marți, 6 septembrie 2011

COMUNICATUL nr. 35 din 06.09.2011

ÎN ATENȚIA FILIALELOR DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI
Începând cu data de 06.09.2011 pentru cei care depun plicuri cu documente pe procesele de revizuire, se adaugă la cele 10 documente specificate în GHIDUL CU DEMERSURILE PENTRU ANULAREA DECIZIILOR DE REVIZUIRE următorul înscris:

CERTIFICAT

Prin prezentul înscris certific că numitul(a) ..........................................................................................................., cu CNP nr. ....................................................... este membru al Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate din data de ...................................................., filiala nr. ....... sector .................. București, fiind implicit beneficiar al clauzelor contractuale de asistență juridică dintre președintele Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate col. (r) dr. DOGARU Mircea și SCPA Costel GÂLCĂ și Răzvan VASILIU.
Prezentul înscris s-a eliberat pentru a fi folosit în instanța de judecată.
Președintele Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate

Col. (r) dr. DOGARU MIRCEAAcest document se completează la filială și se prezintă la Secretariatul General pentru semnare și ștampilare.
Fără acest înscris nu se preia plicul cu documentele pe revizuire.
Pentru persoanele care au deja deschise acțiuni în instanță și pentru care trebuie depus acest înscris, Secretariatul General va stabili cu casa de avocatură SCPA Costel Gâlcă și Răzvan Vasiliu o procedură de eliberare a documentului.
DEPARTAMENTUL JURIDIC