joi, 2 decembrie 2010

Va prezentam recomandarile colectivului de juristi al SCMD pentru toti membrii de sindicat

 Colectivul de juristi al SCMD, intrunit in ziua de 02.12.2010 , va face urmatoarele recomandari:
1.     Adeverintele de venit se pot solicita prin cerere personala de preferinta prin posta, cu confirmare de primire. Ele vor putea fi folosite in instanta.
2.     La primirea adeverintelor salariale,  verificati cu mare atentie continutul acestora,  intrucat cei care le-au primit déjà, au constatat inexactitati si/sau lipsuri. In cazul in care vi se intampla acelasi lucru, contestati imediat datele primite.
3.     Cererile de recalculare a pensiei sa nu se semneze, in nici un caz, indiferent de presiunile facute asupra dumneavoastra.
Pentru aceia dintre dumneavoastra care doriti sa solicitati adeverinte de venit, va recomandam modelul de mai jos:
Domnule Comandant,

Subsemnatul/a _____.(r) ________________________________, fiul/fiica lui _______________________ şi ____________________, născut/ă la data de_____________, în __________________________,  CNP:____________________, legitimat/ă cu C.I. seria ___ nr.________, domiciliat/ă în _________________________________________________
_____________________________________________________________,
telefon_____________________, în prezent, pensionat/ă militar cu mandat de pensie nr._______________, prin decizia nr.______________/________ şi dosar de pensionare nr._______________/_________, vă rog să binevoiţi a-mi aproba emiterea unei adeverinţe din care să rezulte veniturile brute/nete pe fiecare lună realizate pe perioada desfăşurării activităţii în cadrul ____________________________in perioada_______________________ şi contribuţia la fondul pentru pensia suplimentară.
     
    Data                                                                           Semnătura