Cu privire la actiunea de recuperare a sumelor retinute abuziv din drepturile de pensie

Participantii la acest proces pot verifica stadiul dosarelor, grupate pe ministere, astfel: MApN, MAI si SRI.

vineri, 16 octombrie 2015

Nota de informare nr. 10 din 16.10.2015

Emitent:
·       Departamentul Juridic
Persoane de contact:
Col (r) V. Mihai – 073.660.1110
Col (r) N. Staicu – 073.660.0973
E-mail: scmdjuridic@yahoo.com
Destinatari:
·       Membrii Comitetului  Director
·        Birourile Operative ale Filialelor 
Membrii SCMD 

Subiect: Recomandarea Comitetului Director al SCMD adresata membrilor de sindicat care au actiuni in instanta

Continut:
            In sedinta din 08.10.2015, Comitetul Director al SCMD a analizat printre alte probleme si situatia creata in legatura cu procesele ce se afla pe rolul instantelor de judecata care au ca obiect contestatiile facute de membrii de sindicat la deciziile de revizuire a pensiilor sau solicitarile de recuperare a sumelor abuziv retinute din pensii in perioada  ian. 2012 – oct. 2013, dupa primirea deciziilor eliberate in baza Legii nr. 241/2013.
             Odata cu promulgarea si publicarea in Monitorul Oficial a Legii nr. 223/2015, privind pensiile militare de stat, instantele de judecata, in procesele membrilor de sindicat, isi motiveaza respingerea cererilor acestora prin iminenta punere in aplicare a dispozitiilor noii legi incepand cu 01.01.2016.
              Avand in vedere situatia mai sus prezentata si – totodata - pentru a elimina impedimentul cel putin teoretic conform caruia casele de pensii sectoriale ar putea amana punerea in aplicare a noii legi in privinta unor colegi pe motivul ca acestia au actiuni in instanta cu privire la pensii, Comitetul Director al SCMD (prin Decizia nr. 1051/08.10.2015) recomanda membrilor de sindicat, aflati in situatia de mai sus, sa renunte la judecata in dosarele respective, astfel incat instantele de judecata sa ia act de vointa acestora inainte de sfarsitul anului in curs.
              Cererea de renuntare la judecta trebuie sa fie depusa/trimisa prin posta la registratura instantei de judecata pe rolul careia se afla dosarul respectiv, in doua exemplare.
              Rugam colegii care vor da curs acestei recomandari sa notifice Departamentului juridic acest fapt, prin orice forma de comunicare (posta clasica sau electronica, sms, telefon), cu mentiunea numarului dosarului in care figureaza.

Anexa:  Formular pentru cererea de renuntare la judecata.

SEFUL DEPARTAMENTULUI JURIDIC

Col. (r) Monica I. CALOIAN


Tribunalul/Curtea de Apel ___________
Secția a _____- a Civila
Dosar nr. ___________
Termen: _____________DOMNULE PREȘEDINTE,                Subsemnatul(a), _______________________ ____nascut(a) in ____________, jud. ___________, domiciliat(a)  în __________________, str. ____________, Nr. __, Bl. __, Sc. __, Et. __, Ap.___, Sector____,  identificat(a)  cu C.I. seria ____ nr. _______________ eliberata de _______________ la data de _________________, cnp _______________, în calitate de apelant-contestator în prezenta cauză, formulez  prezenta


CERERE DE RENUNȚARE


la judecata acțiunii formulată de subsemnatul(a).
               
           Pe cale de consecință vă solicit admiterea apelului formulat de subsemnatul(a) și să constatați voința apelantului de a renunța la acțiunea formulată.

           Imi intemeiez prezenta cerere pe dispozițiile art. 246 Cod procedura civila (art. 406 Noul Cod de procedura civila)

Apelant-contestator,

Semnatura________________                                              Data_____________


DOMNULUI PRESEDINTE AL ________________________________

NOTA:  Cererea se redacteaza personal sau prin mandatar cu procura speciala, in 2 exemplare si se depune la registratura instantei unde se afla dosarul respectiv

vineri, 25 septembrie 2015

In atentia celor interesati de aplicarea Legii nr. 223/2015

Doamnelor si domnilor,
Sesizand nerabdarea multor colegi care s-au grabit, din varii motive, sa redacteze diferite cereri sau petitii catre ministerele de resort sau casele de pensii sectoriale, in legatura cu unele dispozitii ale noii legi privind pensiile militare de stat, va atentionam pe acesta cale ca toate aceste demersuri sunt inutile si neavenite deoarece sunt evident in afara dispozitiilor legale, acestea urmand sa intre in vigoare doar la 01.01.2016. Actele procedurale facute inainte de intrarea in vigoare a legii nu sunt luate in evidenta de casele de pensii sectoriale, aspect comunicat prin informatiile difuzate in mijloacele de informare.
Legea nr. 223/2015 are mai multe dispozitii care fac trimitere la elaborarea unor NORME METODOLOGICE ce trebuie aprobate prin hotarare de guvern sau ORDINE COMUNE DE MINISTRU, acte normative subsecvente legii, care vor lamuri din punct de vedere tehnic unele aspecte din lege si vor asigura aplicarea unitara a acesteia. Abia dupa adoptarea acestor norme si ordine, vom sti cu exactitate ce avem de facut.
Dupa cum ati putut constata ieri, vizitand pagina noastra principala de pe internet, presedintele SCMD  a solicitat ministrilor de resort convocarea Grupului de lucru interministerial care a redactat proiectul legii pensiilor militare de stat, in ideea redactarii in comun, cu consultarea reprezentantilor sindicatelor din sistem, a normelor metodologice si a ordinelor comune de ministru.
Dupa adoptarea actelor subsecvente legii, proces care din punct de vedere calendaristic nu poate avea loc inainte de 01.01.2016, SCMD o sa va tina la curent cu informatiile necesare referitoare la actele ce trebuie indeplinite si in ce fel. In consecinta, nu trimiteti acum cereri sau alte documente catre casele sectoriale de pensii pentru ca acestea sunt inutile din moment ce sunt precoce,  intreaga agitatie servind doar pescuitorilor in ape tulburi.
SEFUL DEPARTAMENTULUI JURIDIC

Col (r) Caloian M.

joi, 9 iulie 2015

Nota de informare nr. 09 din 09.07.2015

Emitent:
·       Departamentul Juridic
Persoane de contact:
Col (r) V. Mihai – 073.660.1110, Col (r) N. Staicu – 073.660.0973, E-mail: scmdjuridic@yahoo.com

Destinatari:
·       Membrii Comitetului  Director
·        Birourile Operative ale Filialelor din Bucuresti
·        Membrii SCMD din Bucuresti

Subiect: Pregatirea actiunii in instanta impotriva dnei av. Graziela Barla
Continut:
            Cu nr. 19-CS-20-15 din 26.06.2015, dupa cca 5 luni de zile de la data contestatiei noastre,  Uniunea Nationala a Barourilor din Romania ne trimite Decizia nr. 45 din 25.06.2015 (primita pe 07.07.2015) a presedintelui uniunii, decizie pe care o puteti vedea alaturat (anexa nr. 1 la prezenta nota). Conform acesteia Se respinge ca inadmisibila contestatia formulata de Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate , reprezentat de domnul presedinte Mircea Dogaru impotriva Hotararii Consiliului Baroului Bucuresti nr. 11463/27.01.2015”.
          Decizia este oarecum surprinzatoare, deoarece :
1. Presedintele UNBR se face ca nu a gasit la dosarul cauzei Hotararea Consiliului Baroului Bucuresti nr. 6426/18.11.2014, pe care am trimis-o noi ca anexa la contestatia nr. 57 din 20.01.2015. Si daca tot ii stia numarul si data emiterii, de ce nu a cerut-o Baroului Bucuresti ?
2. Decizia UNBR este in contradictie cu propria sa decizie anterioara, respectiv Decizia nr. 559/15.12.2012, conform careia «plangerile si contestatiile impotriva unor decizii ale consiliului baroului de clasare a cauzei vor fi analizate pe fond, solutia putand fi admiterea sau respingerea lor ca neintemeiate ».
         Din deciziile Consiliului Baroului Bucuresti si ale UNBR rezulta fara putinta de tagada o pactizare a acestor structuri profesionale cu dna avocat G. BARLA, care poate fi banuita de orice numai de probitate profesionala, cinste si corectitudine nu ! In aceste conditii, cu toate ca am pierdut un an de zile cu aceste contestatii, nu ne ramane decat sa ne cautam dreptatea in justitie. In acest sens, solicitam colegilor care au avut dosarul pe revizuire in « grija » doamnei avocat Barla si care doresc sa sprijine aceasta actiune in instanta sa ne trimita, pana pe 31.07.2015, imputernicirea necesara (conform formularului din anexa nr. 2) . Acest document, completat cu datele necesare si semnat olograf, poate fi depus la sediul central, la sediile filialelor din Bucuresti sau trimis prin posta clasica sau electronica (in acest ultim caz, semnat si scanat). In situatia in care nu se mai stie nr. dosarului, acest lucru va fi completat de noi.  
Anexe (dati clic pentru a vizualiza si descarca fisierele de mai jos) :

SEFUL DEPARTAMENTULUI JURIDIC
Col. (r) Monica I. CALOIAN

miercuri, 1 iulie 2015

Nota de informare nr. 08 din 01.07.2015

Emitent:
·       Departamentul Juridic
Persoane de contact:
Col (r) V. Mihai – 073.660.1110
Col (r) N. Staicu – 073.660.0973
E-mail: scmdjuridic@yahoo.com

Destinatari:
·       Membrii Comitetului  Director
·        Birourile Operative ale Filialelor
·        Membrii SCMD 

Subiect: Legea privind pensiile militare de stat.

Continut:
             In 29 si 30.06.2015, Parlamentul Romaniei a adoptat noua Lege privind pensiile militare de stat, aceasta urmand sa fie promulgata de Presedintele Romaniei in urmatoarele 30 de zile.
             Noua lege va intra in vigoare la 01.01.2016, termen pana la care structurile guvernamentale au timp sa elaboreze actele normative prevazute de lege. In intervalul de timp pe care il are la dispozitie, SCMD va ramane conectat la procesul de elaborare a actelor normative subsecvente legii, respectiv ordinele comune de ministru si hotararea de guvern pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a legii. In acest sens, chiar azi, 01.07.2015, Biroul Operativ Central are primele contacte cu factorii de decizie ministeriala si guvernamentala in vederea stabilirii unor masuri si actiuni preliminare necesare pregatirii acestor acte normative. Dupa cristalizarea unor prime concluzii, conducerea sindicatului va informa oportun filialele teritoriale pentru ca acestea sa  fie in masura, la randul lor, sa informeze corect membrii de sindicat si sa-si ia propriile masuri si actiuni de urmat.
            Atat inainte cat si dupa intrarea in vigoare a legii, membrii Departamentului Juridic vor continua sa asigure asistenta juridica necesara membrilor de sindicat in vederea indeplinirii actelor procedurale prevazute de lege. In acest sens vom lua masurile corespunzatoare sprijinirii si indrumarii colegilor nostri in vederea valorificarii complete a drepturilor ce decurg din lege.
              La propunerea Departamentului Juridic, Biroul Operativ Central a fost de acord ca de acest sprijin sa beneficieze numai membrii de sindicat, urmand ca acestia sa primeasca ajutorul nostru in mod individual.

SEFUL DEPARTAMENTULUI JURIDIC

Col. (r) Monica I. CALOIAN