luni, 13 august 2012

In atentia celor interesati sa obtina legitimatia de militar in rezerva/retragere!

Cadrele militare in rezerva sau in retragere care provin din MApN si care doresc sa intre in posesia legitimatiei de militar in rezerva/retragere, in baza dipozitiilor Ordinului M 76/13.07.2012, trebuie sa se adreseze in scris centrelor militare de care apartin teritorial. Acestea pun la dispozitia solicitantilor formulare tipizate de cerere, care se completeaza si se depun impreuna cu cate doua copii ale actului de identitate si doua fotografii color tip pasaport,  cu mentiunea ca aceste fotografii trebuie sa fie "in tinuta civila".

Orientativ, modelul de cerere este urmatorul:Comandantului  C.M.J./S. __________


Subsemnatul ­­____________________________________ (gradul, numele, prenumele tatalui si prenumele), domiciliat în județul ______________, localitatea ___________________,  str. __________, nr. __, bl. ____, sc. __, et. ___, ap. _____, nascut la data de ____________ in ______________, CNP ___________________, posesor la BI/CI seria ______, nr. __________ si al livretului militar seria _____ nr. __________,  trecut în rezervă la data de ___________, avand gradul militar ________________, din U.M. ___________,  nr. ordin/ decret ______________ data emiterii ___________ ultima funcție deținută __________________________, solicit eliberarea legitimației pentru cadrele militare în rezervă/retragere, in conformitate  cu Ordinul Ministrului Apărării Naționale nr. M. 76 din 13.07.2012, privind instituirea legitimației pentru cadrele militare în rezervă sau in retragere provenite din  M.Ap.N., publicat in Monitorul Oficial al României, partea I, nr.518/26.07.2012.
Declar pe propria raspundere ca datele mentionate mai sus sunt reale.

Anexez urmatoarele: - 2 foto color 3/4 in tinuta civila
                                - 2 xerocopii ale BI/CI
         
            Data                                                                                 Semnătura
_____________________                                           _______________________