vineri, 5 octombrie 2012


UNELE ASPECTE PRIVIND ASISTENȚA MEDICALĂ A PENSIONARILOR MILITARI

Apariția Ordinului nr.  M 62/11.06.2012, despre care pensionarii militari au aflat din diferite surse, a stârnit un interes justificat în rândul acestora, bazat pe zvonul ca asistența medicală pentru ei este din nou gratuită. Lucrurile nu stau chiar așa. Ordinul comun al mai multor ministere și structuri interesate (MS, MAI, SRI, SIE, MApN, MJ, STS, SPP), menționat mai sus, aprobă normele interne de aplicare a contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sanătate pentru anii 2011-2012 în rețeaua sanitară a structurilor din domeniul AOPSNAJ, aplicabile în relațiile contractuale dintre Casa ASAOPSNAJ și furnizorii de servicii medicale și medicamente care aparțin acestei rețele. Prin urmare, ordinal nu face nicio referire la persoanele fizice, adică la beneficiarii asistenței medicale.

Să ne reamintim că la art. 26 din  Statutul cadrelor militare (Legea nr. 80/11.07.1995, cu modificările și completările ulterioare)   se prevede că: “Ofiţerii, maistrii militari şi subofiţerii în rezerva şi în retragere, pensionari militari, au dreptul gratuit la asistenta medicală şi medicamente în condiţiile art. 23 alin. 1 lit. a) şi au acces la cercurile militare, casele de odihna, sanatoriile, căminele de garnizoana şi alte amenajări recreative sau sportive, beneficiind de înlesniri stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale.
        De aceleaşi drepturi beneficiază şi ofiţerii, maistrii militari şi subofiţerii în rezerva şi în retragere, fosti pensionari militari de invaliditate datorită unor accidente în serviciu ori unor boli contractate în timpul şi din cauza îndeplinirii obligaţiilor militare, care ulterior au optat pentru pensia din sistemul asigurărilor sociale de stat.
        Membrii familiilor cadrelor militare în rezerva şi în retragere, pensionari militari, beneficiază gratuit de asistenta medicală în condiţiile art. 23 alin. 1 lit. a).”
 Art. 23, lit (a), din același act normativ  precizează:    “ Membrii familiilor cadrelor militare în activitate beneficiază gratuit de:
a)     asistenta medicală şi medicamente în cadrul reţelei sanitare a Ministerului Apărării Naţionale sau în alte reţele sanitare, cu decontarea cheltuielilor de către acest minister;”
În pofida dispozițiilor de mai sus, care nu au fost abrogate sau modificate în mod expres, practica de zi cu zi ne-a confirmat faptul că asistența medicală pentru pensionarii militari nu este gratuită în totalitate, aceștia fiind nevoiți să suporte, parțial sau în întregime, costul unor investigații medicale sau a unor medicamente de care au neapărată nevoie. Se pune întrebarea firească “De ce”? Răspunsul îl găsim în Legea nr. 95/14.04.2006, privind reforma în domeniul sănătații, care la art. 213 enumeră beneficiarii asistenței medicale fără plata contribuțiilor aferente, respectiv art. 213 indice 1, din care aflăm care sunt categoriile sociale care sunt scutite de coplata serviciilor medicale. În ambele articole nu regăsim cadrele militare, fie ele în activitate sau în rezervă/retragere cu drept de pensie.
În această situație, pentru a beneficia totuși de gratuitatea asistenței medicale menționată în Statutul cadrelor militare trebuie procedat în felul urmator:
  1. În cazul internarilor în spital: Dacă unitatea spitalicească nu are posibilitatea asigurării unor servicii medicale (analize, investigații paraclinice etc.) sau a unor medicamente/materiale sanitare strict necesare, persoana internată trebuie să solicite  medicului care prescrie/recomandă medicamentele sau serviciile medicale respective să o facă în scris, astfel încât după procurarea lor din altă parte, pentru decontarea cheltuielilor făcute pacientul să poată face dovada prescrierii medicale. Decontul se prezintă la structura financiară a spitalului respectiv. Ca totul sa fie în regulă, rămâne ca spitalul în cauza să dispună de fondurile financiare necesare.
  2. În cazul tratamentului ambulatoriu: Medicamentele prescrise de medicul de familie trebuie să fie ridicate din sistemul farmaciilor militare, în special din spitalele militare, acolo unde resursele financiare sunt mai însemnate decât în policlinicile militare.
Dacă însă aceste medicamente se cumpară din sistemul farmaciilor care au contract cu Casa  ASAOPSNAJ, asigurații vor suporta diferența necompensată a medicamentelor.