joi, 12 februarie 2015

Proiectul Legii pensiilor militare de stat

        Nota de informare nr. 03  (157) din 12.02.2015, Publica
Emitent:
·       Departamentul Juridic

Persoane de contact: Col (r) V. Mihai – 073.660.1110, Col (r) N. Staicu – 073.660.0989
E-mail: scmdjuridic@yahoo.com

Destinatari:   Membrii Comitetului  Director,  Birourile Operative ale Filialelor,  Membrii SCMD 

        Marti 10 feb. a.c. a avut loc o noua sedinta a Grupului de lucru interministerial format la initiativa vicepremierului Gabriel Oprea cu obiectivul declarat de  elaborare a proiectului noii Legi a pensiilor militare de stat. Scopul sedintei din aceasta saptamana a fost de a finaliza, la acest nivel, proiectul noii legi. Din partea SCMD la activitate au participat presedintele col (r) Mircea Dogaru si consilierul juridic col (r) Vasile Mihai. Ca o concluzie, se poate spune ca la incheierea activitatii, participantii la sedinta au cazut de acord asupra continutului proiectului, cu o exceptie notabila, respectiv  reprezentantii ai doua sindicate din MAI nu au agreat prevederile cuprinse in art. 28 ( cu privire la baza de calcul a pensiei), solicitand inlocuirea sintagmei “media soldelor functiei de baza/salariilor functiei de baza” cu totalul veniturilor realizate”.
         In ceea ce priveste aspectele de interes special pentru noi, aspecte pe care le-am sustinut in cadrul sedintei, apreciem ca acestea sunt cuprinse in mod favorabil, astfel:
-        Sumele retinute abuziv pe timpul procesului de revizuire in baza Legii nr. 119/2010 si OUG nr. 1/2011, vor fi  “restituite titularilor, la cererea acestora, in mod esalonat, pe o perioada de cel mult doi ani de la data intrarii in vigoare a prezentei legi” (art. 123). Operatiunea se va desfasura in baza unor norme metodologice elaborate de guvern in termen de 30 zile de la intrarea in vigoare a legii. Mentionez ca directorii caselor de pensii sectoriale au comentat ca termenul practic va fi mult mai scurt de doi ani;
-        Incadrarea locurilor de munca in conditii deosebite, speciale si alte conditii se va realiza in baza criteriilor si metodologiei prevazute de HG -1294/2001 (militari) si de HG - 1822/2004 (politisti), cu modificarile si completarile ulterioare (art.11). Aceste prevederi se vor aplica si militarilor/politistilor/functionarilor publici cu statut special “care au trecut in rezerva….. pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi” art. 11, alin. (3);
-        Pe langa indexarea pensiilor, care se va face in conditiile cunoscute (cf. Legii nr. 263/2010), titularii de pensii militare de stat vor beneficia si de o “actualizare” a pensiilor, prin raportare la cresterea soldelor/salariilor militarilor/politistilor in activitate. In anul in care pot fi aplicabile ambele procese, se va opta pentru cel mai favorabil pensionarului din punct de vedere financiar (art. 61);
-        Pensiile stabilite dupa 01.01.2011, in baza Legii nr. 263/2010, se vor recalcula in termen de 12 luni de la intrarea in vigoare a noii legi (art. 112) - deoarece cei in cauza au apucat sa plateasca contributii la sitemul civil de pensii, iar acum  vor fi inclusi in sistemul militar de pensii - cu respectarea principiului dreptului castigat, respectiv daca va rezulta un cuantum mai mic, se va mentine in plata cuantumul actual (art. 113);
-    Printre actele normative care vor fi abrogate odata cu promulgarea noii legi, se numara
    OUG nr.1/2011, Legea nr. 165/2011 (pentru adoptarea OUG nr.1/2011) si Legea nr. 241/2013 (art. 1, atat cat a mai ramas din ea, pe noi interesandu-ne in mod deosebit alin. 4, cel care a inghetat practic pensiile revizuite in minus).
     Proiectul, dupa acceptarea lui de catre ministrii de resort si avizarea de catre Ministerul Muncii, Ministerul Justitiei si Ministerul Finantelor, va fi trimis la Parlament, unde speram sa fie adoptat in actuala sesiune. In toamna trecuta la Parlament, in comisiile de specialitate, s-a mai discutat pe marginea unui proiect asemanator, prin urmare parlamentarii sunt oarecum familiarizati cu problematica pensiilor noastre.
      SCMD va depune in continuare eforturi pentru urmarirea traiectului  parcurs de acest proiect legislativ si pentru desfasurarea unor intalniri cu cat mai multi parlamentari,  in scopul sustinerii proiectului, astfel incat acesta sa fie adoptat intr-un timp cat mai scurt.

SEFUL DEPARTAMENTULUI JURIDIC

Col (r) Monica I. CALOIAN

vineri, 6 februarie 2015

Departamentul juridic este alaturi de dl. col (r) N. Staicu

        Membrii Departamentului Juridic al SCMD sunt alaturi de colegul nostru dl. col (r) Nicolae Staicu in dureroasa incercare prin care acesta trebuie sa treaca, generata de incetarea din viata - dupa o lunga suferinta - a mamei sale.
        Ii prezentam domnului colonel sincerele noastre condoleante!

SEFUL DEPARTAMENTULUI JURIDIC
Col (r) CALOIAN M.

miercuri, 4 februarie 2015

Nota de informare nr. 2 din 04.02.2015

Emitent:
·       Departamentul Juridic
Persoane de contact: col (r) V. Mihai, nr. telef:073 660 1110 si col (r) Staicu, nr. telef: 073 660 0989

E-mail: scmdjuridic@yahoo.com, respectiv scmdjuridic@gmail.com
Destinatari:
·       Membrii Comitetului Director
·        Birourile Operative ale Filialelor
·        Membrii SCMD
     Subiect:  Probleme de interes
Continut:
1.Modificarea Codului fiscal
          Guvernul Romaniei a modificat Codul fiscal, prin introducerea unui nou articol, respectiv 681, dupa cum urmeaza:
Venituri scutite  Art. 68^1
    Veniturile din pensii realizate de către persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat sunt scutite de impozit pe venit.
----------
          Art. 68^1 a fost introdus de pct. 6 al <LLNK 12015     4130 302   0 47>art. I din ORDONANŢA nr. 4 din 21 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 28 ianuarie 2015.

2. Uniunea Nationala a Barourilor din Romania (UNBR) confirma primirea sesizarii SCMD.
          Dupa primirea din partea Consiliului Baroului Bucuresti a Hotararii nr. 6426 din 18.11.2014, prin care « se claseaza sesizarea  inregistrata la Baroul Bucuresti, sub. Nr. 6426/13.06.2014, formulata de petentul SCMD (…) impotriva doamnei avocat BARLA GRAZIELA-ELENA », SCMD a formulat si trimis cu nr. 57 din 20.01.2015 o contestatie la hotararea respectiva adresata, conform dispozitiilor legale, Uniunii Nationale a Barourilor din Romania (vezi anexa).
          In 02.02.a.c. am primit, cu nr. 19-CS-2015 din 28.01.2015, din partea Secretarului General al Consiliului UNBR confirmarea primirii contestatiei noastre si promisiunea ca «se va proceda la solutionarea acesteia dupa primirea dosarului cauzei de la Baroul Bucuresti» .
          Avem speranta ca macar acum, in al 12-lea ceas, vom avea parte de o analiza obiectiva, corecta a situatiei si ca vom recupera o parte insemnata din onorariile platite dnei avocat care nu si-a respectat angajamentele asumate, fara sa fim obligati sa recurgem la o actiune in instanta de judecata.  
SEFUL  DEPARTAMENTULUI JURIDIC
Col (r) Monica CALOIAN

SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE
Sediul social: Bucuresti, str. Bogota,  nr. 6, Sector 1, Cod postal 013642
Telefoane mobile: 0736601143, 0736601110, 0736600989
Cont: BRD, Agentia Carol, RO41BRDE441SV79262374410, Cod fiscal:26096263         
Nr. 57 din 20.01.2015                                                                                         Ex nr. 2                                                                               

DOMNULE PREȘEDINTE,
         Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate (în continuare SCMD), cu sediul procesual  în Bucureşti, str. Pajurei nr. 13, Sector 1, Cod poştal 013152,  în temeiul dispoziţiilor art. 66 lit. p) din Legea nr. 51/1995, modificată şi republicată, privind exercitarea profesiei de avocat, respectiv a dispoziţiilor art. 76, alin (1) și art. 281, alin (1) din Statutul profesiei de avocat,  formulăm prezenta

CONTESTAŢIE

împotriva Hotararii  nr. 6426  din   18.11.2014 a Consiliului Baroului Bucureşti, comunicată în data de 19.12.2014, pe care o apreciem ca fiind netemeinică și nelegală pentru următoarele considerente:
        
I.Cu privire la procedura de luare a deciziei Decanului Baroului și a hotărârii Consiliului Baroului București:
            În conformitate cu prevederile art. 132 alin. (1) şi (2) din Statutul profesiei de avocat, în luarea aestei decizii  domnul Decan al Baroului Bucureşti trebuia să asculte părţile, să aplice principiul medierii şi să încerce concilierea părţilor. Aceste aspecte nu s-au întâmplat. Ulterior, desi SCMD,  în baza prevederilor art. 132, alin. (4), din Statutul  profesiei de avocat, a solicitat în contestație prezenţa 1-2 reprezentanţi ai săi la sedinţa Consiliului în care urma să se analizeze contestația legal formulată, pentru a da lămuririle şi explicaţiile necesare în susţinerea cauzei, nici acest aspect nu a fost respectat. Întrucât în dispozitivul hotărârii Consiliului nu se face nicio referire la contestația depusă și nici la modul de desfășurare a ședinței Consiliului, avem suspiciunea rezonabilă că aceasta nu a avut loc, încălcându-se astfel dispozițiile art. 73, alin (2) din Statutul profesiei de avocat.

 II. Cu privire la fondul sesizării:
           La începutul anului 2012, între SCMD și Cabinetul de avocatura «Graziela Bârlă », din București, str. Băniei nr. 1, ap. 7, sector 3, a fost semnat contractul de asistență juridică seria B nr. 231550 din 2012. În baza acestui contract, doamna avocat G. Barla s-a obligat să asigure asistența juridică și reprezentarea în instanțele de judecată fond și recurs. La serviciile doamnei avocat a apelat un numar de 837 de membrii de sindicat, care au fost cuprinși întrun număr de cca 600 dosare. Aceștia au achitat onorariul prevăzut în contract, doamna avocat încasând peste 130.000 lei (tva inclus).
            La 02.07.2013 între cele două părți s-a semnat un act adițional la contract, instituindu-se o diferență de onorariu în favoarea cabinetului de avocatură pentru procesarea unor documente noi ce determinau completarea actiunii. Actul aditional nr. 1/02/07/2013 prevedea clar ca: «Modificarea contractului opereaza de la data semnarii prezentului act aditional ».  
           În disprețul existenței unui contract valabil între părți, d-na avocat i-a cerut președintelui sindicatului să semneze un nou contract, cu același obiect, pretextând că este de fapt actul adițional într-o formă cerută de lege, contract prin care se statua că reprezentarea în instanță a celor  peste 800 membrii de sindicat se va face doar pentru fond, o mai veche dorință a sa. La refuzul SCMD de a achita plați retroactive, d-na avocat a luat decizia de a rezilia unilateral contractul. Mentionam faptul ca decizia de a rezilia contractul a fost luată în 10.09.2013, în condițiile în care primul termen de judecată stabilit în dosarele noastre a fost în peste 90% din cazuri începand cu luna septembrie 2013. Prin urmare, d-na avocat n-a fost în instanță nici măcar la 10% dintre dosare.
          Protocolul de reziliere a contractului s-a semnat în  30.10.2013. SCMD mai spera încă întro rezolvare amiabilă a situației, prin recuperarea unei părți din banii dați ca onorariu, din momemnt ce d-na avocat nu și-a dus la bun sfârșit obligațiile contractuale ! Protocolul prevedea că: « Dupa predarea tuturor dosarelor (operațune care s-a finalizat în ianuarie 2014 !), in scopul desocotirii dintre parti, luand in calcul activitatile depuse de cabinet in perioada desfasurarii contractuale (redactari actiuni, precizari, capete de cerere, birotica, etc) se va face un nou protocol privind stingerea aspectelor financiare dintre parti » . Acest lucru nu s-a mai întâmplat în pofida eforturilor noastre !
          În situația creată, SCMD a sesizat Baroul București cu privire la modul în care d-na avocat G. Bârlă și-a îndeplinit obligațiile contractuale, respectiv refuzul de a redacta protocolul privind stingerea aspectelor financiare dintre părți. Considerând decizia decanului Baroului București injustă, SCMD a contestat-o la Consiliul Baroului București. Hotărârea acestui for nu face însă nicio referire la contestația sindicatului, facându-ne să credem că aceasta nu a fost luată în considerare.
          În vederea soluționării în mod legal si temeinic a prezentei contestații, considerăm că se impune a fi solicitat dosarul constituit la nivelul Baroului București în acest sens, inclusiv întregul material probator anexat la data sesizării inițiale.
          Pentru informații suplimentare putem fi contactați la mai multe numere de telefon: 073.660.1143, 073.660.1110, 073.660.0989, sau la următoarele două adrese de e-mail: sindicatulmilitarilor@gmail.com, scmdjuridic@yahoo.com
           Cu stimă,
PREȘEDINTELE SINDICATULUI CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE
Col. (r)
              Dr. Mircea DOGARUDOMNULUI PRESEDINTE AL UNIUNII NAȚIONALE A  BAROURILOR DIN ROMÂNIA