miercuri, 6 noiembrie 2013

Nota de informare nr. 26 din 06.11.2013

Destinatari:
·       Membrii Comitetului  Director
·        Birourile Operative ale Filialelor
·        Membrii de sindicat
Subiect:
  1. Rezultatul actiunii la CEDO pe revizuirea pensiilor promovata de Cabinetul de avocatura Costel Gilca & Razvan Vasiliu.
  2. Rezilierea contractului de asistenta juridica si reprezentare cu Cabinetul de avocatura “G. Barla”.       
Continut:
1.     Rezultatul actiunii la CEDO pe revizuirea pensiilor promovata de Cabinetul de avocatura Costel Gilca & Razvan Vasiliu.

          In 26 septembrie si 24 octombrie a.c., CEDO a raspuns actiunilor formulate de catre Cabinetul de avocatura C. Gilca&R. Vasiliu in perioada aprilie – iulie 2013. Cererea a fost declarata inadmisibila. Un model de raspuns poate fi vazut aici.
          De remarcat doua  aspecte foarte importante:
a.)    verdictul a fost dat de catre un unic judecator , fara ca cererea sa fie judecata practic de un complet de judecata! Institutia judecatorului unic la CEDO a fost introdusa dupa aderarea Federatiei Ruse la Consiliul Europei, in scopul de a putea face fata valului imens de plangeri adresate CEDO in noua conjunctura socio-politica.
b.)   Motivul respingerii este extrem de vag, cu referire generala la prevederile art. 34 si 35 din Conventie. Va redau in continuare continutul celor doua articole pentru a putea sa va faceti singuri o parere:
Articolul 34 . Cereri individuale
Curtea poate fi sesizată printr-o cerere de către orice persoană fizică, orice organizaţie neguvernamentală sau de orice grup de particulari care se pretinde victimă a unei încălcări de către una dintre înaltele părţi contractante a drepturilor recunoscute în convenţie sau în protocoalele sale. Inaltele părţi contractante se angajează să nu împiedice prin nici o măsură exerciţiul eficace al acestui drept.
Articolul 35 . Condiţii de admisibilitate
1. Curtea nu poate fi sesizată decât după epuizarea căilor de recurs interne, aşa cum se înţelege din principiile de drept internaţional general recunoscute, şi într-un termen de 6 luni, începând cu data deciziei interne definitive.
2. Curtea nu reţine nici o cerere individuală introdusă în aplicarea art. 34, dacă :
a. ea este anonimă ; sau
b. ea este în mod esenţial aceeaşi cu o cerere examinată anterior de către Curte sau deja supusă unei alte instanţe internaţionale de anchetă sau de reglementare şi dacă ea nu conţine fapte noi.
3. Curtea declară inadmisibilă orice cerere individuală introdusă în aplicarea art. 34, atunci când ea consideră cererea incompatibilă cu dispoziţiile convenţiei sau ale protocoalelor sale, în mod vădit nefondată sau abuzivă.
4. Curtea respinge orice cerere pe care o consideră inadmisibilă în aplicarea prezentului articol. Ea poate proceda astfel în orice stadiu al procedurii.
2. Rezilierea contractului de asistenta juridica si reprezentare cu Cabinetul de avocatura “G. Barla”.
       In 30 octombrie 2013, s-a semnat protocolul de reziliere a contractului de asistenta juridica si reprezentare dintre SCMD si Cabinetul de avocatura “G. Barla”. Documentul respectiv poate fi vazut aici.
        Procesul de preluare fizica a dosarelor de la cabinetul de avocatura a inceput saptamana trecuta si continua si in prezent. Estimam ca actiunea se va incheia in urmatoarele cateva zile. Dupa efectuarea desocotirii cu doamna avocat, sumele de bani rezultate vor fi restituite membrilor de sindicat.
        Fata de informatiile aparute pe site-ul departamentului pana in prezent facem urmatoarea completare: Colegii care doresc sa fie reprezentati in instanta de acum inainte de catre consilierii juridici ai SCMD, trebuie sa-si exprime aceasta optiune prin una din urmatoarele metode si sa achite o contributie de 50 lei:
-        in mod nemijlocit la sediul SCMD;
-        prin posta clasica sau electronica la adresele cunoscute. In aceasta a doua situiatie, suma de 50 lei se va achita prin banca, in contul SCMD, specificandu-se pe ordinul de plata, numele, prenumele, cnp si mentiunea “Taxa proces – preluare dosar”.
       Contributia baneasca are ca scop acoperirea cheltuielilor care urmeaza sa fie facute de catre SCMD, prilejuite de preluarea celor aproximativ 400 de dosare (cuprinzand 840 de membrii de sindicat) de la Cabinetul de avocatura al dnei av. G. Barla si de sustinerea proceselor respective in instantele de judecata.  Cheltuielile estimative vor fi repartizate astfel:
- rechizite si papetarie  ……………………………………………………………………. 12 lei
- mutiplicare documnete …………………………………………………………………..   8 lei
- transport si taxe postale ………………………………………………………………….. 10 lei
- suportul financiar  pentru contractul de prestari servicii  incheiat cu referentul de specialitate si si stimulente pentru cei care contribuie la buna desfasurare a proceselor in instante ……..........................   20 lei
                                                                                                                      TOTAL ……..  50 lei.
          Membrii de sindicat vor fi reprezentati in instanta de catre consilierii juridici d-na col. (r) Monica Caloian si dl. Col. (r) Nicolae Staicu. Acestia vor asigura membrilor de sindicat, in zilele de marti si joi intre orele 15.00 si 17.00, la sediul SCMD si prin telefon sau email, consultatii in dosarele in care sunt implicati. Pregatirea dosarelor, legatura cu cabinetele de avocatura si cu membrii de sindicat va fi asigurata de referentul juridic, dl col. (r) Ioan State. Consilierea juridica generala este asigurata in continuare de catre dl. consilier juridic, col. (r) Vasile Mihai, in conformitate cu programul cunoscut.
             
           Anexe : 1. Raspunsul de la CEDO
Cu stima,

COORDONATORUL DEPARTAMENTULUI JURIDIC

Col (r) Monica I. CALOIAN