luni, 4 martie 2013

Memoriu adresat CNCD


        Pentru a veni in sprijinul colegilor proveniti din MAI si pensionati in baza Legii nr. 263/2010, va prezentam mai jos o varianta de memoriu ce poate fi adaptat fiecarui caz in parte si expediat pe adresa Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii, P-ta V. Maracineanu, nr 1-3, Sectorul 1, Bucuresti, cod postal 010155:
DOMNULE PREŞEDINTE
Subsemnatul(a) ………………, domiciliat(a) în …………, Str. …………. nr. ….., bl. …., ap. ….,  jud/sect. …………., posesor(are) al(a) cartii de identitate seria …… nr. ……………, eliberata de ………... la data de ………….., CNP ………………., ma adresez dumneavoastra pentru a ma sprijini in urmatoarea problema:
In anul ……….., dupa o cariera de …….. ani  in  MAI am fost trecut (a) in rezerva cu drept de pensie, in baza Legii nr 263/2010, privind sistemul unic de pensii.
Studiind cu atentie legea, am constatat ca in cadrul Casei sectoriale de pensii a MAI aceasta nu se aplica in mod corect, generand o discriminare evidenta fata de modul in care sunt tratati colegii din celelalte structuri ale sistemului de aparare, ordine publica si siguranta nationala. Ma refer la aspectul privind neaplicarea, cu rea-credinta, de catre Casa sectoriala de pensii, a prevederilor art. 17 si 18 din Legea nr. 263/2010, potrivit carora perioada suplimentara la vechimea in munca acordata pentru conditii deosebite/speciale/alte conditii de munca, precum si grupele I si II de munca, constituie stagiu de cotizare si, prin urmare, aceasta perioada trebuie luata in calculul punctajului lunar al pensiei.
            Perioada suplimentara reprezinta stagiu de cotizare in  conformitate  cu prevederile art. 3, alin. (1), lit. (p) din Legea 263/2010 si art.  5, 31, alin. (1) si 37, alin. (1) din HG nr. 257/2011 privind Normele de aplicare a Legii nr. 263/2010, prin urmare trebuie luata in calcul la stabilirea punctajului lunar al pensiei.
            Desi in deciziile sale, Casa sectoriala de pensii a MAI include stagiul suplimentar acordat pentru conditii de munca in stagiul total de cotizare, calculul pensiei il face doar pentru perioada efectiv lucrata, perioada suplimentara la vechimea in munca nefiind luata in calcul ca stagiu de cotizare realizat in conditii normale, asa cum prevede legea.
            Din cauza interpretarii gresite a legii, aceasta structura face confuzie intre aplicarea art. 100 din lege care se refera la majorarea punctajelor lunare conform grupei de munca  si aplicarea art. 17, alin. (1) si art. 18 din lege, care reglementeaza o cu totul alta situatie, respectiv aceea de luare in calculul punctajului lunar al pensiei a perioadei suplimentare, ca fiind stagiu de cotizare realizat in conditii normale.
             Din cauza acestei situatii, pensia mea cuvenita in baza Legii nr. 263/2010 a fost calculata gresit la Casa sectoriala a MAI, cuantumul ei fiind diminuat cu ………… lei lunar. Este ilogic ca, in conditiile in care ai lucat mai mult, ai avut venituri mai mari, nemailuand in calcul raspunderea sociala conform gradului si functiei indeplinite, sa obtii o pensie mai mica.
             De altfel, din discutiile cu fostii colegi care s-au pensionat inainte de anul 2011, am constatat ca pensiile calculate in baza legii 263/2010 sunt mai mici cu pana la 40%. Aceasta diferenta rezulta nu numai din neaplicarea art. 17, alin. (1) si art. 18 din lege, dar si datorita faptului ca spre deosebire de OUG 1/2011, in actuala lege stagiul total de cotizare nu mai este de 20 ani, ci creste corespunzator cu varsta de pensionare, iar beneficiile Ordinului  „Meritul Militar” nu se mai aplica la cuantumul total al pensiei, cum ar fi normal, ci doar la cel privind stagiul de cotizare in specialitate (militar), aspect care reprezinta o alta discriminare a carei tinta am fost.
            In alta ordine de idei, va semnalez faptul ca la iesirea la pensie nu am mai beneficiat de ajutoarele banesti ce s-au acordat colegilor care s-au pensionat pana in anul 2010. Mai mult, in conformitate cu dispozitiile art. 13, alin (2) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice, politistii si jandarmii care s-au pensionat pe motive medicale au beneficiat de acordarea ajutoarelor prevazute de dispozitiile art. 20, alin. (1) si (2) din Anexa VII, Cap.II, Sectiunea a III-a la Legea-Cadru nr. 284 din 28.12.2010, aspect care se constituie intro noua discriminare.
Fata de situatia prezentata mai sus, va rog sa ma sprijiniti in conformitate cu prevederile HG  nr. 1194/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, sa intreprindeti demersurile stipulate de lege si sa confirmati discriminarea la care am fost supus(a).
Va multumesc anticipat pentru sprijinul dumneavoastra!
Anexez solicitarii mele urmatoarele documente:
-        Decizia de pensie in baza Legii nr.  263/2010
-        …………………………………………………


 Semnatura  ……………………                                     Data ………………                                           
PRESEDINTELUI CONSILIULUI NATIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINARII