luni, 23 decembrie 2013

SARBATORI FERICITE!

        Cu prilejul Craciunului si a Anului Nou, Departamentul Juridic al SCMD ureaza tuturor membrilor de sindicat SARBATORI FERICITE alaturi de cei dragi!
Va dorim multa sanatate, pace in suflet si bucurii nemasurate!
LA MULTI ANI!
Seful Departamentului Juridic
Col (r) Caloian Monica

vineri, 13 decembrie 2013

Nota de informare nr. 27 din 13.12.2013

 Emitent:
·       Departamentul Juridic

Persoane de contact:
Col (r) V. Mihai – 073.660.1110
Col (r) N. Staicu – 073.660.0989
E-mail: scmdjuridic@yahoo.com
Destinatari:
·       Membrii Comitetului  Director
·        Birourile Operative ale Filialelor
      Membrii SCMD
         

Subiect: Actiunea pentru recuperarea sumelor de bani retinute abuziv de catre casele de pensii sectoriale din drepturile de pensie ale rezervistilor.
Continut:

             In baza prevederilor art. 28, alin (2) din legea nr. 62/2011, privind dialogul social si a Deciziei nr. 1/21.01.2013 a ICCJ data in dosarul nr. 19/2012 (anexa la nota de informare), astazi 13.12.2013, la sediul Tribunalului Municipiului Bucuresti, au fost inregistrate primele doua actiuni pentru recuperarea sumelor de bani retinute abuziv de casele de pensii sectoriale din drepturile de pensie legal obtinute, pana in luna decembrie 2010, de catre membrii SCMD.  Actiunile au fost inregistrate sub numerele 39898/3/2013 si respectiv 39900/3/2013.
          Ii asiguram pe colegii nostri ca in perioada imediat urmatoare Departamentul Juridic va inregistra la TMB  toate dosarele depuse de catre membrii de sindicat, cu respectarea termenelor procedurale. 
        Va informam pe aceasta cale ca Departamentul Juridic va continua sa primeasca dosarele membrilor SCMD care doresc sa se alature acestui demers si dupa data de 17 dec. a.c. (asa cum a fost initial stabilit) deoarece se primesc inca decizii in baza Legii nr. 241/2013 sau hotarari ale comisiilor de contestatii. Privind raspunsul la contestatii, retinem atentia colegilor nostri, care au depus dosarele fara acest document, sa il depuna/trimita la Departamentul Juridic, imediat dupa primirea lui.
          La finalizarea inscrierii tuturor dosarelor vom comunica filialelor situatia centralizata si o vom posta de asemenea pe pagina de internet a departamentului.

SEFUL DEPARTAMENTULUI JURIDIC
Col (r) Monica I. CALOIAN

vineri, 15 noiembrie 2013

Succese ale SCMD in justitie

La Tribunalul Municipiului Bucuresti, Sectia a VIII-a, conflicte de munca si asigurari sociale, in dosarele 39799/3/2012  si  39811/3/2012, au fost admise actiunile formulate de contestatori, prin SCMD, si s-a dispus, in ambele cazuri, anularea deciziilor de pensie emise de Casa Sectoriala a MAI, obligarea acesteia la plata diferentelor, de la data pensionarii, cu sumele actualizate cu rata inflatiei si dobanda legala aferenta, precum si restituirea onorariului expert in favoarea contestatorilor.
Si in aceste doua situatii, demersurile consilierilor juridici ai SCMD au fost confirmate de instanta.

SEF DEPARTAMENT JURIDIC AL SCMD,
Col. (r) Caloian Monica

miercuri, 6 noiembrie 2013

Nota de informare nr. 26 din 06.11.2013

Destinatari:
·       Membrii Comitetului  Director
·        Birourile Operative ale Filialelor
·        Membrii de sindicat
Subiect:
  1. Rezultatul actiunii la CEDO pe revizuirea pensiilor promovata de Cabinetul de avocatura Costel Gilca & Razvan Vasiliu.
  2. Rezilierea contractului de asistenta juridica si reprezentare cu Cabinetul de avocatura “G. Barla”.       
Continut:
1.     Rezultatul actiunii la CEDO pe revizuirea pensiilor promovata de Cabinetul de avocatura Costel Gilca & Razvan Vasiliu.

          In 26 septembrie si 24 octombrie a.c., CEDO a raspuns actiunilor formulate de catre Cabinetul de avocatura C. Gilca&R. Vasiliu in perioada aprilie – iulie 2013. Cererea a fost declarata inadmisibila. Un model de raspuns poate fi vazut aici.
          De remarcat doua  aspecte foarte importante:
a.)    verdictul a fost dat de catre un unic judecator , fara ca cererea sa fie judecata practic de un complet de judecata! Institutia judecatorului unic la CEDO a fost introdusa dupa aderarea Federatiei Ruse la Consiliul Europei, in scopul de a putea face fata valului imens de plangeri adresate CEDO in noua conjunctura socio-politica.
b.)   Motivul respingerii este extrem de vag, cu referire generala la prevederile art. 34 si 35 din Conventie. Va redau in continuare continutul celor doua articole pentru a putea sa va faceti singuri o parere:
Articolul 34 . Cereri individuale
Curtea poate fi sesizată printr-o cerere de către orice persoană fizică, orice organizaţie neguvernamentală sau de orice grup de particulari care se pretinde victimă a unei încălcări de către una dintre înaltele părţi contractante a drepturilor recunoscute în convenţie sau în protocoalele sale. Inaltele părţi contractante se angajează să nu împiedice prin nici o măsură exerciţiul eficace al acestui drept.
Articolul 35 . Condiţii de admisibilitate
1. Curtea nu poate fi sesizată decât după epuizarea căilor de recurs interne, aşa cum se înţelege din principiile de drept internaţional general recunoscute, şi într-un termen de 6 luni, începând cu data deciziei interne definitive.
2. Curtea nu reţine nici o cerere individuală introdusă în aplicarea art. 34, dacă :
a. ea este anonimă ; sau
b. ea este în mod esenţial aceeaşi cu o cerere examinată anterior de către Curte sau deja supusă unei alte instanţe internaţionale de anchetă sau de reglementare şi dacă ea nu conţine fapte noi.
3. Curtea declară inadmisibilă orice cerere individuală introdusă în aplicarea art. 34, atunci când ea consideră cererea incompatibilă cu dispoziţiile convenţiei sau ale protocoalelor sale, în mod vădit nefondată sau abuzivă.
4. Curtea respinge orice cerere pe care o consideră inadmisibilă în aplicarea prezentului articol. Ea poate proceda astfel în orice stadiu al procedurii.
2. Rezilierea contractului de asistenta juridica si reprezentare cu Cabinetul de avocatura “G. Barla”.
       In 30 octombrie 2013, s-a semnat protocolul de reziliere a contractului de asistenta juridica si reprezentare dintre SCMD si Cabinetul de avocatura “G. Barla”. Documentul respectiv poate fi vazut aici.
        Procesul de preluare fizica a dosarelor de la cabinetul de avocatura a inceput saptamana trecuta si continua si in prezent. Estimam ca actiunea se va incheia in urmatoarele cateva zile. Dupa efectuarea desocotirii cu doamna avocat, sumele de bani rezultate vor fi restituite membrilor de sindicat.
        Fata de informatiile aparute pe site-ul departamentului pana in prezent facem urmatoarea completare: Colegii care doresc sa fie reprezentati in instanta de acum inainte de catre consilierii juridici ai SCMD, trebuie sa-si exprime aceasta optiune prin una din urmatoarele metode si sa achite o contributie de 50 lei:
-        in mod nemijlocit la sediul SCMD;
-        prin posta clasica sau electronica la adresele cunoscute. In aceasta a doua situiatie, suma de 50 lei se va achita prin banca, in contul SCMD, specificandu-se pe ordinul de plata, numele, prenumele, cnp si mentiunea “Taxa proces – preluare dosar”.
       Contributia baneasca are ca scop acoperirea cheltuielilor care urmeaza sa fie facute de catre SCMD, prilejuite de preluarea celor aproximativ 400 de dosare (cuprinzand 840 de membrii de sindicat) de la Cabinetul de avocatura al dnei av. G. Barla si de sustinerea proceselor respective in instantele de judecata.  Cheltuielile estimative vor fi repartizate astfel:
- rechizite si papetarie  ……………………………………………………………………. 12 lei
- mutiplicare documnete …………………………………………………………………..   8 lei
- transport si taxe postale ………………………………………………………………….. 10 lei
- suportul financiar  pentru contractul de prestari servicii  incheiat cu referentul de specialitate si si stimulente pentru cei care contribuie la buna desfasurare a proceselor in instante ……..........................   20 lei
                                                                                                                      TOTAL ……..  50 lei.
          Membrii de sindicat vor fi reprezentati in instanta de catre consilierii juridici d-na col. (r) Monica Caloian si dl. Col. (r) Nicolae Staicu. Acestia vor asigura membrilor de sindicat, in zilele de marti si joi intre orele 15.00 si 17.00, la sediul SCMD si prin telefon sau email, consultatii in dosarele in care sunt implicati. Pregatirea dosarelor, legatura cu cabinetele de avocatura si cu membrii de sindicat va fi asigurata de referentul juridic, dl col. (r) Ioan State. Consilierea juridica generala este asigurata in continuare de catre dl. consilier juridic, col. (r) Vasile Mihai, in conformitate cu programul cunoscut.
             
           Anexe : 1. Raspunsul de la CEDO
Cu stima,

COORDONATORUL DEPARTAMENTULUI JURIDIC

Col (r) Monica I. CALOIAN

miercuri, 23 octombrie 2013

ALGORITMUL ACTIVITĂȚILOR PENTRU RESTITUIREA SUMELOR DE BANI REȚINUTE ABUZIV DE CASELE DE PENSII (varianta actualizata la 18.12.2013)In atentia membrilor SCMD: Toti membrii SCMD, care au primit decizii in baza Legii nr. 241/2013, intocmesc obligatoriu contestatii, indiferent daca au sau nu o actiune pe rol, la Tribunal sau Curtea de Apel, in orice cauza, in nume propriu sau prin reprezentare si se pot inscrie la actiunea pregatita de SCMD.

            Deoarece într-un anunț anterior s-au trasmis doar unele elemente generale privind hotărârea SCMD de a declanșa acțiuni pentru restituirea sumelor reținute abuziv și ilegal de casele de pensii sectoriale din drepturile de pensie ale membrilor SCMD, revenim cu detaliile tehnice de implementare a intenției cuprinse în:

ALGORITMUL ACTIVITĂȚILOR
PENTRU RESTITUIREA SUMELOR DE BANI REȚINUTE ABUZIV DE CASELE DE PENSII SECTORIALE DIN PENSIILE TITULARILOR DE ASEMENEA DREPTURI

            Secțiunile ALGORITMULUI:
             1Document contestat: deciziile de pensii pentru punerea în plată a drepturilor de pensie în conformitate cu prevederile Legii nr.241/2013 – ,,vezi model contestație AICI”
            2Reclamanți: orice membru de sindicat cu plata cotizației la zi;
            3 Pârâți vor fi: Casele de Pensii Sectoriale si ministerele de resort;
            4Acțiuni  în instanță; actiuni succesive cuprinzand pana la 20 de membri SCMD, pe fiecare casă de pensii sectorială;
            5 - Termene depunere acțiuni: după efectuarea procedurii prealabile, care presupune contestarea lor la comisia de contestații a casei de pensii sectoriale.
a) Pentru membrii de sindicat din municipiul București
Termenul limită până la care pot fi depune acțiunile în instanță de către SCMD este în funcție de data la care fiecare membru reclamant a făcut contestația.
Contestarea deciziei pentru punerea în plată a drepturilor de pensie în conformitate cu prevederile Legii nr.241/2013, se face după algoritmul cunoscut și utilizat la celelalte procese de până acum:
-  decizia se contesta în maxim 30 de zile de la primire la comisia de contestatii pensii a institutiei publice respective;
- se așteaptă răspuns de la comisia de contestații pensii în termen maxim de 45 de zile; în situația în care nu s-a primit răspuns în termenul de 45 de zile, în următoarele 30 de zile se depune acțiune la Trib. Mun. București;
- dacă în interiorul termenului de 45 de zile s-a primit răspuns de la comisia de contestații, atunci cele 30 de zile de depunere a acțiunii la Trib. Mun. București curg de la data primirii răspunsului înscris pe plicul de primire. La expirarea termenului de 45 de zile sau după primirea răspunsului, membrul de sindicat se prezintă, de urgenta, la Departamentul Juridic pentru înștiințare și depunerea eventualului răspuns.
            Este important a se parcurge această procedură prealabilă, deoarece:
-          dacă nu se parcurge, acțiunea reclamantului este respinsă ca inadmisibilă;
-          dacă se depune prea devreme, acțiunea este respinsă ca prematur introdusă;
-          dacă se depune peste termen, acțiunea reclamantului este respinsă ca tardiv introdusă.

b) Pentru membri de sindicat aparținând filialelor din țară
 Procedura de contestare este similară cu cea descrisă pentru membrii de sindicat din mun. București. Depunerea documentelor membrilor de sindicat, verificarea conformității acestora și expedierea la SCMD – Dep. Juridic, se face prin biroul executiv al filialei. Biroul executiv al filialei va acorda și consultanță privind procedura de contestare.
c) Pentru toti membrii de sindicat
Membrii de sindicat din tara sau din mun. Bucuresti, pot expedia documentele și direct la sediul central al SCMD, doar în cazuri excepționale, ca urmare a nefunctionarii birourilor operative ale filialelor sau altor factori care îi împiedică să se deplaseze la sediul filialei respective. Documentele se expediază, cu confirmare de primire, pe adresa punctului de lucru central al SCMD - Str. Pajurei, nr. 13, Sector 1 Bucuresti, cod postal 013152, Of P. nr 26.

    6 Documente ce trebuie întocmite și depuse:
           a) de Departamentul Juridic al SCMD la Trib. Mun. București:
               1  - acțiunea (cererea) adresată tribunalului;
               2   - tabelul nominal comun centralizator cu membrii de sindicat reclamanți (vezi conținut AICI);
               3  - dosare cu documetele probatorii și alte documente, printre care chitanțele privind suma depusă pentru susținerea cheltuielilor legate de promovarea acțiunii;
           b) de membrul de sindicat (la filiala de care aparține în cazul celor din provincie; la Dep. Juridic pentru cei din mun. București).
Atenție: Se depun/expediază imediat după sosirea confirmarii de primire de la Posta, ca urmare a expedierii contestației la comisia de contestații pensii.
Se fac copii de pe următoarele documente, în 4 exemplare fiecare document, scriindu-se pe fiecare copie ,,Conform cu originalul și se semnează :
1.      - copie după decizia emisă în temeiul Legii nr. 241/2013, plus copie după plic;
2.      - copie după contestația depusă la casa de pensii sectorială, plus copie după dovada de trimitere, respectiv confirmarea de expediere/primire de la poștă. Cei care depun contestația direct la casele de pensii, trebuie să aibă aplicată pe prima filă ștampila casei de pensii cu datele de înregistrare a contestației;
3.      - copie după răspunsul la contestația trimisă, plus copie plic aferent;
4.      - copie de pe prima decizie de revizuire a pensiei, și cuponul aferent (unii pensionari au primit decizii de revizuire începând cu martie 2011, iar alții începând cu decembrie 2011);
5.      - împuternicire scrisă din partea membrului de sindicat (2 exemplare)– vezi conținut AICI;
6.      - certificat de membru al sindicatului. Se elibereză de Secretariatul General al SCMD prin verificarea în baza de date centrală a calității de membru SCMD și se transmite direct Dep. Juridic. Nu se eliberează certificat pentru cel care are nu are plătită cotizația statutară, având drept consecință anularea posibilității de a deveni parte în proces ;
7        - chitanța de achitare a sumei necesare susținerii cheltuielilor cu promovarea acțiunii (1 exemplar). Lipsa chitanței nu dă dreptul de a deveni parte în proces;
8        - completarea urmatorului tabel in baza cupoanelor de pensii, iar in lipsa acestora prin asumarea raspunderii proprii pentru datele inscrise:
Tabel cuprinzand drepturile de pensie retinute subsemnatului in mod abuziv de catre
 Casa de Pensii Sectoriala a .........
    Cuantum brut diminuat  (lei)
Cuantum brut ,,Decizia nr. ....... din .............. de repunere în drepturi” (lei)
Diferențe brute de plată de restituit (lei)
0
1
2
3
4
Nr. crt.
Lună/an
Cuantum brut (lei)

TOTAL


Semnătură reclamant .................
* Tabelul este insotit de copii ale cupoanelor, care sustin tabelul, în 4 exemplare, acolo unde acestea exista.

Exemplu:
1
Martie 2011
3.000
4.100
1.100

Aprilie 2011
3.000
4.100
1.100

Mai 2011
2.700
4.100
1.400

Etc.
...
...........
...........

Iunie 2012
3.600
4.100
500
TOTAL sumă de restituit
4.100

În atenție:
-          Cuantumul brut din col.(2), corespunde cu valoarea brutului din rubrica ,,1. DREPTURI DE PLATĂ LUNA CURENTĂ” din cuponul de pensie;
-          La trecerea cuantumului brut din col.(2), se ține seama de regularizarea pensiei făcută în luna septembrie 2012, dacă a avut loc o asemenea regularizare. Deci cuantumul brut al pensiei devine egal pentru perioada pentru care s-a efectuat regularizarea;
-          Datele din col. (3) se scriu din decizia primita in luna octombrie, sectiunea B;
-          Datele din luna septembrie 2013 se regasesc in decizia primita in luna octombrie, sectiunea C;
9. Plic mare  pentru cele 4 seturi de documente, cu inscrierea in zona centrala a numelui si prenumelui, Casa de pensii sectoriala si filiala, in coltul din stanga sus termenele primirii deciziei, primirii contestatiei si a raspunsului la aceasta, iar in coltul din dreapta jos al plicului, numarul de telefon;
10. Copie dupa cartea de identitate.
7 Contribuție bănească proprie
Pentru susținerea cheltuielilor necesare promovării acțiunii – cumpărare dosare, xeropiere documente, multiplicare acțiune, legare dosare, plicuri, hârtie, tonere, etc., precum și alte cheltuieli neprevăzute apărute ca urmare a deciziei instanței de judecată, care sunt obligatorii, – fiecare membru de sindicat parte în proces, achita suma de 50 lei in contul colector al SCMD, deschis la BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE, Agentia Carol - RO41BRDE441SV79262374410, cu următoarele date: taxă proces; nume și prenume; CNP; filiala. Cheltuirea sumele colectate în cont funcționează pe principiul răspunderii solidare. În situația în care:
-          membrului de sindicat căruia i se refuză înscrierea pe tabel ca parte în proces, exclusiv ca urmare a neîndeplinirii de către acesta a uneia din condițiile esențiale menționate mai sus, i se va restitui suma depusă, diminuată cu eventuale cheltuieli deja efectuate în contul său;
-          dacă după pronunțarea definitivă, de catre Curtea de Apel București, cheltuielile ocazionate de promovarea și susținerea procesului, sunt mai mici decât suma colectată, disponibilul se împarte la toți membrii parte a procesului, iar suma rezultată se transferă fiecăruia ca plată a cotizației pe anul respectiv.
*Pentru prelucrarea și constituirea dosarelor cu documentele tuturor reclamanților, Departamentul Juridic va solicita sprijinul filialelor din mun. București.

         SEF DEPARTAMENT JURIDIC,

         Col. (r) Caloian Monica

miercuri, 16 octombrie 2013

Cu privire la procesele aflate pe rolul Tribunalului Municipiului Bucuresti (TMB) preluate de la Casa de Avocatura Graziela Barla

Membrii SCMD nominalizati in tabelele de mai jos, contestatari in procesele aflate pe rol la Tribunalul Municipiului Bucuresti (TMB), sunt invitati sa se prezinte, pana la 01.11.2013, la Departamentul Juridic al SCMD, pentru punerea de acord asupra reprezentarii la termen sau pentru amanare. Masura vizeaza reprezentarea la procese de catre Departamentul Juridic al SCMD. Toti cei interesati in continuarea proceselor vor trebui sa faca dovada achitarii la zi a cotizatiei de membru SCMD, in caz contrar neputand fi reprezentati. Avand in vedere ca reprezentantii Departamentului Juridic isi desfasoara activitatea, in prima jumatate a zilei, de regula, la Tribunalul Municipiului Bucuresti, va rugam sa va programati intalnirea, sunand la  dl. Col. (r) STAICU NICOLAE, tel. 0736600989, sau la dl. Col. (r) State Ioan, tel. 0736600999.

marți, 15 octombrie 2013

ALGORITMUL DE CONTESTARE A DECIZIILOR DE PENSIE EMISE IN BAZA LEGII 241/2013


1.     Dupa primirea deciziei in temeiul L.241/2013, in functie de data consemnata pe stampila aplicata pe plic, aceasta se contesta personal de membrul de sindicat in 30 de zile la Comisia de Contestatii Pensii din cadrul ministerului (Modelul de constestatie il puteti descarca aici);
2.     In termen de 45 zile de la depunerea contestatiei, comisia urmeaza sa emita un raspuns – hotararea comisiei;
3.     In termen de 30 zile de la primirea hotararii Comisiei de Contestatii Pensii, in functie de data consemnata pe stampila aplicata pe plic, impotriva deciziei de pensie si hotararii comisiei se formuleaza actiune in instanta la sectia de conflicte de munca si asigurari sociale
4.     In cazul in care dupa 45 zile de la data contestatiei, nu se emite hotararea Comisiei de Contestatii Pensii, poate fi formulata actiune in instanta la sectia de conflicte de munca si asigurari sociale numai impotriva deciziei de pensie;
5.     Urmare a solicitarilor membrilor de sindicat, SCMD, in numele membrilor sai consemnati individual, care au cotizatia platita la zi, va promova o actiune comuna, iar solutia instantei va fi opozabila exclusiv celor care sunt enumerati in cuprinsul cererii de chemare in judecata. Pentru a figura individual in aceasta cauza este necesar ca fiecare membru de sindicat sa depuna la Departamentul Juridic 4 ex.in copie-conform cu originalul de pe decizia comunicata in temeiul L.241/2013+plic comunicare, de pe contestatie+ plic comunicare sau stampila care atesta primirea contestatie, de pe hotararea Comisiei de Contestatii Pensii+plic comunicare copie, de pe Decizia emisa inainte de decembrie 2010, de pe cartea de identitate (pe care se va trece si un numar de telefon de contact). Aceste documente vor fi insotite de o imputernicire scrisa din partea membrului de sindicat (model tip) si de un certificat de membru (eliberat de Secretariatul General al SCMD, model tip). Pentru acest demers, se va achita suma de 50 (cincizeci) lei la casieria SCMD.
6.     Documentele mentionate la punctul 5 vor fi aduse la SCMD in termen de 5 zile de la primirea hotararii Comisiei de Contestatii Pensii. Membrii SCMD din provincie pot achita suma de 50 lei in contul colector al SCMD, deschis la BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE, Agentia Carol - RO41BRDE441SV79262374410 si pot expedia prin posta sau curier documentele mentionate pe adresa punctului de lucru central al SCMD - Bd Poligrafiei, nr. 4, Sector 1, Bucuresti, cod 013705.
7.     Date suplimentare se pot obtine la Secretariatul General al SCMD (privind evidenta si plata cotizatiei de membru, precum si eliberarea certificatului de membru SCMD) si de la Departamentul Juridic al SCMD (privind celelalte documente).

SEF DEPARTAMENT JURIDIC,

Col. (r) Caloian Monica