joi, 22 septembrie 2011

COMUNICATUL nr. 37 din 22.09.2011

Pentru persoanele disponibilizate şi trecute în rezervă din M.A.I. începând cu data de 15.09.2011, care îşi manifestă dorinţa de a deveni membrii ai SCMD, în sarcina preşedinţilor de filiale cad următoarele responsabilităţi:

I – Înscrierea în sindicat a acestor persoane:
Acte solicitate la înscriere:
1- copie după cartea de identitate;
2- copie după ordinul de trecere in rezervă;
3- persoanelor cărora nu li s-au comunicat ordinele de trecere în rezervă, dar au primit adeverinţe sau fişe de lichidare, li se vor solicita copie xerox după unul din aceste documente şi declaraţie olografă pe proprie răspundere, în care să se precizeze că începând cu 15 septembrie 2011 persoana în cauză este trecută în rezervă. Declaraţia va fi datată şi semnată;
4- se va solicita cotizaţia anuală de 120 lei, cu prezentarea dovezii achitării sumei direct în contul SCMD, precum şi alte documente prevăzute la înscriere;

II – Furnizarea de informaţii:
a) Persoanelor înscrise în SCMD li se vor prezenta informaţii în legătură cu accesarea site-lui SCMD (Departamentul Juridic şi pagina filialei) pentru a lua cunoştinţă despre statutul sindicatului şi preocupările curente ale acestuia.
b) Pentru cei care au primit ordin de trecere în rezervă, SCMD va avea iniţiativa promovării de acţiuni în instanţele de judecată competente, având ca obiect anularea concursurilor de selecţie şi a ordinelor de trecere în rezervă.
c) Pentru cei cre nu au primit ordinele, acţiunile vor fi introduse după primirea acestora. Aceste persoane vor fi informate să aducă ordinele primite la preşedintele filialei, cât mai urgent.

SCMD va încerca să negocieze onorariile avocaţilor într-o limită rezonabilă. Onorariile vor fi suportate de către fiecare petent.

În cursul săptămânii 26.09. – 01.10.2011, SCMD va finaliza strategia de urmat împreună cu avocaţii colaboratori din Bucureşti. Preşedinţii filialelor vor fi informaţi deîndată cu concluziile discuţiilor purtate.

NOTĂ:
Preşedinţii filialelor din ţară sunt rugaţi să contacteze, cu prioritate, avocaţii care ne reprezintă în dosarele privind anularea deciziilor de recalculare/revizuire în scopul de ai consulta dacă sunt dispuşi să preia şi cazurile noilor membrii de sindicat recent disponibilizaţi din MAI. Despre decizia acestor avocaţi, rugăm să fie informat TELEFONIC Departamentul Juridic în cel mai scurt timp.

DEPARTAMENTUL JURIDIC