miercuri, 20 aprilie 2011

COMUNICATUL nr. 18 din 20.04.2011

INFORMAȚII PRIVIND DOSARUL nr. 49780/3/2009

Astăzi, la Tribunalul Municipiului București (instanță de apel), a avut loc ședința de judecată în cauza din Dosarul nr. 49780/3/2009, având ca obiect acțiunea în constatarea caracterului discriminatoriu al Cap. IV/Legea nr. 329/2009 privind restricția cumulului pensiei cu salariul în sistemul bugetar.
Avocatul în cauză, Graziela Bârlă, a formulat cererea ca instanța să solicite Curții de Justiție a Uniunii Europene, să se pronunțe asupra inadvertenței dreptului național cu prevederile dreptului comunitar în ceea ce privește încălcarea prevederilor art.1 al Primului Protocol din Convenția Europenă a Drepturilor Omului, ale art.15 alin.1 din Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene, ale art.14 și ale Protocolului 12 art.1 alin.2 al Convenției Europene a Drepturilor Omului.
În urma unor discuții contradictorii între avocat și președintele de instanță, acesta din urmă a respins cererea, cauza rămânând în pronunțare.
Se așteaptă pronunțarea și motivarea din partea instanței.

DEPARTAMENTUL JURIDIC