vineri, 13 mai 2011

COMUNICATUL nr.23 din 13.05.2011

1 – Procesele care urmează a fi introduse pentru CONTESTAREA DECIZIILOR DE REVIZUIRE A PENSIILOR RECALCULATE, EMISE ÎN BAZA OUG. NR.1 /2011, vor fi susținute în continuare de av. Gîlcă Costel pentru filialele din municipiul București, Ilfov, Giurgiu, Vrancea, Prahova și Dâmbovița, motiv pentru care a fost încheiat contract de asistență juridică pentru toate fazele procesuale: tribunal, curte de apel, CEDO, Curtea de Justiție a Uniunii Europene.
Onorariul de avocat va fi suportat integral de fiecare membru de sindicat, eliberându-se chitanțe doveditoare.
În cadrul acțiunilor intentate, SCMD solicită plata cheltuielilor de judecată.

PARAGRAFUL EXISTENT AICI PÂNĂ LA DATA DE 19.05.2011, ora 17.00, A FOST ANULAT DE CONŢINUTUL COMUNICATULUI nr.24 /19.05.2011

2 - Pentru celelalte filiale, acțiunile în revizuire vor fi introduse, fie de avocații care au susținut acțiunile pentru anularea deciziilor de recalculare a pensiilor, fie de alți avocați agreați de filiala respectivă.
În situația în care pe plan local filialele nu reușesc să-și asigure asistența juridică vor anunța în termen util conducerea SCMD pentru a adopta măsuri în consecință.


3 - Din surse neoficiale, se pare că intenția Caselor de Pensii Sectoriale este de a emite și transmite deciziile de revizuire în bloc, în perioada de vacanță a instanțelor judecătorești (iulie-august-septembrie), care coincide cu perioada în care membrii de sindicat sunt plecați din localitate.
În această situație, dacă nu sunteți în localitate, desemnați pe cineva care să URMĂREASCĂ CORESPONDENȚA ȘI SĂ VĂ INFORMEZE RAPID PENTRU A DEPUNE DOCUMENTELE LA FILIALĂ ÎN TERMENUL LEGAL SPECIFICAT ÎN GHID.
ÎN CAZ CONTRAR, VEȚI FI PUȘI ÎN SITUAȚIA PIERDERII TERMENULUI LEGAL DE A DEPUNE ACȚIUNE ÎN INSTANȚĂ.
PE CALE DE CONSECINȚĂ, VEȚI RĂMÂNE CU O DECIZIE DE RECALCULARE NELEGALĂ, CU PIERDEREA STATUTULUI DE MILITAR ÎN REZERVĂ SAU A UNUI CUANTUM DEZAVANTAJOS.
MENȚIONĂM CĂ ACTIVITATEA SINDICALĂ ÎN TOATE FILIALELE VA FI ASIGURATĂ ÎN MOD PERMANENT.DEPARTAMENTUL JURIDIC