miercuri, 4 martie 2015

Nota de informare

Nota de informare 

Nr. 04  (244) din 04.03.2015, publica
Emitent:
·       Departamentul Juridic
Persoane de contact:
Col (r) V. Mihai – 073.660.1110
Col (r) N. Staicu – 073.660.0989

E-mail: scmdjuridic@yahoo.com
Destinatari:
·       Membrii Comitetului  Director
·        Birourile Operative ale Filialelor
·        Membrii SCMD 

Subiect: Sesizarile SCMD adresate Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).

Continut:
         1. Dupa cum v-am informat la inceputul acestui an, Biroul relatii cu publicul al CSM ne-a comunicat, prin adresa cu nr. 1/28303/2014 din 06.01.2015, faptul ca sesizarea  noastra  cu privire la amenzile judiciare stabilite de d-na judecator VASILE-CRISTEA Mirela-Simona de la TMB «a fost transmisa Inspectiei Judiciare ». In pofida celor doua luni de zile care au trecut de atunci, pe adresa SCMD nu a sosit inca un raspuns oficial la sesizarea facuta. Il asteptam in continuare.
          Pentru a raspunde intre timp interesului unor membrii de sindicat, in special din randul celor amendati de catre d-na judecator Vasile-Cristea, va comunicam urmatoarele:
-        amenzile au fost date in 4 dosare astfel: nr. 984/3/2014, nr. 1245/3/2014, nr. 4983/3/2014 si nr. 9395/3/2014;
-        in dosarele nr. 4983/3/2014 (3 reclamanti, MAI) si nr. 9395 (8 reclamanti, MApN) s-au primit motivarile scrise. SCMD a formulat si depus apelul de rigoare pe data de 04.02.2015;
-        dosarele nr. 984/3/2014 si nr. 1245/3/2014, avand fiecare cate 17 reclamanti provenind din MApN, au fost disjunse. Motivarile scrise au fost primite spre finalul lunii februarie, SCMD avand termen pentru depunerea apelului pe 21.03.2015, termen ce va fi respectat cu siguranta;
-        initial am crezut ca d-na judecator a amendat in instanta doar membri ai SCMD. Ulterior am aflat ca d-na judecator isi facuse o practica din a acorda aceste amenzi pentru pricini inchipuite, impartindu-le in stanga si dreapta cu un zel demn de o cauza mai buna;
-        dupa depunerea sesizarii noastre catre CSM, o serie de dosare repartizate initial doamnei judecator Vasile-Cristea au fost redistribuite altor judecatori;
-        din informatiile culese la sediul TMB, de la o serie de avocati, rezulta faptul ca in apel aceste amenzi hotarate de d-na judecator Vasile-Cristea pe fond au fost infirmate.
            2. Pentru o informare mai cuprinzatoare a CSM cu privire la modul in care membrii SCMD sunt tratati in instantele de judecata, Departamentul Juridic,  sub semnatura presedintelui sindicatului, a trimis, cu numarul 238/03.03.2015, o noua sesizare adresata CSM, document ce poate fi gasit in anexa prezentei note de informare.                                                  

SEFUL DEPARTAMENTULUI JURIDIC

Col (r) Monica I. CALOIAN

Anexa:

SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE
Departamentul juridic
Sediul social: Bucuresti, str. Bogota,  nr. 6, Sector 1, Cod postal 013642
Telefoane mobile: 0736601143, 0736601110, 0736600989
Cont: BRD, Agentia Carol, RO41BRDE441SV79262374410, Cod fiscal:26096263         


STIMATE DOMNULE PREȘEDINTE

           Acum câtva timp, mai precis în 02.02.2015, la întâlnirea cu tinerii magistrați, președintele nostru recent ales Klaus Iohannis a subliniat prevederea constituțională conform căreia nimeni nu este mai presus de lege și a adăugat de la sine că  justiția este în slujba cetățeanului. La auzul acestor adevărate deziderate, prin mijlocirea mediilor de informare în masă, nu am putut să mă abțin să nu-mi amintesc de modul în care trei complete de judecată de la Curtea de Apel București, respectiv nr. 13, 14 și 15, au administrat, începând din luna iunie a anului trecut, actul de justiție în slujba cetățeanului”, în privința membrilor Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate (SCMD) care au avut ghinionul să fie repartizați și judecați de aceste complete. Ele sunt formate din următorii judecători, având calitatea de președinte prin rotație, astfel: Dobraniște Liviu Cornel (13), Arbănaș Petrică (14) și Udrea Elena Luissa (15).
             Nu pot să nu observ practica cel puțin ciudată a CAB de a forma mai multe complete de judecată din aceiași judecători, cu rotirea funcției de președinte, practică ce generează toleranțe și complicități greu de înțeles și acceptat, cu repercusiuni negative asupra actului de justiție. În cazul nostru este vorba de cca 20 de dosare în care membrii de sindicat își căutau dreptatea după ce TMB le-a respins acțiunile de contestare a deciziilor de revizuire a pensiilor prin care li s-au reținut abuziv sume însemnate din pensii, în baza Legii nr. 119/2010, prin care s-au desființat pensiile de serviciu, act normativ în aplicarea căruia guvernul de tristă amintire Băsecu-Boc a emis OUG nr.1/2011, norme metodologice în aplicarea legii. Aceste acte normative prin nerespectarea principiului dreptului câștigat în materia pensiilor, principiu cuprins atât în prevederile art. 180, pct. 8 din Legea nr. 19/2000, cât și de art. 169, pct. 5 din Legea 263/2010, privind sistemul public de pensii, au introdus o inacceptabilă discriminare a rezerviștilor militari.
             Pentru a exemplifica abordarea prin care aceste complete de judecată au înțeles să-și facă datoria de magistrați, plătiți foarte bine din bani publici, vă redau mai jos modul în care s-a desfășurat ședința de judecată în dosarul nr. 10718/3/2012, la termenul din 05.06.2014, contestator Dulgheru Ioan. Președinte de complet a fost dna judecător Udrea Elena Luissa. La apelul nominal a răspuns doar reprezentantul contestatorului - consilierul juridic al SCMD, dl col. (r) Staicu Nicolae, depunând delegația de reprezentare, lipsând intimata Casa de pensii sectorială a MApN.
                Deși președintele completului de judecată era dna judecător UDREA, dl judecător DOBRANIȘTE a făcut comentarii legate de delegația de reprezentare a consilierului juridic, pe care a refuzat să o ia în considerare, susținând că e nevoie de o procură legalizată din partea contestatorului, refuzând totodată să preia concluziile scrise pe care dl Staicu le avea pregătite să le depună la dosarul cauzei în cadrul ședinței de judecată. În tot acest timp, președintele completului asista pasiv la uzurparea calității sale de către un subordonat, fără măcar să existe o minimă consultare între membrii completului de judecată. În fapt, acest complet de judecată a considerat că nu poate fi vorba de o reprezentare legală în respectiva cauză, iar în consecință dna judecator Udrea a dictat grefierei de ședință să consemneze că se impune suspendarea judecării cauzei în temeiul  art. 242, alin (1), pct. 2 Cod Pr.Civ, respectiv lipsa părților. În acest sens, a se vedea anexa nr. 1, Încheierea de ședință din data de 05.06.2014.
            Revenind la problema reprezentării, reținem din documentul mai sus menționat că delegația de reprezentare nr. 700/29.04.2014 depusă la dosar de către domnul consilier juridic Staicu Nicolae nu respectă cerințele art. 68 Cod procedură civilă în sensul că, procura pentru exercițiul dreptului de chemare în judecată sau de reprezentare în judecată trebuie realizată prin înscris sub semnătură legalizată, motiv pentru care acesta nu poate formula concluzii în cauză
Citind această motivare a completului de judecată, mărturisesc că nu am știut cum să o interpretez: ca rea credință a judecătorilor sau ca o lipsa gravă de pregătire profesională a acestora, în sensul că dispozițiile art. 68 C.Pr.Civ nu se limitează la pct. 1, reținut de complet în mod restrictiv, ci continuă cu încă 5 puncte, cel de-al 4-lea precizând: “Dacă mandatul este dat unei alte personae decât un avocat, mandatarul nu poate pune concluzii decât prin avocat, cu excepția consilierului juridic care, potrivit legii, reprezintă partea”. Considerăm că interpretarea articolului s-a făcut în mod abuziv, neluându-se în calcul toate variantele avute în vedere de legiuitor pentru situații concrete.  În anexa nr. 2 prezentăm formularele folosite de SCMD pentru reprezentarea membrilor de sindicat în instanța de judecată.
            Tot în cadrul aceleiași ședințe de judecată, dl judecător DOBRANIȘTE a recomandat consilierului juridic al SCMD să aducă procură notarială din partea contestatorului, să formuleze
cerere de judecare în lipsă și să nu mai vină în instanță la alte termene. Considerăm acest fapt deosebit de periculos și dăunător procesului legal de înfăptuire a justiției. Cum iși poate permite un judecător să ceară reprezentantului legal al unui justițiabil să nu mai vină în instanță?
           În afara aspectelor legate de reprezentarea în instanță, componenții acestor 3 complete de judecată, spre deosebire de toti ceilalți judecători ai CAB care au soluționat peste 130 de cauze similare în care figurează membrii SCMD, au considerat în 19 dosare (6606/3/2012, 8746, 8962, 9745, 10457, 10729, 11016, 10604, 11227, 11526, 11734, 11991, 15428, 15558, 15659, 15873, 16464, 16468, 16493) că recursurile formulate de sindicat nu au fost motivate și în consecință au fost anulate, în pofida argumentării și invocării de către sindicat a dispozițiilor art. 304, pct. 8 și 9, coroborate cu prevederile art. 299-308 Cod Pr. Civ. Mai mult, dl judecator Arbănaș în dosarul nr. 4703/3/2014, soluționat în apel la 19.02.2015, a respins acțiunea ca tardiv formulată, în condițiile în care apelul a fost depus în interiorul termenului de 30 zile așa cum rezultă din Sentința civilă nr. 3549 din 25.03.2014 pronunțată de Tribunalul București în cauza respectivă, calificând în mod abuziv calea de atac drept “recurs” in loc de “apel”.
            În speranța că veți analiza în mod obiectiv situația prezentată și veți lua măsurile ce se impun pentru ca astfel de situații să nu se mai repete, vă asigur de toată considerația membrilor de sindicat care așteaptă să li se facă dreptate.

            Anexe: 1. Încheierea de ședință din data de 05.06.2014.
                         2. Formulare folosite de SCMD în reprezentarea membrilor de sindicat.
Cu stimă,
REȘEDINTELE SINDICATULUI CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE
Colonel (r)
                        dr. Mircea DOGARU

PREȘEDINTELUI CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII
-        DOMNUL JUDECĂTOR MARIUS BADEA TUDOSE -