miercuri, 9 noiembrie 2016

NOTA DE INFORMARE PRIVIND STADIUL DEMERSURILOR JURIDICE DESFASURATE LA NIVELUL DEPARTAMENTULUI

Constatam ca problemele juridice care necesita implicarea nemijlocita a Departamentului de profil, in colaborare cu celelate structuri din cadrul SCMD, sunt in crestere si din ce in ce mai diversificate, fapt care a condus la urmatoarele:
1.       Demersuri legate de clarificarea aplicarii Legii nr. 223/2015, cu sau fara art. 40 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2015, intreprinse atat la nivelul comisiilor de specialitate din Camera Depautatilor, precum si la nivelul celor 3 strucuri care au in componenta case sectorilae de pensii MAN, MAI si SRI.
Din pacate, pana in prezent, Legiutorul nu a inteles sa rezolve acesta situatie, mai precis, sa lamureasca temeiul temeiul legal in baza carora se emit ultimele decizii de pensie, decizii de recalculare care  au inceput sa fie comunicate catre beneficiari de catre toate casele de pensii sectoriale sus-amintite.
2.      Deciziile de recalculare, care au fost comunicate de membrii de sindicat la sediul nostru, au fost analizate la nivelul departamentului nostru si drept urmare au condus la formularea unui model de constestatie, care se adresaza exclusiv membrilor de sindicat si poate fi pus la dispozitie  numai la sediul SCMD central din Bucuresti, str. Pajurei nr. 13, Sector 1, Bucuresti si la sediile filialelor SCMD din Bucuresti si din tara. Am transmis aceasta informatie si pe siteu-ul principal al SCMD cu mentiunea ca decizia de recalculare poate fi contestata numai de titularul acesteia,  Departamentul nu isi  asuma hotararea in numele membrilor de sindicat.
 Precizam ca toti pensionarii militari care au lucrat dupa trecerea in rezerva vor primi decizii de recalculare cu cuantum diminuat, avand in vedere ca nu se mai acorda drepturi de pensie pentru perioada sus mentionata.  Am facut demersuri oficiale legate de aceasta noua discriminare si le-am afisat pe siteu-ul SCMD, cu mentiunea ca pana in prezent nu am primit nici un raspuns. Recomandam contestarea deciziei de recalculare, singura modalitate legala prin care puteti exprima nemultumirea fata de aceasta noua diminuare a pensiei, cu mentiunea ca ulterior va fi necesar sa fie formulata si o noua actiune in justitie.
3.      Continuam demersurile juridice, respectiv formularea actiunilor in instanta de contencios administrativ, care au ca obiect acordarea ajutoarelor in temeiul art. 20 din Legea nr.284/2010, cu mentiunea ca exista si solutii favorabile, care confirma strategia abordata de SCMD. Invocam totodata Decizia ICCJ nr.16/2015, care precizeaza fara echivoc ca actele normative anuale care dispun amanarea acordarii ajutoarelor privesc exercitiul dreptului si nu existenta acestuia. Recomandam pensionarilor militari sa intreprinda demersuri pentru acordarea acestor ajutoare, singura modalitate prin care in prezent acestea pot fi obtinute.
4.      Dosarele depuse pe rolul TMB Sectia a II-a ce au ca obiect aplicarea Legii nr.8/2006 au fost solutionate in mod diferit, respectiv unele au fost inaintate la Curtea de Apel Bucuresti- Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal, iar altele au fost declinate la Tribunalul Bucuresti –Sectia a VIII-a conflicte de munca si asigurari sociale. Vom informa de urmare, cu privire la stadiul solutionarii acestor dosare, cu mentiunea ca vom exercita toate demersurile ce se impun pana la  ramanerea definitiva a acestora.
In concluzie, constatam inca odata ca demersurile juridice legate de problemele cu care se confrunta pensionarii militari sunt necesare si de actualitate, iar la nivelul departamentului exista disponibilitatea de a gasi solutii juridice cat mai eficiente pentru rezolvarea acestora.


 Seful DEPARTAMENTULUI JURIDIC  
Col. (r) Monica I. CALOIAN

luni, 17 octombrie 2016

Contestatie

Departamentul Juridic a elaborat un model de contestatie a deciziilor de recalculareemise in temeiul Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificarile si completarile ulterioare. Acesta este disponibil la sediul central din Strada Pajurei nr. 13, sector 1, Bucuresti si la sediile filialelor, pentru toti membrii de sindicat interesati. 
     Membrii SCMD, in ale caror decizii de recalculare constata alte situatii de nemultumire, care nu se regasesc in model,  se pot adresa Departamentului Juridic, in vederea identificarii unor solutii de contestare. 
*Daca se impune/este necesara contestarea, contestatia trebuie trimisa/depusa, la casa de pensii sectoriala, in termenul de 30 de zile de la primirea deciziei/deciziilor!

     Mai multe informatii despre activitatea si preocuparile Departamentului Juridic vor fi aduse la cunostinta dupa sedinta acestuia, care se va desfasura pe data de  19.10.2016
  
SEFUL DEPARTAMENTULUI JURIDIC


            Col. (r) Monica I. CALOIAN


marți, 21 iunie 2016

COMUNICAT

URMARE A INFORMARII PE CARE AM FACUT-O ANTERIOR, VA PREZENTAM CELE DOUA SOLICITARI PE CARE LE-AM ADRESAT CELOR IN DREPT, AVAND IN VEDERE SI DATELE NOI APARUTE DE LA CASA DE PENSII SECTORIALA  A MINISTERULUI APARARII NATIONALE.


       SEFUL DEPARTAMENTULUI JURIDIC
            Col. (r) Monica I. CALOIAN

miercuri, 15 iunie 2016

IN ATENTIA MEMBRILOR DE SINDICAT

Ca urmare a solicitarilor membrilor de sindicat, Departamentul Juridic va face cunoscut urmatoarele:

1.   In dosarele aflate pe rolul instantelor judecatoresti din Bucuresti si din tara care au ca obiect acordarea de ajutoare, in temeiul art. 20 din Legea nr. 284/2010, promovate prin SCMD, au fost obtinute, incepand cu anul 2012, atat solutii favorabile de admitere, cat si nefavorabile de respingere, ramase definitive, in conditiile in care obiectul dedus judecatii este acelasi. Faptul ca exista o practica judiciara favorabila, urmata de plata efectiva a sumelor dispuse de instanta, ne-a confirmat, inca odata, ca demersul nostru juridic este legal si temeinic.
Totusi, nu putem sa nu constatam ca practica judiciara neunitara creeaza nemultumire fata de existenta unei diferente de tratament si a unei discriminari evidente pentru categoriile profesionale pe care le reprezentam (militari si functionari publici cu statut special in rezerva), in conditiile in care unii beneficiaza de ajutoare si altii nu, ca urmare a hotararilor judecatoresti pronuntate. Precizam ca art. 20 din Legea nr. 284/2010 nu este pana in prezent abrogat, Decizia ICCJ nr. 16/2015 confirma existenta dreptului legat de acordarea ajutoarelor, HG nr. 50/2012 reglementeaza scutirea de la plata contributiilor sociale pentru ajutoarele acordate, OUG nr. 20/2016 confirma la zi existenta dreptului de acordare a ajutoarelor.
Fata de cele mentionate mai sus, va informam ca vom continua sa intreprindem, (pentru toti membrii nostrii de sindicat care au dosare cu acest obiect, finalizate nefavorabil in instanta), demersuri la autoritatile in drept (Parlamentul Romaniei, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apararii Nationale, Consiliul pentru Combaterea Discriminarii), pentru a sesiza situatia juridica prezentata mai sus, care nu poate fi interpretata ca o suprimare a unui drept prevazut de lege.
2.   Am luat act de faptul ca pana in prezent nu au fost emise Normele metodologice la Legea nr.83/2016 (termenul pentru adoptarea normelor-06.06.2016), ceea ce creeaza neincredere si neliniste beneficiarilor acestui act normativ, carora, incepand cu 01.01.2016, le-au incetat plata indemnizatiilor prevazute de Legea nr.8/2006. Drept urmare, SCMD, in numele membrilor sai de sindicat, va solicita un punct de vedere scris domnului Dragoş Nicolae Pislaru-Ministrul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice.
             Totodata, reconfirmam informarile anterioare, in care am aratat ca pana la aparitia acestor norme, orice cereri formulate catre Casele de Pensii Sectoriale pentru aplicarea Legii nr.  83/2016 nu au o baza legala.
3.    La data de 30.06.2016 expira termenul stabilit de Legea nr.223/2015 pentru depunerea cererilor prin care pensionarii militari sa opteze pentru alegerea celor 6 luni mai favorabile din ultimii 5 ani de activitate. Desi acest demers ar fi trebuit sa fie unul uzual, constatam ca membrii nostri de  sindicat sunt ingrijorati pentru ca:
·       au facut solicitare de eliberare adeverinte, dar pana in prezent acestea nu au fost comunicate caselor de pensii sectoriale;
·   ei nu stiu care act normativ se aplica, avand in vedere ca Legea 223/2015si art.40 din OUG 57/2015 au continut diferit, ambele sunt in vigoare, iar ordonanta se afla in Parlamentul Romaniei – comisiile de specialitate din Camera Deputatilor;
·  cele trei Case de Pensii Sectoriale – ale Ministerului Apararii Nationale,Ministerului Afacerilor Interne si Serviciului Roman de Informatii, au un mod de lucru si de comunicare diferit cu pensionarii sai militari.
Fata de cele mentionate mai sus, recomandam inca odata ca cererile pe care membrii de sindicat le trimit in prezent sa fie intocmite numai in conditiile in care sunt reduceri drastice de venituri si functii in ultimele 6 luni de activitate.
Ca o concluzie, nu ne dorim sa interpretam ca aceste amanari sine-die a punerii in aplicare a actelor normative invocate mai-sus, au in vedere, intre altele si faptul ca pensionarii militari au ca perspectiva iminenta iesirea din sistem pe cale naturala, deci, odata cu trecerea anilor, este predictibil ca numarul pensionarilor in plata sa fie in descrestere.

4.    Informam membrii nostri de sindicat din Ministerul Afacerilor Interne, care au formulat actiuni in instanta pentru acordarea ajutoarelor prevazute de art. 20 din Legea nr. 284/2010 cu privire la Decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie, pe care o atasam alaturat.
          
           SEFUL DEPARTAMENTULUI JURIDIC
     Col. (r) Monica I. CALOIAN

      Completul competent sa judece recursul in interesul legii din cadrul Inaltei Curti de Casatie si Justitie a admis, in sedinta de luni, 13 iunie 2016, un recurs in interesul legii formulat de Procurorul General al Romaniei cu privire la calitatea procesuala a Ministerul Afacerilor Interne in litigiile dintre angajati si institutiile sau unitatile cu personalitate juridica aflate in subordinea sa, avand ca obiect solicitarea unor drepturi de natura salariala.
    Comunicatul ICCJ:
          
     „In sedinta din 13 iunie 2016, Inalta Curte de Casatie si Justitie – Completul competent sa judece recursul in interesul legii, legal constituit in cauza, a solutionat un recurs in interesul legii, fiind pronuntata urmatoarea solutie:
      
Decizia nr. 13 in dosarul nr. 12/2016
          Admite recursul in interesul legii formulat de Procurorul General al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si, in consecinta, stabileste ca:
   In interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 21 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 7 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Interne, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice stabilite prin titluri executorii, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 222 din Codul civil, adoptat prin Legea nr. 287 din 17 iulie 2009, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Ministerul Afacerilor Interne, in calitatea sa de ordonator principal de credite, nu are calitate procesuala pasiva in litigiile dintre angajati si institutiile/unitatile cu personalitate juridica aflate in subordinea sa, avand ca obiect solicitarea unor drepturi de natura salariala.
              Obligatorie, potrivit dispozitiilor art. 517 alin. (4) din Codul de procedura civila.
              Pronuntata, in sedinta publica, azi 13 iunie 2016.
           Dupa redactarea considerentelor si semnarea deciziei, aceasta se va publica in MonitorulOficial al Romaniei, Partea I”.