Cu privire la procesele juridice pe rol - av. Costel Gilca si av. Razvan Vasiliu

Avocatii Costel Gilca si Razvan Vasiliu ne-au comunicat modul in care si-au impartit dosarele de instanta ale membrilor SCMD care au optat sa fie reprezentati de acestia. Lista poate fi consultata aici. Detalii despre procese si termenele de judecata se pot afla accesand adresele de internet/linkurile specificate in tabel in dreptul fiecaruia.
Completarea dosarelor cu noi documente se face in conditiile cunoscute, prin intermediul Departamentului Juridic.

Cu privire la actiunea de recuperare a sumelor retinute abuziv din drepturile de pensie

Participantii la acest proces pot verifica stadiul dosarelor, grupate pe ministere, astfel: MApN, MAI si SRI.

joi, 12 februarie 2015

Proiectul Legii pensiilor militare de stat

        Nota de informare nr. 03  (157) din 12.02.2015, Publica
Emitent:
·       Departamentul Juridic

Persoane de contact: Col (r) V. Mihai – 073.660.1110, Col (r) N. Staicu – 073.660.0989
E-mail: scmdjuridic@yahoo.com

Destinatari:   Membrii Comitetului  Director,  Birourile Operative ale Filialelor,  Membrii SCMD 

        Marti 10 feb. a.c. a avut loc o noua sedinta a Grupului de lucru interministerial format la initiativa vicepremierului Gabriel Oprea cu obiectivul declarat de  elaborare a proiectului noii Legi a pensiilor militare de stat. Scopul sedintei din aceasta saptamana a fost de a finaliza, la acest nivel, proiectul noii legi. Din partea SCMD la activitate au participat presedintele col (r) Mircea Dogaru si consilierul juridic col (r) Vasile Mihai. Ca o concluzie, se poate spune ca la incheierea activitatii, participantii la sedinta au cazut de acord asupra continutului proiectului, cu o exceptie notabila, respectiv  reprezentantii ai doua sindicate din MAI nu au agreat prevederile cuprinse in art. 28 ( cu privire la baza de calcul a pensiei), solicitand inlocuirea sintagmei “media soldelor functiei de baza/salariilor functiei de baza” cu totalul veniturilor realizate”.
         In ceea ce priveste aspectele de interes special pentru noi, aspecte pe care le-am sustinut in cadrul sedintei, apreciem ca acestea sunt cuprinse in mod favorabil, astfel:
-        Sumele retinute abuziv pe timpul procesului de revizuire in baza Legii nr. 119/2010 si OUG nr. 1/2011, vor fi  “restituite titularilor, la cererea acestora, in mod esalonat, pe o perioada de cel mult doi ani de la data intrarii in vigoare a prezentei legi” (art. 123). Operatiunea se va desfasura in baza unor norme metodologice elaborate de guvern in termen de 30 zile de la intrarea in vigoare a legii. Mentionez ca directorii caselor de pensii sectoriale au comentat ca termenul practic va fi mult mai scurt de doi ani;
-        Incadrarea locurilor de munca in conditii deosebite, speciale si alte conditii se va realiza in baza criteriilor si metodologiei prevazute de HG -1294/2001 (militari) si de HG - 1822/2004 (politisti), cu modificarile si completarile ulterioare (art.11). Aceste prevederi se vor aplica si militarilor/politistilor/functionarilor publici cu statut special “care au trecut in rezerva….. pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi” art. 11, alin. (3);
-        Pe langa indexarea pensiilor, care se va face in conditiile cunoscute (cf. Legii nr. 263/2010), titularii de pensii militare de stat vor beneficia si de o “actualizare” a pensiilor, prin raportare la cresterea soldelor/salariilor militarilor/politistilor in activitate. In anul in care pot fi aplicabile ambele procese, se va opta pentru cel mai favorabil pensionarului din punct de vedere financiar (art. 61);
-        Pensiile stabilite dupa 01.01.2011, in baza Legii nr. 263/2010, se vor recalcula in termen de 12 luni de la intrarea in vigoare a noii legi (art. 112) - deoarece cei in cauza au apucat sa plateasca contributii la sitemul civil de pensii, iar acum  vor fi inclusi in sistemul militar de pensii - cu respectarea principiului dreptului castigat, respectiv daca va rezulta un cuantum mai mic, se va mentine in plata cuantumul actual (art. 113);
-    Printre actele normative care vor fi abrogate odata cu promulgarea noii legi, se numara
    OUG nr.1/2011, Legea nr. 165/2011 (pentru adoptarea OUG nr.1/2011) si Legea nr. 241/2013 (art. 1, atat cat a mai ramas din ea, pe noi interesandu-ne in mod deosebit alin. 4, cel care a inghetat practic pensiile revizuite in minus).
     Proiectul, dupa acceptarea lui de catre ministrii de resort si avizarea de catre Ministerul Muncii, Ministerul Justitiei si Ministerul Finantelor, va fi trimis la Parlament, unde speram sa fie adoptat in actuala sesiune. In toamna trecuta la Parlament, in comisiile de specialitate, s-a mai discutat pe marginea unui proiect asemanator, prin urmare parlamentarii sunt oarecum familiarizati cu problematica pensiilor noastre.
      SCMD va depune in continuare eforturi pentru urmarirea traiectului  parcurs de acest proiect legislativ si pentru desfasurarea unor intalniri cu cat mai multi parlamentari,  in scopul sustinerii proiectului, astfel incat acesta sa fie adoptat intr-un timp cat mai scurt.

SEFUL DEPARTAMENTULUI JURIDIC

Col (r) Monica I. CALOIAN

vineri, 6 februarie 2015

Departamentul juridic este alaturi de dl. col (r) N. Staicu

        Membrii Departamentului Juridic al SCMD sunt alaturi de colegul nostru dl. col (r) Nicolae Staicu in dureroasa incercare prin care acesta trebuie sa treaca, generata de incetarea din viata - dupa o lunga suferinta - a mamei sale.
        Ii prezentam domnului colonel sincerele noastre condoleante!

SEFUL DEPARTAMENTULUI JURIDIC
Col (r) CALOIAN M.

miercuri, 4 februarie 2015

Nota de informare nr. 2 din 04.02.2015

Emitent:
·       Departamentul Juridic
Persoane de contact: col (r) V. Mihai, nr. telef:073 660 1110 si col (r) Staicu, nr. telef: 073 660 0989

E-mail: scmdjuridic@yahoo.com, respectiv scmdjuridic@gmail.com
Destinatari:
·       Membrii Comitetului Director
·        Birourile Operative ale Filialelor
·        Membrii SCMD
     Subiect:  Probleme de interes
Continut:
1.Modificarea Codului fiscal
          Guvernul Romaniei a modificat Codul fiscal, prin introducerea unui nou articol, respectiv 681, dupa cum urmeaza:
Venituri scutite  Art. 68^1
    Veniturile din pensii realizate de către persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat sunt scutite de impozit pe venit.
----------
          Art. 68^1 a fost introdus de pct. 6 al <LLNK 12015     4130 302   0 47>art. I din ORDONANŢA nr. 4 din 21 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 28 ianuarie 2015.

2. Uniunea Nationala a Barourilor din Romania (UNBR) confirma primirea sesizarii SCMD.
          Dupa primirea din partea Consiliului Baroului Bucuresti a Hotararii nr. 6426 din 18.11.2014, prin care « se claseaza sesizarea  inregistrata la Baroul Bucuresti, sub. Nr. 6426/13.06.2014, formulata de petentul SCMD (…) impotriva doamnei avocat BARLA GRAZIELA-ELENA », SCMD a formulat si trimis cu nr. 57 din 20.01.2015 o contestatie la hotararea respectiva adresata, conform dispozitiilor legale, Uniunii Nationale a Barourilor din Romania (vezi anexa).
          In 02.02.a.c. am primit, cu nr. 19-CS-2015 din 28.01.2015, din partea Secretarului General al Consiliului UNBR confirmarea primirii contestatiei noastre si promisiunea ca «se va proceda la solutionarea acesteia dupa primirea dosarului cauzei de la Baroul Bucuresti» .
          Avem speranta ca macar acum, in al 12-lea ceas, vom avea parte de o analiza obiectiva, corecta a situatiei si ca vom recupera o parte insemnata din onorariile platite dnei avocat care nu si-a respectat angajamentele asumate, fara sa fim obligati sa recurgem la o actiune in instanta de judecata.  
SEFUL  DEPARTAMENTULUI JURIDIC
Col (r) Monica CALOIAN

SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE
Sediul social: Bucuresti, str. Bogota,  nr. 6, Sector 1, Cod postal 013642
Telefoane mobile: 0736601143, 0736601110, 0736600989
Cont: BRD, Agentia Carol, RO41BRDE441SV79262374410, Cod fiscal:26096263         
Nr. 57 din 20.01.2015                                                                                         Ex nr. 2                                                                               

DOMNULE PREȘEDINTE,
         Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate (în continuare SCMD), cu sediul procesual  în Bucureşti, str. Pajurei nr. 13, Sector 1, Cod poştal 013152,  în temeiul dispoziţiilor art. 66 lit. p) din Legea nr. 51/1995, modificată şi republicată, privind exercitarea profesiei de avocat, respectiv a dispoziţiilor art. 76, alin (1) și art. 281, alin (1) din Statutul profesiei de avocat,  formulăm prezenta

CONTESTAŢIE

împotriva Hotararii  nr. 6426  din   18.11.2014 a Consiliului Baroului Bucureşti, comunicată în data de 19.12.2014, pe care o apreciem ca fiind netemeinică și nelegală pentru următoarele considerente:
        
I.Cu privire la procedura de luare a deciziei Decanului Baroului și a hotărârii Consiliului Baroului București:
            În conformitate cu prevederile art. 132 alin. (1) şi (2) din Statutul profesiei de avocat, în luarea aestei decizii  domnul Decan al Baroului Bucureşti trebuia să asculte părţile, să aplice principiul medierii şi să încerce concilierea părţilor. Aceste aspecte nu s-au întâmplat. Ulterior, desi SCMD,  în baza prevederilor art. 132, alin. (4), din Statutul  profesiei de avocat, a solicitat în contestație prezenţa 1-2 reprezentanţi ai săi la sedinţa Consiliului în care urma să se analizeze contestația legal formulată, pentru a da lămuririle şi explicaţiile necesare în susţinerea cauzei, nici acest aspect nu a fost respectat. Întrucât în dispozitivul hotărârii Consiliului nu se face nicio referire la contestația depusă și nici la modul de desfășurare a ședinței Consiliului, avem suspiciunea rezonabilă că aceasta nu a avut loc, încălcându-se astfel dispozițiile art. 73, alin (2) din Statutul profesiei de avocat.

 II. Cu privire la fondul sesizării:
           La începutul anului 2012, între SCMD și Cabinetul de avocatura «Graziela Bârlă », din București, str. Băniei nr. 1, ap. 7, sector 3, a fost semnat contractul de asistență juridică seria B nr. 231550 din 2012. În baza acestui contract, doamna avocat G. Barla s-a obligat să asigure asistența juridică și reprezentarea în instanțele de judecată fond și recurs. La serviciile doamnei avocat a apelat un numar de 837 de membrii de sindicat, care au fost cuprinși întrun număr de cca 600 dosare. Aceștia au achitat onorariul prevăzut în contract, doamna avocat încasând peste 130.000 lei (tva inclus).
            La 02.07.2013 între cele două părți s-a semnat un act adițional la contract, instituindu-se o diferență de onorariu în favoarea cabinetului de avocatură pentru procesarea unor documente noi ce determinau completarea actiunii. Actul aditional nr. 1/02/07/2013 prevedea clar ca: «Modificarea contractului opereaza de la data semnarii prezentului act aditional ».  
           În disprețul existenței unui contract valabil între părți, d-na avocat i-a cerut președintelui sindicatului să semneze un nou contract, cu același obiect, pretextând că este de fapt actul adițional într-o formă cerută de lege, contract prin care se statua că reprezentarea în instanță a celor  peste 800 membrii de sindicat se va face doar pentru fond, o mai veche dorință a sa. La refuzul SCMD de a achita plați retroactive, d-na avocat a luat decizia de a rezilia unilateral contractul. Mentionam faptul ca decizia de a rezilia contractul a fost luată în 10.09.2013, în condițiile în care primul termen de judecată stabilit în dosarele noastre a fost în peste 90% din cazuri începand cu luna septembrie 2013. Prin urmare, d-na avocat n-a fost în instanță nici măcar la 10% dintre dosare.
          Protocolul de reziliere a contractului s-a semnat în  30.10.2013. SCMD mai spera încă întro rezolvare amiabilă a situației, prin recuperarea unei părți din banii dați ca onorariu, din momemnt ce d-na avocat nu și-a dus la bun sfârșit obligațiile contractuale ! Protocolul prevedea că: « Dupa predarea tuturor dosarelor (operațune care s-a finalizat în ianuarie 2014 !), in scopul desocotirii dintre parti, luand in calcul activitatile depuse de cabinet in perioada desfasurarii contractuale (redactari actiuni, precizari, capete de cerere, birotica, etc) se va face un nou protocol privind stingerea aspectelor financiare dintre parti » . Acest lucru nu s-a mai întâmplat în pofida eforturilor noastre !
          În situația creată, SCMD a sesizat Baroul București cu privire la modul în care d-na avocat G. Bârlă și-a îndeplinit obligațiile contractuale, respectiv refuzul de a redacta protocolul privind stingerea aspectelor financiare dintre părți. Considerând decizia decanului Baroului București injustă, SCMD a contestat-o la Consiliul Baroului București. Hotărârea acestui for nu face însă nicio referire la contestația sindicatului, facându-ne să credem că aceasta nu a fost luată în considerare.
          În vederea soluționării în mod legal si temeinic a prezentei contestații, considerăm că se impune a fi solicitat dosarul constituit la nivelul Baroului București în acest sens, inclusiv întregul material probator anexat la data sesizării inițiale.
          Pentru informații suplimentare putem fi contactați la mai multe numere de telefon: 073.660.1143, 073.660.1110, 073.660.0989, sau la următoarele două adrese de e-mail: sindicatulmilitarilor@gmail.com, scmdjuridic@yahoo.com
           Cu stimă,
PREȘEDINTELE SINDICATULUI CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE
Col. (r)
              Dr. Mircea DOGARUDOMNULUI PRESEDINTE AL UNIUNII NAȚIONALE A  BAROURILOR DIN ROMÂNIA

luni, 12 ianuarie 2015

Nota de informare nr. 1/12.01.2015

Emitent:
·       Departamentul Juridic
Persoane de contact: col (r) V. Mihai, nr. telef:073 660 1110 si col (r) Staicu, nr. telef: 073 660 0989

E-mail: scmdjuridic@yahoo.com, respectiv scmdjuridic@gmail.com

Destinatari:
·       Membrii Comitetului Director
     Birourile Operative ale Filialelor
          Membrii SCMD 
    
    Subiect:  Aspecte de interes

Continut:
 1. Maine 13.01.2015, la sediul Guvernului, va avea loc  dezbaterea (finala ?) asupra proiectului Legii pensiilor militare de stat. Din partea SCMD au primit invitatia de a participa presedintele - col (r) Mircea Dogaru - si vicepresedintele sef al Departamentului media si relatii publice - col (r) Valeriu Pricina. Reprezentantii sindicatului vor  sustine la aceste dezbateri ca noua Lege a pensiilor militare de stat ar trebui sa respecte (si) urmatoarele principii:
-        Corelatia dintre solda de grad a militarului activ cu solda rezervistului (pana la varsta de 65 ani), cand aceasta devine pensie in intelesul prezentei legi. Corelarea sa se face din oficiu, pentru toate categoriile de rezervisti, in  momentul cresterii soldei de grad/functie la militarii activi, printr-o precizare expresa in articolul privind actualizarea pensiilor;
-        Recunoasterea dreptului patrimonial castigat in mod legal;
-        Respectarea ierarhiei gradelor militare, sub conditia vechimii complete/egale;
-        Aplicarea acelorasi conditii de munca tuturor rezervistilor indiferent de data trecerii lor in rezerva, in scopul eliminarii discrepantelor si discriminarilor produse intre anii 2010 si 2014;
-        Restituirea sumelor retinute in mod abuziv in perioada ian. 2012- oct. 2013, celor aflati sub imperiul Legii nr. 241/2013;
-      Nediscriminarea intre rezervistii care indeplinesc aceleasi conditii, inclusiv in ceea ce-i priveste pe militarii angajati pe baza de contract;
-        Abrogarea expresa a tuturor articolelor, legilor si altor acte normative contrare noii legi.
2. Baroul Bucuresti are o atitudine de neinteles.
         Dupa cum cunoasteti, la petitia noastra din vara anului trecut - cu privire la modul de indeplinirea a obligatiilor contractuale de catre d-na av. G. Barla - Baroul Bucuresti ne-a comunicat la 03.11.2014 Decizia nr. 132 din 30.09.2014 a decanului Baroului, in numele caruia a semnat prodecanul av. Alexandru de Herbay, prin care se respinge petitia sindicatului. La aceasta decizie partizana, SCMD a formulat si trimis, cu nr. 1388 din 12.11.2014, o contestatie in care se demontau sustinerile d-nei avocat, preluate fara verificare de catre decanul Baroului Bucuresti.
          La data de 19.12.2014, am primit din partea Baroului Bucuresti Hotararea nr. 6426 din 18.11.2014, prin care « se claseaza sesizarea  inregistrata la Baroul Bucuresti, sub. Nr. 6426/13.06.2014, formulata de petentul SCMD (…) impotriva doamnei avocat BARLA GRAZIELA-ELENA ». Cu acest prilej am sesizat cu stupoare ca in Hotararea Consiliului Baroului, in  numele caruia semneaza acelasi domn prodecan av. Alexandru de Herbay, nu apare nicio informatie in legatura cu desfasurarea sedintei Consiliului Baroului Bucuresti care a analizat (?) petitia si contestatia SCMD cu privire la: data desfasurarii, numarul de participanti, numarul de voturi cu care s-a luat hotararea, motivul neinvitarii participarii la sedinta a celor doua parti etc. Mentionam ca in contestatie am solicitat, in baza art. 132 din Statutul profesiei de avocat, prezenta la sedinta Consiliului a 1-2 reprezentanti ai sindicatului pentru a da lamuririle si explicatiile necesare. In acelasi sens am solicitat si prezenta d-nei avocat Barla la sedinta. Totodata, subliniem faptul ca in dispozitivul hotararii nu apare nici macar un cuvant referitor la contestatia SCMD, hotararea fiind luata strict cu privire la petitia initiala.
        Avand in vedere partizanatul Baroului Bucuresti, refuzul acestuia de a audia reprezentantii sindicatului, ne consideram indreptatiti sa deschidem o actiune in instanta de judecata pentru a  obtine daunele interese din partea d-nei av. G. Barla, chemand in judecata in solidar si Baroul Bucuresti.

3. Sesizarea adresata Consiliului Superior al Magistraturii.

       Fata de comportamentul incalificabil al d-nei judecator  VASILE-CRISTEA MIRELA-SIMONA, care ne-a amendat in cateva dosare pentru indrazneala de a ne cere drepturile abuziv incalcate, SCMD a informat despre aceasta situatie o serie de factori de decizie si institutii din tara si strainatate (secretarul general NATO, Comisia Europeana, presedintele tarii, primul ministru, ministrul de justitie). Totodata, in conformitate cu precizarile facute in 19 nov. 2014, SCMD a trimis pe adresa Consiliului Superior al Magistraturii o petitie in acest sens. Cu nr. 1/28303/2014 din 06.01.2015, Biroul relatii cu publicul a CSM ne comunica faptul ca sesizarea  noastra «a fost transmisa Inspectiei Judiciare ». Ceea ce inseamna ca petitia noastra este pertinenta. Sa speram ca Inspectia Judiciara nu va da dovada de acelasi partizanat ca in cazul Baroului Bucuresti si va tine seama in mod obiectiv de atitudinea abuziva a d-nei judecator.

SEFUL  DEPARTAMENTULUI JURIDIC
Col (r) Monica CALOIAN