuresti, sub. Nr. 6426/13.06.2014, formulata de petentul SCMD (…) impotriva doamnei avocat BARLA GRAZIELA-ELENA ». Cu acest prilej am sesizat cu stupoare ca in Hotararea Consiliului Baroului, in  numele caruia semneaza acelasi domn prodecan av. Alexandru de Herbay, nu apare nicio informatie in legatura cu desfasurarea sedintei Consiliului Baroului Bucuresti care a analizat (?) petitia si contestatia SCMD cu privire la: data desfasurarii, numarul de participanti, numarul de voturi cu care s-a luat hotararea, motivul neinvitarii participarii la sedinta a celor doua parti etc. Mentionam ca in contestatie am solicitat, in baza art. 132 din Statutul profesiei de avocat, prezenta la sedinta Consiliului a 1-2 reprezentanti ai sindicatului pentru a da lamuririle si explicatiile necesare. In acelasi sens am solicitat si prezenta d-nei avocat Barla la sedinta. Totodata, subliniem faptul ca in dispozitivul hotararii nu apare nici macar un cuvant referitor la contestatia SCMD, hotararea fiind luata strict cu privire la petitia initiala.
        Avand in vedere partizanatul Baroului Bucuresti, refuzul acestuia de a audia reprezentantii sindicatului, ne consideram indreptatiti sa deschidem o actiune in instanta de judecata pentru a  obtine daunele interese din partea d-nei av. G. Barla, chemand in judecata in solidar si Baroul Bucuresti.

3. Sesizarea adresata Consiliului Superior al Magistraturii.

       Fata de comportamentul incalificabil al d-nei judecator  VASILE-CRISTEA MIRELA-SIMONA, care ne-a amendat in cateva dosare pentru indrazneala de a ne cere drepturile abuziv incalcate, SCMD a informat despre aceasta situatie o serie de factori de decizie si institutii din tara si strainatate (secretarul general NATO, Comisia Europeana, presedintele tarii, primul ministru, ministrul de justitie). Totodata, in conformitate cu precizarile facute in 19 nov. 2014, SCMD a trimis pe adresa Consiliului Superior al Magistraturii o petitie in acest sens. Cu nr. 1/28303/2014 din 06.01.2015, Biroul relatii cu publicul a CSM ne comunica faptul ca sesizarea  noastra «a fost transmisa Inspectiei Judiciare ». Ceea ce inseamna ca petitia noastra este pertinenta. Sa speram ca Inspectia Judiciara nu va da dovada de acelasi partizanat ca in cazul Baroului Bucuresti si va tine seama in mod obiectiv de atitudinea abuziva a d-nei judecator.

SEFUL  DEPARTAMENTULUI JURIDIC
Col (r) Monica CALOIAN

miercuri, 19 noiembrie 2014

Incredibil dar adevarat!

Vineri, 14 nov a.c., la TMB a avut loc un fapt strigator la cer: completul de judecata prezidat de d-na judecator Vasile Cristea Mirela Simona s-a pronuntat in doua dosare, cu aceeasi cauza, (nr. 4983/3/2014 si nr. 9395/3/2014) in felul urmator:
Ora estimata: 08:30
Complet: C17
Tip solutie: Respinge cererea
Solutia pe scurt: Respinge acţiunea ca nefondată. În baza art. 187 C. proc. civ. obligă reclamanţii la plata amenzii judiciare în cuantum de 1000 lei pentru fiecare reclamant. Cu apel în 30 de zile de la comunicare, ce se va depune la Tribunalul Bucureşti. Pronunţată în şedinţa publică azi 14.11.2014.
 

Document: Hotarâre  10734/2014  14.11.2014

Pentru a intelege situatia, va redam mai jos atat  prevederea legala la care d-na judecator face trimitere, cat  si contextul in care s-a petrecut „actul de justitie”. Mai intai prevederea legala, art. 187 din C. pr. civ., care este relativ amplu, in doua puncte, astfel:
        “Încălcarea obligaţiilor privind desfăşurarea procesului. Sancţiuni
    (1) Dacă legea nu prevede altfel, instanţa, potrivit dispoziţiilor prezentului articol, va putea sancţiona următoarele fapte săvârşite în legătură cu procesul, astfel:
    1. cu amendă judiciară de la 100 lei la 1.000 lei:
 • a) introducerea, cu rea-credinţă, a unor cereri principale, accesorii, adiţionale sau incidentale, precum şi pentru exercitarea unei căi de atac, vădit netemeinice;
 • b) formularea, cu rea-credinţă, a unei cereri de recuzare sau de strămutare;
 • c) obţinerea, cu rea-credinţă, a citării prin publicitate a oricărei părţi;
 • d) obţinerea, cu rea-credinţă, de către reclamantul căruia i s-a respins cererea a unor măsuri asigurătorii prin care pârâtul a fost păgubit;
 • e) contestarea, cu rea-credinţă, de către autorul ei a scrierii sau semnăturii unui înscris ori a autenticităţii unei înregistrări audio sau video;
 •  f) refuzul părţii de a se prezenta la şedinţa de informare cu privire la avantajele medierii, în situaţiile în care a acceptat, potrivit legii;
    2. cu amendă judiciară de la 50 lei la 700 lei:
 • a) neprezentarea martorului legal citat sau refuzul acestuia de a depune mărturie când este prezent în instanţă, în afară de cazul în care acesta este minor;
 • b) neaducerea, la termenul fixat de instanţă, a martorului încuviinţat, de către partea care, din motive imputabile, nu şi-a îndeplinit această obligaţie;
 • c) neprezentarea avocatului, care nu şi-a asigurat substituirea sa de către un alt avocat, a reprezentantului sau a celui care asistă partea ori nerespectarea de către aceştia a îndatoririlor stabilite de lege sau de către instanţă, dacă în acest mod s-a cauzat amânarea judecării procesului;
 • d) refuzul expertului de a primi lucrarea sau nedepunerea lucrării în mod nejustificat la termenul fixat ori refuzul de a da lămuririle cerute;
 • e) neluarea de către conducătorul unităţii în cadrul căreia urmează a se efectua o expertiză a măsurilor necesare pentru efectuarea acesteia sau pentru efectuarea la timp a expertizei, precum şi împiedicarea de către orice persoană a efectuării expertizei în condiţiile legii;
 •  f) neprezentarea unui înscris sau a unui bun de către cel care îl deţine, la termenul fixat în acest scop de instanţă;
 • g) refuzul sau omisiunea unei autorităţi ori a altei persoane de a comunica, din motive imputabile ei, la cererea instanţei şi la termenul fixat în acest scop, datele care rezultă din actele şi evidenţele ei;
 • h) cauzarea amânării judecării sau executării silite de către cel însărcinat cu îndeplinirea actelor de procedură;
 • i) împiedicarea în orice mod a exercitării, în legătură cu procesul, a atribuţiilor ce revin judecătorilor, experţilor desemnaţi de instanţă în condiţiile legii, agenţilor procedurali, precum şi altor salariaţi ai instanţei.
    (2) Amenda nu se va aplica persoanelor la care se referă alin. (1) pct. 2, dacă motive temeinice le-au împiedicat să aducă la îndeplinire obligaţiile ce le revin.”
       Cu tot efortul nostru, pe baza cunostintelor juridice pe care le-am dobandit obtinand licenta de specialitate la acelasi tip de scoala ca doamna judecator, marturisim ca nu am putut in niciun fel face incadrarea exacta a situatiei noastre in prevederile articolului invocat.
        Cat priveste contextul “intamplarii”, va informam ca doamna judecator a avut in alt dosar o atitudine extrem de ostila fata de consilierul nostru juridic, amenintandu-l cu amenda daca continua sa sustina un punct de vedere perfect legal, in favoarea unui coleg, cu privire la o expertiza financiara. In acel dosar doamna judecator a obligat expertul financiar sa refaca raportul de expertiza dupa cum a dorit domnia sa, in baza prevederilor art. 95 din Legea nr. 263/2010, in conditiile in care petentul s-a pensionat insa in baza Legii nr. 164/2001, text neopozabil colegului nostru. O astfel de expertiza nebazata pe realitate ar fi condus la diminuarea cuantumului pensiei in mod cu totul nejustificat. Neputand sa-si duca la bun sfarsit demersul, intrucat contestatorul a fost consiliat sa renunte la judecata, doamna judecator l-a tinut minte pe dl. col. Staicu, iar cand l-a vazut vineri, din nou, instanta “a luat foc”, crezand ca acesta-i momentul dulcei razbunari!
         In aceasta situatie incredibila, in care actul de justitie se infaptuieste dupa bunul plac al unui judecator ranchiunos, va informam ca Departametul Juridic  va face urmatoarele demersuri:
 • Va formula si depune la instanta cerere de rexaminare, in cf. cu disp. art. 191 din C.Pr.Civ., in termen de 15 zile de la pronuntare (pana pe 28 nov. a.c.);
 • Dupa motivarea scrisa, in termen de 30 de zile, va formula si depune apelul de rigoare la instanta superioara;
 • Va  sesiza CSM, Sectia Judecatori, pentru ca Inspectia Judiciara sa analizeze modul in care doamna judecator a respectat legea;
Va propune CD urmatoarele masuri:
 • Contactarea  ambasadelor statelor UE si SUA, a unor ONG-uri si organisme internationale pentru a le informa despre modul in care se infaptuieste justitia “basista” in acest colt de lume;
 • Depunerea, prin intermediul structurilor de profil din CNSC, unei plangeri la "Comisia de la Venetia";
 • Organizarea unui miting de protest impotriva acestor abuzuri incredibile.
SEFUL DEPARTAMENTULUI JURIDIC
Col (r) M. Caloian

miercuri, 5 noiembrie 2014

Decizia Decanului Baroului Bucuresti nr. 132 din 30.09.2014

Dupa o lunga asteptare,  am primit raspunsul  din partea Baroului Bucuresti la sesizarea SCMD privind relatia contractuala cu dna av. G. Barla (clic aici). In baza prevederilor art. 132 din Statutul profesiei de avocat, acest lucru trebuia sa se intample mult mai repede si in alte conditii. Pentru a intelege diferenta dintre prevederile normative si modul in care s-au desfasurat lucrurile in realitate, va redam mai jos continutul alin (1) si (2)/art. 132 din statut:

(1)La cererea oricareia dintre parti, contestatiile si reclamatiile privind onorariile se solutioneaza de decanul baroului, prin decizie motivata, dupa ascultarea partilor
(2) Solutionarea contestatiilor si reclamatiilor se face prin aplicarea principiului medierii si prin incercarea de conci
pliere a partilor, in termen de cel mult 30 de zile de la data inregistrarii contestatiei sau a reclamatiei (n.n. – 13.06.2014).
Decizia Decanului Baroului Bucuresti este de respingere a sesizarii SCMD (clic aici). Lasand la o parte aspectul termenului in interiorul caruia trebuia solutionata sesizarea, ne intrebam de ce nu am fost convocati pentru “ascultarea partilor”, in vederea sustinerii reclamatiei noastre si pentru contracararea neadevarurilor prezentate de dna avocat.   Oricine citeste sesizarea SCMD realizeaza conciziunea si argumentatia sustinerilor respective, precum si disponibilitatea noastra de a pune la dispozitia Baroului, la cererea sa, informatii suplimentare. Or, acest lucru nu s-a intamplat. In aceste conditii, nu este de mirare ca decizia Decanului Baroului Bucuresti nu este conforma cu realitatea. Pe cale de consecinta, in temeiul prevederilor legale, SCMD va ataca in interiorul termenului de 15 zile, decizia respectiva la Consiliul Baroului Bucuresti.


In vederea redactarii unei contestatii bine argumentata, ii invitam pe toti colegii nostri care pot contribui cu aspecte semnificative concrete, care pot fi dovedite, sa o faca, contactand Departamentul Juridic pana miercuri 12.11.2014.

SEFUL DEPARTAMENTULUI JURIDIC
Col (r) M. Caloian

luni, 27 octombrie 2014

Nota Departamentului Juridic nr. 10 (1334)/ 27.10.2014 privind unele precizari in legatura cu dispozitiile Legii nr. 125/2014 si ale Legii nr. 134/2014I. In legatura cu Legea nr. 125/2014.
           La solicitarea mai multor colegi, va precizam faptul ca prevederile Legii nr. 125/2014 privind scutirea de la plata a unor debite provenite din pensii nu au incidenta in privinta pensionarilor proveniti din sistemul de aparare ordine publica si siguranta nationala, daca ne referim strict la consecintele proceselor de recalculare si revizuire a pensiilor in baza Legii nr. 119/2010, respectiv a OUG nr. 1/2011. In situatii particulare, acolo unde au avut loc erori de calcul cu privire la cuantumul pensiilor facute de functionarii caselor de pensii, se vor aplica prevederile legii mai sus mentionate.

II. In legatura cu Legea nr. 134/2014.
           Legea nr. 134 din 15 octombrie 2014, pentru abrogarea unor prevederi din    Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, a inlaturat cauza suspendarii platii pensiei pentru acei pensionari care au optat pentru un salariu in sistemul bugetar. Pe cale de consecinta, cei in cauza sunt indrituiti sa fie repusi in plata pensiei, in baza unei cereri trimisa Casei de pensii sectoriale. Va redam mai jos prevederea legala in cauza, respectiv art. nr. 115 din Legea nr. 263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice:
“ În sistemul public de pensii, reluarea plăţii pensiei se face, la cerere, după cum urmează:
    a) începând cu luna următoare celei în care a fost înlăturată cauza care, potrivit legii, a dus la suspendarea plăţii pensiei, dacă cererea a fost depusă în termen de 30 de zile de la data la care cauza suspendării a fost înlăturată;
    b) începând cu luna următoare celei în care a fost depusă cererea, dacă depunerea acesteia s-a făcut după expirarea termenului prevăzut la lit. a); ”

            Facem precizarea ca termenul de 30 de zile mentionat la lit. (a) expira pe 17.11.2014, intrucat Legea nr. 134/2014 a intrat in  vigoare pe 19.10.2014. Cei care nu vor respecta termenul precizat, vor fi repusi in plata in conformitate cu dispozitiile cuprinse la lit. (b).


COORDONATORUL  DEPARTAMENTULUI JURIDIC
Col (r) Monica CALOIAN

             
Anexa: Model de cerere adresata Casei de pensii sectorialaDOMNULE DIRECTOR,

Subsemnatul …..…………………………………, domiciliat în Bucuresti, str. ………………….. nr. ….., bl. …., sc. ….., et. ….., ap. …..,  sector …., posesor al CI seria …… nr. ……………, eliberată de S.P.C.E.P. la data de ……………, CNP .…………………, telefon …………………, cu dosar pensie nr. …………...,  va rog sa veti amabilitatea sa dispuneti – in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 134/2014, pentru abrogarea unor prevederi din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional si ale art. 115, lit. (a) din Legea nr. 263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice -  repunerea in plata a pensiei mele suspendate in luna ………………… anul ………..
 In acest sens depun urmatoarele documente:
-          Cartea de identitate, seria …… nr. ………….., eliberata de …….….., in copie, o fila;
-          Talon pensie, luna ………………., in copie, o fila.
Va multumesc pentru sprijinul dumneavoastra!

Cu stima,
………………..                                           Data   .………………


                           ……………………………

 
DIRECTORULUI  CASEI DE PENSII SECTORIALE A ……………….