marți, 24 aprilie 2012

GHIDUL ACTIVITĂȚILOR MEMBRULUI S.C.M.D. PENTRU SUSPENDAREA EXECUTĂRII DECIZIEI DE REGULARIZARE EMISĂ DE CASA DE PENSII SECTORIALĂ


SECŢIUNEA 1
REPREZENTAREA PRIN: CASA DE AVOCATURĂ
 GÂLCĂ COSTEL SAU GRAZIELA BÂRLĂ
Membrii SCMD care doresc sa deschida actiunea prin avocat se vor prezenta la sediul acestora avand asupra lor urmatoarele documente in 3 xerocopii, asffel:
  • Decizia de regularizare (inclusiv anexa);
  • Plicul in care s-a primit decizia de regularizare;
  • Actul de identitate;
  • Decizia de revizuire, ultima varianta (numai prima fila)
  • Decizia veche de pensionare (cea valabila in dec 2010, eventual si un talon din dec 2010)
SECŢIUNEA a 2-a
REPREZENTAREA  PRIN: CONSILIERII JURIDICI AI SCMD

            În baza prevederilor legale și a practicii instanței bucureștene, prezentăm următorul GHID, prin care se dorește ca fiecare membru SCMD să cunoască pașii de urmat pentru contestarea în instanță a deciziilor de regularizare. *Acest algoritm, se poate aplica și de filialele din țară, conform practicii instanțelor teritoriale și în acord cu avocatul local desemnat.
            Activități de realizat:
1 – Ce trebuie făcut înainte de primirea deciziei de regularizare?
       a) - cumpărarea a trei dosare din carton cu şină;
       b) - xerocopierea următoarelor documente, în trei exemplare:
           - decizia de pensionare (cea valabilă în decembrie 2010), inclusiv talonul de pensie
                 aferent lunii dec. 2010;
           - decizia de revizuire, ultima variantă (numai prima filă), faţă de care s-au calculat
               sumele ce urmează a fi restituite, inclusiv talonul de pensie corespunzător;
           - actul de identitate (copie alb-negru);
            - acte justificative – contracte bancare, cu operatori de telefonie, CASCO, chitanţă
               întreţinere, factură energie electrică, gaze, abonament metrou, etc., prin care să se
               demonstreze cheltuielile casei;
      c) – ridicarea de la Dep. Juridic al SCMD a Certificatului de membru şi a unei
               Împuterniciri, amândouă format prestabilit,  semnate şi ştampilate de preşedintele
               SCMD;
      d) - completarea cererii pentru eliberarea certificatului de grefă de la TMB (modelul acestei
            cereri poate fi procurat de la: xerox-ul arhivei tribunalului; descărcat de pe site-ul    
            SCMD/Dep. Juridic/ la sfârşitul prezentării modelului de ,,Contestaţie la executare”;
            direct de la Dep.Juridic;
      e) - cumpărarea timbrului judiciar de 0,15 lei - timbru judiciar de 0,15 lei poate fi procurat de   
            la oficiul postal din incinta TMB sau de la oricare alt oficiu postal);
      f) - plata taxei judiciare de timbru de 1 leu - se achita la administratia financiara a sectorului   
            de domiciliu, cu exceptia sectorului 2 - care se poate achita si la oficiul postal din incinta
            TMB:
2) Ce se face după primirea deciziei de regularizare?
Termenul max. de contestare este de 15 zile calendaristice de la data comunicarii (data de pe plic - ştampila postei). Se constituie 3 dosare identice. Astfel
       a) se face o copie după decizia de regularizare (numai prima filă), după anexa (tabelul) cu
           sumele de restituit şi după plicul în care s-a primit decizia de regularizare;
       b) se completează CONTESTAŢIA LA EXECUTARE, conform modelului SCMD afişat pe
           site-ul sindicatului (atenţie la calculele efectuate).
            Aceste documente, împreună cu cele menţionate la pct.1) lit.b) şi d) constituie documentele minime obligatorii ce compun un dosar.
În cazul în care membrul de sindicat nu a ridicat de la Dep. Juridic certificatul de membru şi împuternicirea, acestea se depun la dosarul cauzei la primul termen de judecată de consilierul juridic al SCMD, care vă reprezintă în instanţă.              
3) Unde se depun documentele?
Cu cele trei dosare şi cererea pentru eliberarea certificatului de grefă (la care se ataşează timbrul judiciar şi dovada plăţii taxei judiciare de timbru), vă deplasaţi la Tribunalul Municipiului Bucuresti (TMB) şi depuneţi:
             - la arhiva tribunalului – cererea de eliberare a certificatului de grefă, cu timbrul judiciar şi dovada plăţii taxei judiciare de timbru. Certificatul de grefa se ridică în zilele de marti si joi, doar de catre titular.;  
             - la registratura tribunalului - cele trei dosare pentru înregistrare. Două rămân la tribunal şi unul în posesia membrului de sindicat, care este predat la Dep. Juridic.
4) Ce se îmtâmplă la Dep. Juridic după predarea dosarului?
            Consilierii juridici evaluează dosarul, posibil să vi se ceară şi alte documente de completare, un număr de telefon, se înregistrează dosarul în evidenţa Dep. Juridc şi se ataşează alte documente considerate ca necesare. În preziua termenului de judecată veţi fi contactat de consilierul juridic care vă reprezintă în instanţă pentru ultimele precizări.
5) Cum aflaţi de stadiul desfăşurării procesului?
            Stadiul îl aflaţi de la preşedintele filialei. Dep. Juridic actualizează situaţia cu soluţiile dispuse de instanţele de judecată. Această situaţie se transmite la preşedintele filialei din sectorul respectiv. S-a adoptat această comunicare, deoarece operaţiile tehnice de urmărire, înregistrare şi clasare a dosarelor la nivelul Dep. Juridic, sunt numeroase şi nu permit şi dialogul cu fiecare membru.
6) Cum trebuie să înţelegem cauţiunea?
            Ea poate fi dispusă de instanţă într-un procent de 10% din suma de restituit. Se plăteşte NUMAI la CEC Bank la sediul din Calea Victoriei, într-un cont special pentru cauţiuni. Cuaţiunea se restituie petentului NUMAI dacă s-a câştigat procesul pentru anularea deciziei de revizuire. Pierderea procesului, ca urmare a Deciziei civile a Curţii de Apel Bucureşti, cu caracter definitiv şi irevocabil, are drept efect nerestituirea cauţiunii, aceasta făcându-se venit la bugetul de stat.   
            Nedepunerea cautiunii în procentul sau valoarea dispuse de instanță se sanctionează cu respingerea (anularea) actiunii.
7) Cum procedați după ce instanța a suspendat definitiv și irevocabil decizia de regularizare?
            În această situație, contestatorul solicită un certificat de grefă, cu soluția instanței, pe care îl depune la casa de pensii sectoriala, în baza căruia aceasta este obligata sa suspende efectele deciziei de regularizare, practic să nu mai oprească acele sume lunare considerate venituri necuvenite.

Șeful Departamentului Juridic al SCMD

Lt. col. (r)
               Caloian MONICA