Cu privire la actiunea de recuperare a sumelor retinute abuziv din drepturile de pensie

Participantii la acest proces pot verifica stadiul dosarelor, grupate pe ministere, astfel: MApN, MAI si SRI.

miercuri, 13 mai 2015

Nota de informare nr. 06 din 13.05.2015

Emitent:
·       Departamentul Juridic
Persoane de contact: Col (r) V. Mihai – 073.660.1110, Col (r) N. Staicu – 073.660.0989

E-mail: scmdjuridic@yahoo.com

Destinatari:
Membrii Comitetului  Director,  Birourile Operative ale Filialelor, Membrii SCMD 

Subiect: A. Proiectul Legii pensiilor militare de stat.
              B. Problema reprezentativitatii organizatiilor sindicale.

Continut: A. Proiectului Legii pensiilor militare de stat.
     
           Dupa cum se cunoaste,  noua Lege a pensiilor militare de stat se bucura in prezent de doua proiecte, ambele aflate la Senatul Romaniei. Primul proiect a fost depus la initiativa  SCMD, in 24.03.2015, de un grup de parlamentari (printre care d-na Minca, dl. Dalca si dl. Pelican), proiect care a fost inregistrat sub nr. B 123/2015. Ulterior, pentru a marca Ziua Fortelor Terestre, in 22.04.2015 Guvernul Romaniei s-a hotarat in sfarsit sa trimita Parlamentului propriul proiect privind pensiile militare. Acesta a fost inregistrat la Senat cu nr. B 218/2015, rebotezat intre timp cu L 212/2015. Intre cele doua proiecte sunt foarte putine deosebiri (avand in vedere modul in care au fost elaborate), cele mai importante fiind cele referitoare la baza de calcul, recalcularea pensiilor si data intrarii in vigoare. Intrucat consideram ca proiectul care va avea castig de cauza in Parlament (pe considerente usor de inteles!) va fi cel promovat de Guvern, ne vom referi in cele de urmeaza la acesta.
           Proiectul noii legi privind pensiile militare de stat vine in intampinarea dorintei tuturor rezervistilor din sistemul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala ca o solutie de revenire la normalitate. Noua lege aduce o serie de beneficii tuturor pensionarilor, astfel:
-        Schimba natura juridica a pensiei, din pensie de asigurari sociale in pensie militara de stat, cu consecintele ce decurg din acest aspect (spre exemplu: nelegarea de punctul de pensie);
-        Obliga casele de pensii sectoriale sa reanalizeze incadrarea in conditiile de munca a tuturor pensionarilor, indiferent de data trecerii in rezerva;
-        Elimina dispozitiile introduse de art. 1, alin. (4) din Legea nr. 241/2013, privind inghetarea indexarilor pentru cei care au primit decizii in baza acestei legi;
-        Introduce actualizarea pensiilor rezervistilor in legatura cu majorarea soldelor/salariilor militarilor/politistilor aflati in activitate;
-        Restituie, in mod esalonat, sumele retinute abuziv unor pensionari  prin decizii de revizuire.

       In vederea aplicarii unitare in practica, proiectul de lege, in cuprinsul mai multor articole (de ex. art. nr. 61, 112 si 123), face trimitere la necesitatea elaborarii unor norme metodologice ale guvernului, fie la ordine comune ale ministrilor de resort.
          Unul dintre aspectele care au suscitat in cel mai mare grad interesul multor membrii de sindicat  este problema recalcularii pensiilor. In acest sens, cu toate ca dispozitiile art. nr. 111 si 112 introduc o diferentiere intre pensionari, in functie de data deschiderii dreptului la pensie (pana la 31.12.2010 si dupa 01.01.2011), art. nr. 124 stipuleaza: “In termen de 3 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei Legi, persoanele prevazute la art. 3 pot opta pentru modul de calcul a pensiei in baza prezentei legi sau a Legii nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare”.  Mentionam ca la art. 3 figureaza urmatoarele “persoane”: militar, politist, functionar public cu statut special si pensionar militar. Din interpretarea dispozitiilor de mai sus, rezulta fara putinta de tagada ca orice pensionar militar, indiferent de momentul deschiderii dreptului la pensie, poate opta intre cele doua variante.

           Proiectul L 212/2015 este trimis in prezent spre dezbateri si avize la comisiile de specialitate ale Senatului. Pana pe 17.06.2015, Comisia de Aparare  si Comisia pentru Munca vor intocmi si prezenta plenului Raportul  comun asupra acestei initiative legislative. Avand in vedere ca vacanta parlamentara incepe la 01.07.2015, consideram ca sunt putine sanse ca Senatul sa dezbata si sa se pronunte asupra proiectului in aceasta sesiune parlamentara, mai ales daca tinem seama si de dispozitiile art. nr. 125 conform carora “Prezenta lege intra in vigoare la 01 ianuarie 2016”.
           Mentionam ca orice persoana interesata de aceasta initiativa legislativa poate formula si trimite Senatului, ulterior si Camerei Deputatilor, propunerile pe care le considera pertinente. Sa nu uitam insa ca un act normativ nu se concepe pentru fiecare situatie particulara in parte, ci pe situatia generala a domeniului vizat. Cu toate acestea, incurajam pe toti cei care considera ca pot contribui la imbunatatirea prezentului proiect sa trimita propuneri si observatii in acest sens.
  
B.  Problema reprezentativitatii organizatiilor sindicale.

        La solicitarea mai multor colegi facem urmatoarele precizari: in Legea nr. 62/2011, privind dialogul social, in cap. V, incepand cu art. nr. 51, se fac mai multe precizari cu privire la « reprezentativitatea organizatiilor sindicale » . Aceasta reprezentativitate vizeaza mai multe niveluri, respectiv:  naţional, de sector de activitate, de grup de unităţi şi de unitate. La art. nr. 221, alin (2) se precizeaza ca: “Verificarea menţinerii condiţiilor de reprezentativitate se face din 4 în 4 ani”. Lesne se poate observa ca dispozitiile respective se aplica organizatiilor sindicale din unitatile economice. SCMD nu poate sa se plieze pe o astfel de organizare, nu si-a propus acest lucru inca de la infiintare.
         Lasand la o parte aspectul ca legea nu prevede nicio sanctiune (in afara nerecunoasterii nivelului de reprezentativitate) in cazul in care nu se intrunesc cumulativ conditiile solicitate pentru recunoastrerea «reprezentativitatii», trebuie sa observam ca aceasta nu este o conditie a existentei unui sindicat. Prin urmare, nu vedem nicio amenintare la adresa sindicatului nostru din acest punct de vedere, mai degraba ar trebui sa fim atenti la atacurile ce vin din interiorul organizatiei. 

SEFUL DEPARTAMENTULUI JURIDIC

Col. (r) Monica I. CALOIAN

miercuri, 22 aprilie 2015

PROIECTUL LEGII PENSIILOR MILITARE APROBAT DE GUVERN


Redam mai jos comunicatul de pe site-ul guvernului:
"Guvernul a aprobat, astăzi (nn -22.04.2015), un proiect de Lege prin care se revine, în privința pensiilor, la un statut adecvat pentru membrii sistemului de apărare, ordine publică și siguranță națională. 
Se înlătură, astfel, sursa majoră de nemulțumiri pe care a reprezentat-o revizuirea pensiilor militare din anul 2010.
Principalele modificări din proiectul de act normativ ce vor viza sistemul de pensii sunt:
•    Pensiile se plătesc din sumele alocate la bugetul de stat prin bugetele MApN, MAI și SRI.
•    Sistemul de pensii militare nu va mai fi un sistem contributiv, în sensul că angajatorul nu va mai fi obligat să plătească contribuția aferentă acestuia la bugetul asigurărilor sociale.
•    Angajatul va plăti lunar o cotă de contribuție individuală egală cu cota de contribuție individuală de asigurări sociale, sumă ce va fi vărsată la bugetul de stat, nu la bugetul asigurărilor sociale. Baza lunară de calcul a contribuției individuale este solda lunară brută sau salariul lunar brut.
Proiectul de Lege instituie reglementări prin care se revine, de principiu, la regulile care caracterizau sistemul pensiilor militare de stat. Vor exista pensii de serviciu, pensii de invaliditate și pensii de urmaș. Pensiile de serviciu vor fi: pensia de serviciu pentru limită de vârstă (în care limitele sunt cele prevăzute de legislația actuală și cresc, gradual, de la 55 de ani la 60 de ani), pensia de serviciu anticipată și pensia de serviciu anticipată parțială.
De asemenea, se revine la principiile de stabilire a pensiilor potrivit legislației specifice categoriilor de personal cu statut special din instituțiile publice de apărare, ordine publică și siguranță națională, în vigoare până la data de 01.01.2011.
Pensiile aflate în plată, stabilite în temeiul Legii nr. 263/2010, pentru cadrele militare trecute în rezervă în intervalul cuprins între 01.01.2011 și data intrării în vigoare a prezentei legi, se recalculează potrivit reglementărilor cuprinse în aceasta.
În cazul pensiilor care, prin noul mod de calcul, s-ar diminua, se păstrează cuantumul actual."
In continuare redam si dialogul dintre primul ministru, dl. Victor Ponta  si ministrul muncii, dna Rovana Plumb, desfasurat in cadrul sedintei de guvern:
Victor Ponta: "La fel de important: adoptăm astăzi - ca proiect de lege, evident, nu ordonanţă de urgenţă - o lege extrem de importantă, care a fost lucrată foarte mult timp, legea pensiilor pentru militari. Nu sunt pensii speciale, sunt pensii... Cum sunt, doamna ministru?
Rovana Plumb: Îndreptăm anumite erori...
Victor Ponta: Atât, doar îndreptăm greşelile care s-au făcut în trecut. Şi cred că era necesar acest lucru. Am mai îndreptat pentru o parte dintre militari. Stabilim un sistem foarte clar, care este un sistem aplicat în toate ţările NATO şi în toate ţările europene şi care stabileşte o predictibilitate pentru cei care îşi desfăşoară activitatea în serviciul militar al unei ţări într-o ţară NATO, aşa cum este România. În mod special am vrut să legăm adoptarea proiectului şi trimiterea spre parlament. Mâine este Sfântul Gheorghe, Ziua Forţelor Terestre. Vreau să le urez tuturor militarilor români toate cele bune şi să le mulţumesc pentru ce fac pentru ţară şi cred că acest proiect de lege e un moment simbolic potrivit să-l trimitem către parlament, spre adoptare şi dezbatere".
p. SEFUL DEPARTAMENTULUI JURIDIC
Consilier, col (r) V. Mihai

miercuri, 8 aprilie 2015

Sustinerea Proiectului Legii pensiilor militare de stat

           Dupa cum se cunoaste, Proiectul Legii pensiilor militare de stat este in prezent la Senatul Romaniei,  unde a primit numarul B 123/2015. In conformitate cu prevederile Deciziei CD al SCMD luata in sedinta din 31.03.2015, inregistrata sub nr. 385/01.04.2015, recomandam membrilor de sindicat sa acceseze site-ul Senatului si sa-si exprime opiniile de sustinere a proiectului legislativ. In acest sens, se pot folosi urmatoarele link-uri:
-        Pentru fisa proiectului:   https://www.senat.ro/Legis/Lista.aspx?cod=18893&pos=0&NR=b123&AN=2015
-        Pentru formularul on-line depunere opinii:  https://www.senat.ro/LegiProiect.aspx.
De mentionat faptul ca proiectul B 123/2015 trebuie cautat si  gasit in tabelul deschis pe pagina respectiva.

Redam mai jos urmatoarea mentiunea de pe site-ul Senatului :

Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică pot fi trimise de aemenea:
  în scris la adresa: Senatul României, Calea 13 septembrie, nr.1-3, Sector 5, Bucureşti respectând formularul 
  prin fax la 021 315 8942, completând formularul 
  prin email la infopub@senat.ro, completând formularul și atașându-l la email.
  depuse personal la Sediul Senatului României, Biroul de Relații Publice
  prin accesarea formularului on-line corespunzător fiecărei inițiative legislative (conform listei de proiecte alăturate).

SEFUL DEPARTAMENTULUI JURIDIC
Col. (r) Monica I. CALOIAN

miercuri, 4 martie 2015

Nota de informare

Nota de informare 

Nr. 04  (244) din 04.03.2015, publica
Emitent:
·       Departamentul Juridic
Persoane de contact:
Col (r) V. Mihai – 073.660.1110
Col (r) N. Staicu – 073.660.0989

E-mail: scmdjuridic@yahoo.com
Destinatari:
·       Membrii Comitetului  Director
·        Birourile Operative ale Filialelor
·        Membrii SCMD 

Subiect: Sesizarile SCMD adresate Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).

Continut:
         1. Dupa cum v-am informat la inceputul acestui an, Biroul relatii cu publicul al CSM ne-a comunicat, prin adresa cu nr. 1/28303/2014 din 06.01.2015, faptul ca sesizarea  noastra  cu privire la amenzile judiciare stabilite de d-na judecator VASILE-CRISTEA Mirela-Simona de la TMB «a fost transmisa Inspectiei Judiciare ». In pofida celor doua luni de zile care au trecut de atunci, pe adresa SCMD nu a sosit inca un raspuns oficial la sesizarea facuta. Il asteptam in continuare.
          Pentru a raspunde intre timp interesului unor membrii de sindicat, in special din randul celor amendati de catre d-na judecator Vasile-Cristea, va comunicam urmatoarele:
-        amenzile au fost date in 4 dosare astfel: nr. 984/3/2014, nr. 1245/3/2014, nr. 4983/3/2014 si nr. 9395/3/2014;
-        in dosarele nr. 4983/3/2014 (3 reclamanti, MAI) si nr. 9395 (8 reclamanti, MApN) s-au primit motivarile scrise. SCMD a formulat si depus apelul de rigoare pe data de 04.02.2015;
-        dosarele nr. 984/3/2014 si nr. 1245/3/2014, avand fiecare cate 17 reclamanti provenind din MApN, au fost disjunse. Motivarile scrise au fost primite spre finalul lunii februarie, SCMD avand termen pentru depunerea apelului pe 21.03.2015, termen ce va fi respectat cu siguranta;
-        initial am crezut ca d-na judecator a amendat in instanta doar membri ai SCMD. Ulterior am aflat ca d-na judecator isi facuse o practica din a acorda aceste amenzi pentru pricini inchipuite, impartindu-le in stanga si dreapta cu un zel demn de o cauza mai buna;
-        dupa depunerea sesizarii noastre catre CSM, o serie de dosare repartizate initial doamnei judecator Vasile-Cristea au fost redistribuite altor judecatori;
-        din informatiile culese la sediul TMB, de la o serie de avocati, rezulta faptul ca in apel aceste amenzi hotarate de d-na judecator Vasile-Cristea pe fond au fost infirmate.
            2. Pentru o informare mai cuprinzatoare a CSM cu privire la modul in care membrii SCMD sunt tratati in instantele de judecata, Departamentul Juridic,  sub semnatura presedintelui sindicatului, a trimis, cu numarul 238/03.03.2015, o noua sesizare adresata CSM, document ce poate fi gasit in anexa prezentei note de informare.                                                  

SEFUL DEPARTAMENTULUI JURIDIC

Col (r) Monica I. CALOIAN

Anexa:

SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE
Departamentul juridic
Sediul social: Bucuresti, str. Bogota,  nr. 6, Sector 1, Cod postal 013642
Telefoane mobile: 0736601143, 0736601110, 0736600989
Cont: BRD, Agentia Carol, RO41BRDE441SV79262374410, Cod fiscal:26096263         


STIMATE DOMNULE PREȘEDINTE

           Acum câtva timp, mai precis în 02.02.2015, la întâlnirea cu tinerii magistrați, președintele nostru recent ales Klaus Iohannis a subliniat prevederea constituțională conform căreia nimeni nu este mai presus de lege și a adăugat de la sine că  justiția este în slujba cetățeanului. La auzul acestor adevărate deziderate, prin mijlocirea mediilor de informare în masă, nu am putut să mă abțin să nu-mi amintesc de modul în care trei complete de judecată de la Curtea de Apel București, respectiv nr. 13, 14 și 15, au administrat, începând din luna iunie a anului trecut, actul de justiție în slujba cetățeanului”, în privința membrilor Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate (SCMD) care au avut ghinionul să fie repartizați și judecați de aceste complete. Ele sunt formate din următorii judecători, având calitatea de președinte prin rotație, astfel: Dobraniște Liviu Cornel (13), Arbănaș Petrică (14) și Udrea Elena Luissa (15).
             Nu pot să nu observ practica cel puțin ciudată a CAB de a forma mai multe complete de judecată din aceiași judecători, cu rotirea funcției de președinte, practică ce generează toleranțe și complicități greu de înțeles și acceptat, cu repercusiuni negative asupra actului de justiție. În cazul nostru este vorba de cca 20 de dosare în care membrii de sindicat își căutau dreptatea după ce TMB le-a respins acțiunile de contestare a deciziilor de revizuire a pensiilor prin care li s-au reținut abuziv sume însemnate din pensii, în baza Legii nr. 119/2010, prin care s-au desființat pensiile de serviciu, act normativ în aplicarea căruia guvernul de tristă amintire Băsecu-Boc a emis OUG nr.1/2011, norme metodologice în aplicarea legii. Aceste acte normative prin nerespectarea principiului dreptului câștigat în materia pensiilor, principiu cuprins atât în prevederile art. 180, pct. 8 din Legea nr. 19/2000, cât și de art. 169, pct. 5 din Legea 263/2010, privind sistemul public de pensii, au introdus o inacceptabilă discriminare a rezerviștilor militari.
             Pentru a exemplifica abordarea prin care aceste complete de judecată au înțeles să-și facă datoria de magistrați, plătiți foarte bine din bani publici, vă redau mai jos modul în care s-a desfășurat ședința de judecată în dosarul nr. 10718/3/2012, la termenul din 05.06.2014, contestator Dulgheru Ioan. Președinte de complet a fost dna judecător Udrea Elena Luissa. La apelul nominal a răspuns doar reprezentantul contestatorului - consilierul juridic al SCMD, dl col. (r) Staicu Nicolae, depunând delegația de reprezentare, lipsând intimata Casa de pensii sectorială a MApN.
                Deși președintele completului de judecată era dna judecător UDREA, dl judecător DOBRANIȘTE a făcut comentarii legate de delegația de reprezentare a consilierului juridic, pe care a refuzat să o ia în considerare, susținând că e nevoie de o procură legalizată din partea contestatorului, refuzând totodată să preia concluziile scrise pe care dl Staicu le avea pregătite să le depună la dosarul cauzei în cadrul ședinței de judecată. În tot acest timp, președintele completului asista pasiv la uzurparea calității sale de către un subordonat, fără măcar să existe o minimă consultare între membrii completului de judecată. În fapt, acest complet de judecată a considerat că nu poate fi vorba de o reprezentare legală în respectiva cauză, iar în consecință dna judecator Udrea a dictat grefierei de ședință să consemneze că se impune suspendarea judecării cauzei în temeiul  art. 242, alin (1), pct. 2 Cod Pr.Civ, respectiv lipsa părților. În acest sens, a se vedea anexa nr. 1, Încheierea de ședință din data de 05.06.2014.
            Revenind la problema reprezentării, reținem din documentul mai sus menționat că delegația de reprezentare nr. 700/29.04.2014 depusă la dosar de către domnul consilier juridic Staicu Nicolae nu respectă cerințele art. 68 Cod procedură civilă în sensul că, procura pentru exercițiul dreptului de chemare în judecată sau de reprezentare în judecată trebuie realizată prin înscris sub semnătură legalizată, motiv pentru care acesta nu poate formula concluzii în cauză
Citind această motivare a completului de judecată, mărturisesc că nu am știut cum să o interpretez: ca rea credință a judecătorilor sau ca o lipsa gravă de pregătire profesională a acestora, în sensul că dispozițiile art. 68 C.Pr.Civ nu se limitează la pct. 1, reținut de complet în mod restrictiv, ci continuă cu încă 5 puncte, cel de-al 4-lea precizând: “Dacă mandatul este dat unei alte personae decât un avocat, mandatarul nu poate pune concluzii decât prin avocat, cu excepția consilierului juridic care, potrivit legii, reprezintă partea”. Considerăm că interpretarea articolului s-a făcut în mod abuziv, neluându-se în calcul toate variantele avute în vedere de legiuitor pentru situații concrete.  În anexa nr. 2 prezentăm formularele folosite de SCMD pentru reprezentarea membrilor de sindicat în instanța de judecată.
            Tot în cadrul aceleiași ședințe de judecată, dl judecător DOBRANIȘTE a recomandat consilierului juridic al SCMD să aducă procură notarială din partea contestatorului, să formuleze
cerere de judecare în lipsă și să nu mai vină în instanță la alte termene. Considerăm acest fapt deosebit de periculos și dăunător procesului legal de înfăptuire a justiției. Cum iși poate permite un judecător să ceară reprezentantului legal al unui justițiabil să nu mai vină în instanță?
           În afara aspectelor legate de reprezentarea în instanță, componenții acestor 3 complete de judecată, spre deosebire de toti ceilalți judecători ai CAB care au soluționat peste 130 de cauze similare în care figurează membrii SCMD, au considerat în 19 dosare (6606/3/2012, 8746, 8962, 9745, 10457, 10729, 11016, 10604, 11227, 11526, 11734, 11991, 15428, 15558, 15659, 15873, 16464, 16468, 16493) că recursurile formulate de sindicat nu au fost motivate și în consecință au fost anulate, în pofida argumentării și invocării de către sindicat a dispozițiilor art. 304, pct. 8 și 9, coroborate cu prevederile art. 299-308 Cod Pr. Civ. Mai mult, dl judecator Arbănaș în dosarul nr. 4703/3/2014, soluționat în apel la 19.02.2015, a respins acțiunea ca tardiv formulată, în condițiile în care apelul a fost depus în interiorul termenului de 30 zile așa cum rezultă din Sentința civilă nr. 3549 din 25.03.2014 pronunțată de Tribunalul București în cauza respectivă, calificând în mod abuziv calea de atac drept “recurs” in loc de “apel”.
            În speranța că veți analiza în mod obiectiv situația prezentată și veți lua măsurile ce se impun pentru ca astfel de situații să nu se mai repete, vă asigur de toată considerația membrilor de sindicat care așteaptă să li se facă dreptate.

            Anexe: 1. Încheierea de ședință din data de 05.06.2014.
                         2. Formulare folosite de SCMD în reprezentarea membrilor de sindicat.
Cu stimă,
REȘEDINTELE SINDICATULUI CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE
Colonel (r)
                        dr. Mircea DOGARU

PREȘEDINTELUI CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII
-        DOMNUL JUDECĂTOR MARIUS BADEA TUDOSE -