marți, 29 ianuarie 2013

Concluziile intalnirii din 25.01.2013 cu avocatul Razvan Vasiliu


         La initiativa presedintilor filialelor din Bucuresti si Ilfov, in 25 ianuarie a.c. a avut loc la sediul Casei de avocatura Gilca&Vasiliu o intalnire de lucru. La activitate au participat: dl. avocatul Razvan Vasiliu,  marea majoritate a presedintilor filialelor din Bucuresti si Ilfov, iar din partea conducerii SCMD dl. gl. fl. aer. (r) I. Balan – secretarul general al SCMD in exercitiu si  dna col. (r) M. Caloian – vicepresedinte al SCMD si seful  Departamentului Juridic.
Presedintii filialelor din Bucuresti si Ilfov au pus in discutie urmatoarele probleme:
  • Reprezentarea in instanta a membrilor de sindicat de catre avocati;
  •  Actiunea la CEDO privind contestarea deciziilor de revizuire a pensiilor;
  • Necesitatea intocmirii unei situatii la zi cu procesele aflate in prezent pe rolul instantelor de judecata;
  • Sumele de bani incasate de casa de avocatura de la SCMD;
  • Care este strategia de perspectiva a avocatilor pentru solutionarea favorabila a dosarelor din instantele de judecata;
  • Axarea pledoariilor avocatilor cu prioritate pe statutul militarilor/politistilor in rezerva (natura juridica a pensiilor) si in subsidiar pe cuantumul pensiei.
Domnul avocat Vasiliu:
-       A admis ca au mai fost cazuri in care, din motive diverse, avocatii nu au fost in instanta, dar ca aceste situatii au fost singulare, regula fiind prezenta in instantele de judecata a avocatilor;
-        A confirmat ca pledoariile avocatilor sunt concentrate pe statutul militarilor si politistilor, respectiv pe natura juridica a pensiilor, asa cum sunt intocmite cererile de chemare in judecata;
-     Privind actiunea la CEDO, a subliniat faptul ca o decizie deja luata pe recalcularea pensiilor nu ne favorizeaza, dar ca pe revizuire avocatii vor nuanta actiunea, subliniind ca revizuirea difera de recalculare. Din punct de vedere juridic actiunea constituie un pas necesar, dar ca nimeni nu poate garanta un rezultat final favorabil. Casa de avocatura se va ocupa, in Bucuresti, de obtinerea deciziilor definitive si irevocabile de la CAB. Dosarele vor fi trimise in transe la CEDO.
-        In conditiile in care, din studiul dosarelor membrilor de sindicat, se constata savarsirea unor infractiuni de catre diversi reprezentanti ai ministerelor implicate in procesul revizuirii pensiilor, avocatii sunt dispusi sa discute si sa sprijine intocmirea de catre unii membrii de sindicat a unor plangeri penale impotriva celor vinovati.
   Privind strategia de perspectiva: daca printro modificare legislativa se va rezolva problema cuantumului pensiei, se va renunta la capatul de cerere referitor la acesta iar actiunile in instanta vor continua pe statutul militarilor/politistilor in rezerva, respectiv pe natura juridica a pensiilor, pana la rezolvarea deplina a problemei; informarea Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii si a Ministerului Justitiei cu privire la diversitatea de solutii date de completele de judecata pe spete similare sau identice, situatia membrilor de sindicat in instanta fiind practic identica. Solutiile opuse date de instante instituind o discriminare inacceptabila.
-      Av. Vasiliu a solicitat din partea SCMD o situatie actualizata la zi cu membrii de sindicat care mai figureaza in evidenta si care inteleg sa continue actiunile aflate pe rolul instantelor de judecata.
           Intalnirea a fost considerata utila din partea tuturor participantilor, subliniindu-se necesitatea mentinerii unei legaturi sistematice intre parti.
            Informatii suplimentare despre aceasta intalnire pot fi obtinute de la presedintii de filiale.
SEFUL DEPARTAMENTULUI JURIDIC
Col (r) CALOIAN M.

ONORARIUL DE SUCCES IN PROCESELE PE RECALCULARE


     In conformitate cu prevederile contractului existent intre SCMD si Casa de avocatura C. Gilca&R. Vasiliu, membrii de sindicat care au obtinut decizii definitive si irevocabile favorabile trebuie sa achite catre avocati un onorariu de succes in valoare de 150+tva (186 ron).
     Tabelele nominale, cuprinzand colegii care nu au achitat inca acest onorariu, au fost comunicate filialelor din Bucuresti si Ilfov. Filialele din teritoriu au primit aceste tabele direct de la casa de avocatura. BO ale filialelor vor lua masuri de anuntare (contact direct, posta, telefon sau prin email) a membrilor de sindicat care se afla in aceasta situatie, acestia  urmand sa achite acest onorariu pana la data de 01 martie a.c. Plata se poate efectua in contul bancar comunicat, direct la casa de avocatura situata in Bucuresti, sector 3, Bdul C. Coposu, nr. 4, Bl. 105A, Sc. 4, Et. 3, Ap. 99 (telefon 031 432 70 10) sau la sediul central al SCMD (la dl. Traian PERIANU).
       Pentru a evita generarea unor tensiuni nedorite intre SCMD si casa de avocatura implicata, recomandam membrilor de sindicat sa respecte termenul  stabilit pentru indeplinirea obligatiei de plata.
       Rugam membrii de sindicat din capitala si jud. Ilfov care nu cunosc cu exactitate situatia in care se afla, din acest punct de vedere, sa contacteze Departamentul Juridic (prin contact direct la sediul central, telefon sau posta electronica) pentru a se informa corespunzator. Membrii departamentului pot fi contactati bineinteles pentru oricare alta problema legata de procesele aflate pe rolul instantelor de judecata.

SEFUL DEPARTAMENTULUI JURIDIC
Col (r) Caloian M.

vineri, 18 ianuarie 2013

In atentia membrilor SCMD care s-au pensionat in conditiile L.263/2010


Pentru a veni in sprijinul colegilor nostri care au trecut in rezerva, cu drept de pensie, in conditiile Legii nr. 263/2010, va prezentam mai jos o varianta de cerere adresata casei sectoriale de pensii prin care se solicita aplicarea dispozitiilor art. 170/L.263/2010.Cei interesati de o documentare completa pe aceasta tema sunt rugati sa ia legatura cu Departaemntul Juridic, unde pot consulta o fundamentare juridica care sta la baza cererii de mai jos:

DOMNULE  DIRECTOR

         Subsemnatul/a …………………………….., membru SCMD, CNP - ………………, posesor/oare a CI seria ….., nr. …….., cu domiciliul în ………….., str. ………………, nr. …., bloc …., sc…, etj..., apt. …, sector …, tel. 0…………, pensionat/a incepand cu data de ………….., cu decizie de pensie nr……… din, va aduc la cunostinta urmatoarele:
        Incepand cu data de 01.01.2013, trebuie facuta aplicarea prevederilor art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
          Acest articol, la alin. (1) prevede ca: „Pentru persoanele inscrise la pensie incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi, la punctajul mediu anual determinat in conditiile art. 95 se aplica un indice de corectie calculat ca raport intre 43,3% din castigul salarial mediu brut realizat pe anul precedent si valoarea unui punct de pensie in vigoare la acea data”, iar la alin.(2) ca „Prevederile alin. (1) se aplica o singura data, la inscrierea initiala la pensie”.
         Mentionez faptul ca aplicarea acestui articol, din motive financiare,  a fost amanata de doua ori, respectiv: prin art.  193, alin. (2) din Legea 263/2010, pana la 01.01.2012 si prin art. 16 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2010, completata prin Legea nr.283/2011, pana la 1 ianuarie 2013.
        Ca atare, toate persoanele inscrise la pensie incepand cu 01.01.2011, data intrarii in vigoare a Legii nr. 263/2010, urmeaza, ca incepand cu 01.01.2013, sa beneficieze de dispozitiile imperative ale acestui articol de lege.
        Fata de cele prezentate, va adresez rugamintea de a dispune aplicarea dispozitiilor acestui articol de lege la determinarea corecta a cuantumului pensiei mele.
               
            Semnatura ………………………..                                           Data ……………..  
                                                                            
                        DIRECTORULUI CASEI SECTORIALE DE  PENSII A ……….. 

Concluziile intalnirii din 16.01.2013


           La initiativa Departamentului Juridic al sindicatului, in 16 ian. a.c. a avut loc la sediul central al SCMD o intalnire de lucru cu membrii de sindicat interesati de problematica generata de pensionarea in conditiile Legii nr. 263/2010. La activitate au participat: dl. col (r) M. Dogaru - presedintele SCMD, dna col (r) M. Caloian - seful Departamentului Juridic, dl. col (r) H. Mandasescu - membru al Departamentului Juridic si un numar de aproximativ 30 membrii de sindicat sau alti colegi care au dorit sa se documenteze asupra unor aspecte legate de tematica anuntata.
         Pe timpul intalnirii s-a facut o informare generala a situatiei create prin modul in care Casa sectoriala intelege sa aplice legea, asupra masurilor si actiunilor intreprinse de SCMD in aceasta directie, precum si cu privire la actiunile viitoare ce se intentioneaza a fi pregatite si desfasurate de catre sindicat in perspectiva imediat urmatoare.
           In urma desfasurarii activitatii , de comun acord, s-a convenit asupra urmatoarelor aspecte:
1.     Necesitatea continuarii  demersurilor juridice in instantele de judecata pe litigii de munca si in contencios administrativ, cu scopul stabilirii in mod corect si legal a drepturilor legate de salariile compensatorii si a ajutoarelor cu prilejul trecerii in rezerva (incetarii raporturilor de munca) cu drept de pensie.
2.     Posibilitatea infiintarii unei filiale a SCMD care sa cuprinda in mod exclusiv membrii de sindicat care au fost trecuti in rezerva (a caror raporturi de munca au incetat) cu drept de pensie, in baza Legii nr. 263/2010. In acest sens s-a avut in vedere faptul ca un numar mai mare de sindicalisti poate genera o imbunatatire si o eficienta sporita a demersurilor facute de SCMD in apararea drepturilor revendicate.
3.     In eventualitatea infiintarii unei filiale separate, Departamentul Juridic sa ia in discutie masura completarii lui cu un membru apartinand acestei filiale, pentru o mai buna si atenta supraveghere a masurilor si actiunilor ce trebuie promovate in interesul acestei categorii de membrii de sindicat.
4.     Conducerea SCMD, cu sprijinul Departamentului Juridic, va informa factorii de conducere de la nivelul ministerelor de resort asupra situatiei reale in care se afla membrii de sindicat prejudiciati prin modul incorect in care li s-au aplicat prevederile Legii nr. 263/2010 si va solicita audiente caselor sectoriale de pensii, directiilor financiare si/sau juridice din ministerele responsabile, pentru o informare directa si corecta asupra situatiei.