vineri, 8 aprilie 2011

COMUNICATUL nr.14 din 08.04.2011

În ședința din data de 07.04.2011, Departamentul Juridic a discutat:
1. acțiunile întreprinse în comisiile de specialitate ale Camerei Deputaților pentru includerea în OUG nr.1/2011 a unor amendamente favorabile pensionarilor SCMD;
2. conținutul contestațiilor la deciziile de revizuire a pensiilor recalculate;
3. stadiul proceselor în instanțele de judecată;
4. alte aspecte de interes.
S-au stabilit următoarele măsuri:
1 – difuzarea pe adresele președinților de filiale, a concluziilor desprinse din pronunțările instanțelor de judecată, cu recomandarea de a fi transmise avocaților care asigură asistența juridică a filialelor. Este necesară menținerea unui caracter de confidențialitate a acestor informații;
2 – continuarea demersurilor de susținere a amendamentelor în ședințele comisiilor juridică și de muncă ale Camerei Deputaților din data de 14.04.2011.
D-na Caloian Maria a fost investită cu responsabilitatea coordonării tuturor acțiunilor la nivelul legislativului.
3 – s-a aprobat conținutul contestațiilor pentru contestarea deciziilor de revizuire la comisia de contestații pensii din cadrul M.Ap.N, M.A.I, și S.R.I.;
4 – domnul avocat Gâlcă Costel, prezent la ședința Departamentului și-a asumat ca responsabilitate, redactarea:
- cererii de chemare în judecată pentru anularea deciziilor de revizuire a pensiilor recalculate;
- modelului cererii de chemare în judecată având ca obiect anularea măsurii Guvernului de mărire a procentului C.A.S., cu postarea acestuia pe site-ul SCMD, urmând ca fiecare persoană să formuleze, în nume propriu, acțiunea în justiție;
- un răspuns la noutățile cuprinse în întâmpinările formulate recent de ministere în procesele cu SCMD și difuzarea, prin președinții de filiale, la avocații desemnați;
5 – s-a adus la cunoștința membrilor Departamentului, Decizia președintelui SCMD de organizare și funcționare a Departamentului, în conformitate cu prevederile R.O.F.-lui SCMD.


DEPARTAMENTUL JURIDIC - 08.04.2011