vineri, 29 aprilie 2011

COMUNICATUL nr. 20 din 29.04.2011

În data de 28.04.2011 a avut loc ședința săptămânală a Departamentului Juridic, cu următoarea ordine de zi:
1 – Acțiuni în comisiile legislativului
2 – Modificare contract av. Gâlcă: recalculare pensii
3 – Prezentare ofertă (contract) av. Gâlcă: decizii de revizuire
4 - Punctaj subiecte rezultate din desfășurarea proceselor și dialogul cu filialele
5- Prezentarea răspunsului Casei de Pensii Sectoriale a SRI la ATENȚIONĂRILE SCMD, transmise acestei instituții în luna martie 2011.
6 – Elemente de strategie a SCMD privind diversificarea ofertelor către membrii săi:
- înființarea CAR-ului SCMD
- modalități de colaborare cu societăți comerciale sau bancare
- alte propuneri
Aspecte reținute:
LA PCT. NR.1: s-a prezentat care este stadiul amendamentelor formúlate la OUG. nr. 1/2011 din forul legislativ. Acțiunile de urmat ale SCMD vor fi enunțate după publicarea în Monitorul Oficial a legii de aprobare a OUG. nr. 1/2011.
LA PCT. NR.2: s-au analizat modificările propuse de av. Gâlcă C. la contractul în derulare pe procésele de recalculare a pensiilor. Modificarea principală vizează achitarea onorariului în procent de 75% pentru membrii de sindicat care au fost adăugați ulterior pe lista de bază (inițială) a reclamanților SCMD. Alte modificări vizează termenele de achitare a obligațiilor SCMD față de av. Gâlcă C.
LA PCT. NR.3: s-au analizat termenii noului contract propus de av. Gâlcă C. pentru acțiunile în instanță vizând anularea deciziilor de revizuire a pensiilor recalculate. S-a stabilit ca termenii noului contract să fie discutați și aprobați în ședința Comitetului Director.
LA PCT. NR.4: s-au prezentat următoarele constatări:
TRIBUNAL / filială:
- Trib./ Hunedoara: a ridicat din oficiu excepția necompetenței teritoriale. Pe 19.05.2011 se va pronunța, probabil, cu declinarea competenței către TM București.
Într-un dosar personal al preș. filialei STURZA ALEXANDRU, cu aceeași cauză: dosarul a fost declinat către TM Buc., care la data de 26.04 s-a pronunțat: ,,Respinge excepția necompetenței teritoriale a TM Buc. Acordă termen la 21.06. cu citarea părților. Cu recurs”.
- Trib. / Timiș: (Filiala Jimbolia). Pe data de 18.05. – se va pronunța, probabil, cu declinare de competență către TM Bucuresti.
- Trib. /Caraș-Severin: disjungere dosar. Următorul termen: 29.04.
- Trib./Brașov: un dosar declinat către TM București;
- Trib./Focșani: pentru toate cele 103 dosare s-a stabilit ca termen de judecată data de 03.05. Toți membrii filialei sunt numai pe Pasul 1b).
PROCESE CÂȘTIGATE până la data postării comunicatului : Alexandria = 5 Slatina = 9 Giurgiu = 2 Constanța = 1
DECLINĂRI DE COMPETENȚĂ până la data postării comunicatului: Brașov, Făgăraș, Suceava, Craiova. Mehedinți (pt. Vânju Mare), Hunedoara, Timiș ( pt. Jimbolia)
RECURS: Alexandria
LA PCT. NR. 5: Nimic relevant. A fost punctată preocuparea instituției pentru a rezolva toate nevoile pensionarilor SRI conform reglementărilor legale. (Atenționarea a fost postată pe pagina SCMD/Dep. Juridic/04.03.2011)
LA PCT. Nr.6: s-a considerat că este necesar a se înființa un CAR al SCMD, cu propunerea de a fi sesizat Comitetul Director.
S-au analizat alte oportunități care trebuie oferite membrilor de sindicat: încheierea de contracte, în termeni reciproc avantajoși, cu instituții medicale, bancare, de asigurări, comerciale (tip hipermarchet), etc. pentru unele facilități la servicii medicale, bancare, de asigurări, de cumpărare a unor produse, etc.
Într-un comunicat viitor vom posta datele proceselor din luna mai, în baza comunicărilor transmise de filiale.

DEPARTAMENTUL JURIDIC