luni, 23 aprilie 2012

CONCLUZII REIESITE DIN DESFASURAREA PRIMELOR PROCESE PE REGULARIZARE LA T.M.B.       Din pregatirea si desfasurarea proceselor de pe rolul T.M.B. din perioada 13-20.04.2012, au rezultat urmatoarele concluzii:
-          Depunerea dosarelor la registratura instantei, in 3 exemplare, cuprinzand contestatia la executare si anexele aferente, s-a facut cu oarecare dificultate din cauza aglomeratiei. Operatiunea se desfasoara zilnic incepand cu ora 08.30;
-          Certificatele de grefa se pot ridica in zilele de marti si joi, doar de catre titular, dupa ce in prealabil s-a solicitat eliberarea acestuia prin cerere, la care s-a atasat dovada platii taxei judiciare de timbru de 1 leu (se achita la Administratia Financiara a sectorului de domiciliu, cu exceptia Sectorului 2 - care se poate achita si la oficiul postal din incinta TMB) si timbru judiciar de 0,15 lei (acesta poate fi procurat de la oficiul postal din incinta instantei sau de la oricare alt oficiu postal);
-          In baza art. 403, alin. (4) C.Pr.Civ. instanta poate stabili o cautiune de 10% din valoarea sumei ce face obiectul cererii. Din practica a rezultat ca aproape toate completele au dispus aceasta cautiune, care se depune in contul: 25336.0101 / .411.582874.3155988.RON  Cod IBAN:RO82CECEB31870RON3155988 numai la CEC Bank, sediul central din Calea Victoriei (langa magazinul Victoria). Aceasta suma de bani se restituie in cazul in care se castiga procesul. Sanctiunea nedepunerii cautiunii este anularea (respingerea) actiunii in instanta;
-          In pofida lipsei practicii in domeniu (nu s-au mai contestat pana in prezent decizii de regularizare ca titluri executorii), completele de judecata sunt receptive la solicitarile depuse de contestatori, in sensul constatarii existentei unei pagube iminente si care nu se poate recupera, in conditiile in care s-ar retine concomitent doua sume de bani din cuantumul pensiei, respectiv suma aferenta procesului de revizuire si cea din procesul de regularizare, ambele contestate in instanta. Acest lucru va contitui un argument in plus pentru completele de judecata in vederea unei solutii favorabile;
-         Vestea buna a acestei perioade este solutia data prin incheierea de sedinta din data de 18.04.2012, in Dosarul civil nr. 11713/3/2012, cand instanta a dispus suspendarea executarii efectelor deciziei de regularizare, acordand termen pentru solutionarea pe fond a contestatiei. Aceasta solutie permite contestatorului sa solicite si sa ridice un certificat de grefa pe care sa-l depuna la Casa de pensii sectoriala, in baza caruia aceasta este obligata sa suspende efectele deciziei de regularizare (cu conditia ca solutia instantei sa nu fie atacata cu recurs).
NOTA: Pentru detalii, legate de fiecare dosar in parte, va puteti adresa birourilor operative ale filialelor SCMD din Bucuresti, care primesc de la Departamentul juridic, situatia la zi a stadiului solutionarii dosarelor in instanta.