vineri, 27 mai 2016

INFORMARE PENTRU MEMBRII DE SINDICAT INTERESAŢI DE OBŢINEREA AJUTORULUI CARE SE ACORDĂ CU OCAZIA PENSIONARII
Informăm cu privire la apariţia unei noi decizii a ICCJ, respectiv Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie  nr. 8/2016, care confirmă demersurile noastre legate de acordarea ajutoarelor pentru toate categoriile profesionale, inclusiv militari şi funcţionari publici cu statut special.
Această decizie are continuitate în modul de interpretare al instanţei supreme, având în vedere Decizia ICCJ nr. 1/2014 şi Decizia ICCJ nr. 16/2015.
SEFUL DEPARTAMENTULUI JURIDIC
Col. (r) Monica I. CALOIAN

Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie  nr. 8/2016, privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Constanţa - Secţia I civilă, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: modul de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 39 alin. (2) lit. b) raportat la art. 27 alin. (1) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 191 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, astfel cum au fost modificate prin Hotărârea Guvernului nr. 113/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale, referitor la baza de calcul al indemnizaţiei de şomaj, respectiv dacă aceasta include şi ajutorul acordat cu ocazia pensionării, şi compensaţia pentru concediul de odihnă neefectuat la încetarea raporturilor de muncă, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 399 din 26.05.2016 
.........................................................................................................
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
În numele legii
D E C I D E:
Admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Constanţa - Secţia I civilă în Dosarul nr. 6.254/118/2014 privind pronunţarea unei hotărâri prealabile şi, în consecinţă, stabileşte că:
În interpretarea şi aplicarea art. 39 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 191 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, astfel cum au fost modificate prin Hotărârea Guvernului nr. 113/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale, raportat la art. 27 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în baza de calcul al indemnizaţiei de şomaj se includ veniturile care se încadrează în categoriile prevăzute de art. 2964 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cu corecţiile reglementate de art. 29618 alin. (5) din acelaşi act normativ, şi anume veniturile pentru care se datora, potrivit legii, şi a fost virată contribuţia individuală la bugetul asigurărilor pentru şomaj.
Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin.(3) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 4 aprilie 2016.

vineri, 20 mai 2016

AnuntAnuntam pe aceasta cale disparitia fulgeratoare, dupa o scurta si grea suferinta, a Plt. adj. sef (r) Vijiiac Tudor, fost politist la Sectia de Politie Transporturi Bucuresti.
Fostul nostru camarad se afla in grupul membrilor SCMD asistati de catre Departamentul Juridic, in procesul de recuperare a drepturilor lor legale, abuziv retinute de regimul antinational Basescu-Boc, si ale carui sechele, departe de a fi inlaturate, par a dobandi o noua dimensiune astazi, in actualul regim.
Dumnezeu sa-l odihneasca!
Transmitem sincere condoleante familiei indoliate!
BIROUL OPERATIV AL SCMD

vineri, 13 mai 2016

COMUNICAT PRIVIND LEGEA NR.83/2016

In contextul actual, dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 83/2016 la data de 07.05.2016, mai multi membri SCMD,  care au  contestat in instanta  deciziile de incetare a platii indemnizatiei acordate in baza Legii nr. 8/2006, emise de casele sectoriale de pensii, au solicitat un punct de vedere cu privire la necesitatea adresarii acestor structuri, a cererilor de emitere de noi decizii, pentru punerea in plata a indemnizatiei, in temeiul noii legi.
Pentru evitarea diminuarii sanselor de obtinere a indemnizatiei prin hotarare a instantei - perioada ianuarie 2016 pana la plata efectiva a indemnizatiei, Departamentul juridic al SCMD recomandă ca acest demers sa fie făcut numai dacă  Normele  metodologice de aplicare a Legii nr. 8/2006,  completata cu Legea nr. 83/2016 îl vor impune, norme care vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a legii de completare, respectiv 06.06.2016.


Departamentul juridic al SCMD

vineri, 11 martie 2016

Nota de informare nr. 2 (135) din 11.03.2016

Emitent:
·       Departamentul Juridic
Persoane de contact:
Col (r) V. Mihai – 073.660.1110
Col (r) N. Staicu – 073.660.0973
E-mail: scmdjuridic@yahoo.com
Destinatari:
·       Membrii Comitetului  Director
·        Birourile Operative ale Filialelor
·        Membrii SCMD 
Subiect:  I. Legiferarea secundara privind legea pensiilor militare de stat.
                  II. Preocupari ale Departamentului juridic in aceasta perioada

Continut:
I.                Legiferarea secundara privind Legea pensiilor militare de stat.
            In continutul Legii nr. 223/2015, privind pensiile militare de stat, Legiuitorul a simtit nevoia sa specifice, in cadrul mai multor articole, obligativitatea Guvernului sau a ministerelor de resort de a emite acte normative secundare care sa clarifice sau sa detalieze din punct de vedere tehnic o serie de aspecte necesare punerii in aplicare a noii legi.
            Astfel, pana ieri, 10.03.2016, au fost emise:
- in baza dispozitiilor art. 11, Ordinul ministrului apararii nationale nr. M.123 din 23 decembrie 2015, publicat in Monitorul Oficial nr. 982 din 30 decembrie 2015, prin care a aprobat Normele Metodologice privind incadrarea in conditii deosebite, conditii speciale si alte conditii, specifice personalului militar”.
- in baza prevederilor art. 62 alin (3) ministerele de resort au emis ordinul comun de aprobare a Metodologiei de intocmire a dosarului de pensionare. Ordinul are numere diferite de la minister la minister, astfel: MApN – Nr. M.24/15.02.2016, MAI -  Nr. 30/12.02.2016 si SRI – Nr. 8.147/12.02.2016.
              In cadrul sedintei de ieri, cu o intarziere de cca 40 de zile, Guvernul Romaniei a adoptat (la punctele nr. 4 si 5 a Ordinii de zi) doua hotarari de guvern prin care a aprobat Normele metodologice privind aplicarea dispozitiilor din art. 86 (privind atributiile, organizarea si functionarea caselor de pensii sectoriale), respectiv a dispozitiilor art. 121, alin (2) (privind restituirea diferentelor intre cuantumurile pensiilor cuvenite pentru luna dec 2010 si cele stabilite in baza Legii nr. 119/2010 si a OUG nr. 1/2011). Lesne de inteles ca de maxim interes pentru noi este cea de-a doua hotarare.  Mentionam ca pana la ora redactarii acestei note, nu am putut gasi documentul in forma adoptata, site-ul guvernului trimitandu-ne pe cel al MApN, unde se afla doar proiectul de hotarare, proiect pe care SCMD l-a respins ferm prin scrisoarea deschisa din 22.01.2016 adresata ministrului apararii.  Pana cand vom intra in posesia HG in forma adoptata in sedinta de ieri, va prezentam in atas Comunicatul de presa al Guvernului Romaniei, de joi, 10 martie 2016 din care redam urmatorul fragment (alin 3, ultima fraza): “Se respecta, astfel, principiul specific drepturilor asigurarilor sociale de mentinere in plata a cuntumului mai avantajos al pensiei, in ipoteza  recalcularii acesteia ca urmare a modificarii cadrului legal”  (clic aici).
         Mentiunea de mai sus este de o importanta cruciala, deoarece Guvernul Romaniei recunoaste oficial, cu subiect si predicat, dupa 5 ani, ca a gresit fundamental nerecunoscand si neaplicand acest principiu cand a emis OUG nr. 1/2011! In acest sens, daca in continutul metodologiei adoptata prin hotararea de ieri Guvernul a mentinut prevederile art. 6 din proiectul publicat in baza transparentei institutionale (compensarea sumelor de restituit!) inseamna ca vom avea de suportat o fractura de logica guvernamentala, care ne va da posibilitatea de a ataca in contencios actul normativ respectiv.

 II. Preocupari ale Departamentului juridic in aceasta perioada
        In aceasta perioada, membrii Departamentului Juridic isi defasoara activitatea pe mai multe “fronturi”, printre care mai semnificative sunt:
-        Urmarirea procesului legislativ in legatura cu dezbaterile ce se desfasoara in comisiile de specialitate ale Parlamneului cu privire la OUG nr. 57/2015, in speta art. 40, inclusiv prin mentinerea legaturii cu unii membri ai Parlamentului si ministerelor de resort, respective prin punerea la dispozitia acestora a tuturor informatiilor solicitate;
-        Indrumarea petentilor si procesarea documentelor necesare pregatirii actiunilor in instanta de judecata privind suspendarea de catre Casele de pensii sectoriale a indemnizatiilor acordate membrilor Uniunilor de creatori, proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, prevazute de Legea nr. 8/2006. Actiunile in instanta de judecata vor fi depuse pentru toti petentii, pe grupuri de cca 50, in aceiasi perioada de timp, astfel incat sa nu fie inregistrate diferente semnificative. Daca, dupa depunerea dosarelor, vor interveni modificari legislative ele vor face obiectul solutionarii in interiorul capetelor de cerere cuprinse in cadrul acestor dosare;
-        Reprezentarea in instantele de judecata a membrilor de sindicat care au contestat suspendarea acordarii ajutoarelor banesti si a compensatiilor acordate la trecerea in rezerva/incetarea raporturilor de serviciu. Facem mentiunea ca la nivelul Curtii de Apel Bucuresti, Sectia a  VIII Civila, incepand cu luna ianuarie 2016, se inregistreaza solutii favorabile pentru petenti;
-        Continuarea actiunilor legate de  punerea in aplicare a hotararilor privind executarea silita in unele dosare in care sunt implicate unii membri de sindicat din filialele Pitesti, Campulung si Curtea de Arges;
-        Asigurarea asistentei de specialitate pentru membri de sindicat care solicita acest lucru pentru diferite motive;
-        Intocmirea unei informari privind pensiile militarilor si politistilor, ajutoarelor la trecerea in rezerva sau a unor indemnizatii, cu scopul de a fi trimisa unor institutii de interes.
Anexa: Comunicatul de presa al Guvernului Romaniei din 10 martie 2016.
SEFUL  DEPARTAMENTULUI JURIDIC
Col (r) Monica CALOIAN