miercuri, 29 mai 2013

PL- x nr. 109/2012, PL -x nr. 164/2013

        Ieri, 28.05.2013, la Camera Deputatilor s-au desfasurat doua sedinte de foarte mare interes pentru noi, pensionarii proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala.
        In sedinta Comisiei pentru  munca si protectie sociala era planificat sa se dezbata si sa se adopte avizul care trebuia dat proiectului de lege  PL-x nr. 109/2012, pentru abrogarea/modificarea cap. IV din Legea 329/2009. Din pacate, in pofida eforturilor reprezentantilor SCMD participanti la sedinta, membrii comisiei au stabilit sa amane dezbaterea respectiva pe saptamana viitoare. Impresia care s-a desprins din modul de desfasurare a sedintei a fost ca nu se doreste formularea unui punct de vdere pana nu se stie care va fi rezultatul final in legautura cu proiectul legii reparatorii.
       Mai mult succes am avut la Comisia pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala, care in sedinta respectiva a dat aviz favorabil proiectului PL-x nr. 164/2013, privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala. Acest poiect va primi, cel mai probabil saptamana viitoare, si avizul Comisiei pentru munca si protectie sociala, urmand ca intregul proces legislativ sa fie finalizat in luna iunie. Daca lucrurile vor decurge in acest fel, legea reparatorie va intra in vigoare cu incepere de la 01 iulie a.c.
         In functie de dezvoltarile ce vor avea loc, va vom tine la curent cu masurile si actiunile ce vor trebui intreprinse de catre SCMD, respectiv de catre fiecare membru de sindicat.
COORDONATOR AL DEPARTAMENTULUI JURIDIC

Col (r) CALOIAN M.

RETINERILE IN BAZA DECIZIILOR DE RECUPERARE

       Din informatiile pe care le-am primit de la unii dintre colegii nostri, am aflat ca incepand cu luna mai a.c. Casa de Pensii Sectoriala a MApN a trecut la punerea in aplicare a deciziilor privind “recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale”.
       Precizam faptul ca odata cu intrarea in vigoare a legii reparatorii, aceste retineri vor inceta, iar banii vor fi restituiti celor in cauza.
       In situatia in care ati contestat in instanta decizia de recuperare, casa de pensii nu mai are dreptul sa o puna in aplicare, pana la solutionarea definitiva si irevocabila a cauzei de catre instanta de judecata. Daca totusi acest lucru s-a intamplat, va recomandam ca dvs. sa notificati casei de pensii actiunea pe care ati deschis-o in instanta si sa solicitati intreruperea executarii. Va recomandam de asemenea – in situatia in care ati primit un termen de judecata tocmai in anul 2014 - sa depuneti la instanta o cerere pentru preschimbarea termenului, in ideea de a primi un termen mai apropiat in timp.
        Daca ati primit decizia de recuperare de curand – aflandu-va in interiorul termenului de contestare (15 zile de la data postei pe plic) – si doriti sa deschideti actiunea in instanta, va puteti adresa Departamentului Juridic, prin filiala de care apartineti, pentru a intra in posesia modelului de cerere adresata instantei competente (tribunalul din raza de domiciliu).

COORDONATOR AL DEPARTAMENTULUI JURIDIC

Col (r) CALOIAN M.

luni, 27 mai 2013

Catre Secretarul de stat pentru relatia cu Parlamentul, informare publica si cresterea calitatii vietii personalului:

DOMNULE SECRETAR DE STAT,

In calitatea pe care o am de presedinte al Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate (SCMD), sunt obligat sa depun intreaga mea diligenta pentru rezolvarea problemelor intampinate de membrii de sindicat care,  in majoritatea lor covarsitoare, provin din MApN. 

Cea mai grava si umilitoare situatie o au militarii rezervisti carora li s-au ciuntit in mod brutal si total ilegal drepturile de pensie dobandite anterior anului 2010. Acestia urmaresc cu incordare demersurile pe care structurile de resort le fac pentru revenirea la o situatie normala. Doua dintre aceste demersuri se refera, dupa cum chiar dumneavoastra personal le-ati comunicat reprezentantilor sindicatului nostru, in cadrul intalnirii din 11.04.2013, de la sediul MApN, la o noua lege a pensiilor militare de stat, respectiv la o lege cu caracter reparatoriu pentru cei care au pierdut la cuantumul pensiei, prin procesul aberant de revizuire.

Animat de dorinta ca SCMD sa participe constructiv la reusita elaborarii legii pensiilor militare, va rog domnule secretar de stat sa dispuneti ca proiectul noului act normativ sa ne fie trimis si noua pentru a putea fi in masura sa facem, daca va fi cazul, o serie de propuneri de imbunatatire a lui.

In pofida amanarilor si lentorii pe care le sesizam in desfasurarea procesului de elaborare a celor doua acte normative, imi exprim increderea ca ele vor fi finalizate in conformitate cu promisiunile repetate ale factorilor guvemamentali si palamentari care sunt indrituiti, in acest sens.

Va multumesc anticipat pentru sprijinul dumneavoastra, urandu-va succes in activitatea pe care o desfasurati in cadrul MApN!

Cu stima,
PRESEDINTELE SCMD,
Col. (r) dr. Mircea DOGARU

miercuri, 22 mai 2013

CÂTEVA PRECIZĂRI REFERITOARE LA PL nr. 121/2013 (nr dat de Senat)


       Astăzi, 22 mai a.c., PL nr. 121/2013 a fost aprobat în Senat cu unanimitate de voturi. Față de forma inițială promovată de inițiatori, proiectul de lege a suferit o serie de modificări, având în prezent următorul conținut:
Propunere legislativa privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala
        Art.1 – (1) Pensiile recalculate sau revizuite, conform prevederilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, aprobata prin Legea nr. 165/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, ale caror cuantumuri sunt mai mici decat cele cuvenite pentru luna decembrie 2010, se platesc in cuantumul cuvenit pentru luna decembrie 2010.
(2) Plata drepturilor banesti prevazute la alin. (1) se efectueaza incepand cu luna urmatoare celei in care intra in vigoare prezenta lege.
(2¹) In cazul in care beneficiarii pensiilor prevazute la alin. (1) au realizat stagii de cotizare dupa data inscrierii la pensie, cuantumul aferent acestora se adauga la cuantumul cuvenit pentru luna decembrie 2010 calculat conform alin. (1).
(3) Cuantumul pensiei cuvenit pentru luna decembrie 2010, prevazut la alin. (1), se mentine in plata pana cand cuantumul pensiei rezultat din inmultirea valorii punctului de pensie cu punctajul mediu anual acordat ca urmare a recalcularii sau revizuirii, conform prevederilor Legii nr. 119/2010 si Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2011, este mai mare decat cuantumul cuvenit pentru luna decembrie 2010.
       Art.2 – (1) In situatia in care, ulterior stabilirii si/sau platii drepturilor de pensie revizuite conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2011, se constata diferente intre sumele stabilite si/sau platite si cele legal cuvenite, casa de pensii opereaza, din oficiu sau la solicitarea pensionarului, modificarile ce se impun, prin decizie de revizuire.
(2) Sumele rezultate in urma aplicarii prevederilor alin. (1) se platesc in cadrul termenului general de prescriptie, calculate de la data constatarii diferentelor, iar cele de recuperat, prin derogare de la prevederile art. 107 alin. (2) din Legea 263/2010, nu se recupereaza, indiferent daca au fost sau nu emise decizii in acest sens”.
        
        Cu certitudine, în forma adoptată de Senat, cu bune și rele, proiectul noului act normativ nu este perfect și nu satisface pe deplin așteptările colegilor noștri. Cu toate acestea, noua lege va repara o mare nedreptate la care au fost supuși zeci de mii de camarazi.
        Ca aspecte pozitive pot fi inventariate următoarele:
       - adoptarea ca atare a proiectului, cu posibilitatea de a intra în vigoare întrun interval de timp scurt, după ce va fi aprobat și în camera decizională, respectiv Camera Deputaților;
       - faptul că nu vor fi puse în aplicare deciziile “privind recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestații de asigurări sociale”, emise de Casa de pensii sectoriala a MApN; nu se vor mai emite decizii noi de acest gen.
  La negativ pot fi menționate:
       -  neaplicarea indexării de 4%, amendament care a fost respins la comisiile de specialitate;
       -   “înghețarea” cuantumului pensiei în condițiile art .1, pct. (3);
       - nu se vor recupera sumele pierdute din decembrie 2010 pana in prezent.
      Menționăm faptul că această lege, dacă va trece și de Camera Deputaților, va funcționa practic doar până la intrarea în vigoare a noii legi privind pensiile militare de stat, eveniment estimat a se întâmpla, cel mai târziu, la începutul anului viitor.
      Până la finalizarea acestui proces legislativ, reținem atenția colegilor noștri că este absolut necesar să continuăm demersurile noastre de contestare a deciziilor emise de casele de pensii sectoriale, atât la emitent cât și în instanțele de judecată.
        Vom reveni cu alte precizări după votul din Camera Deputaților.

COORDONATORUL DEPARTAMENTULUI JURIDIC
Col (r) CALOIAN Monica

miercuri, 15 mai 2013

Nou model de contestatie la deciziile de re-revizuire a pensiilor
Stimati camarazi,

Noul model de contestatie nu inlocuieste contestatia de baza ci doar o completeaza, in functie de situatia creata.
Pentru cei care au primit 2, 3, 4, 5 decizii de revizuire, optional se poate apela la acest model de contestatie, cu conditia ca deciziile de revizuire sa aduca modificari mai mult sau mai putin semnificative legate doar de cuantum.
Daca deciziile 2, 3, 4, 5 prezinta modificari pe fond, opinam pentru modelul initial de contestatie.
Va prezentam mai jos noul model de contestatie.

COORDONATOR DEPARTAMENT JURIDIC,
Col. (r) CALOIAN MonicaDOMNULE PREŞEDINTE,
Subsemnatul(a) ……………………………….., membru al Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate, domiciliat în …………………, str. …………………. nr. …., bl. …., ap. …..,  sect. ….., posesor al CI seria ….. nr. ……………, eliberată de S.P.C.E.P. la data de ……………….., CNP ……………………., cu dosar pensie nr. ……………,  depun  prezenta

CONTESTAŢIE
la Decizia nr. …………. din ………….   privind revizuirea pensiei în baza OuG nr. 1/2011, comunicată la ………………, prin care solicit:
A. ÎN PRINCIPAL:
·         Revocarea deciziei de revizuire a pensiei ca netemeinică şi nelegală, ca urmare a discriminării, a încălcării dreptului de proprietate al subsemnatului, a principiilor neretroactivităţii legii şi egalităţii în drepturi, precum şi încălcarea principiului drepturilor câştigate.

B. ÎN SUBSIDIAR:
  • În măsura în care veţi respinge Revocarea deciziei de revizuire a pensiei, contest cuantumul pensiei revizuite.

Domnule președinte,

Menționez ca îmi mențin motivația făcută în contestațiile anterioare, trimise dvs în lunile ……………. și …………… 2012, la care nu am primit un răspuns nici până la aceasta dată (sau - am primit un raspuns standard, dezamagitor), cu următoarele completări:

          1.Primirea mai multor decizii de revizuire a pensiei denota o lipsa serioasa de corectitudine si exactitate a procesului de revizuire in sine efectuat de casa de pensii. Incepand cu luna decembrie 2011/ianuarie 2012 pana in prezent am primit un numar de ……. Decizii de revizuire, astfel:
- Decizia nr. ……….  din ………...
- Decizia nr. …………… din ………………
………………………………………………

             2.La sfârșitul lunii ianuarie a.c. AVOCATUL POPORULUI a dat publicității ”Raportulul special privind consecințele eliminării pensiilor de serviciu” în concluzia căruia se stipulează următoarele:“aplicarea legislației de eliminare a pensiilor de serviciu s-a făcut cu nerespectarea textului din Constituție ce  a reprezentat temeiul legal, iar măsura preconizată a aduce economii la buget a adus de fapt cheltuieli suplimentare de cca 1 miliard de lei ”.
               Din interpretarea textului de mai sus rezultă clar că Legea nr. 119/2010 și OUG nr. 1/2011 sunt neconstituționale, cel puțin în parte!
             3. Din multitudinea de aspecte neconstituționale și netemeinice care s-au întâmplat în procesul de recalculare/revizuire a pensiilor de serviciu pentru militari, vă supun atenției dumneavoastră doar cele legate de principiile dreptului câștigat, egalității de tratament și al nediscriminării. La data apariției Legii nr. 119 (30.06.2010), art. 180 din Legea nr. 19/2000  (ce reglementa pensiile pentru civili) materializa principiul drepturilor câștigate, menționând că în cazul în care în urma recalculării pensiei rezultă un cuantum mai mic față de cel aflat în plată, se menține acesta din urmă. De remarcat faptul că legiuitorul a avut grijă ca același principiu să fie inclus și în cuprinsul noii legi a pensiilor, respectiv Legea nr. 263/2010 (art. 169, pct. 5), cu toate ca OUG nr. 1/2011 nu cuprinde astfel de prevederi.
Tratamentul inegal și discriminarea la care am fost supus sunt subliniate și de faptul că activitatea mea nu a fost guvernată de dreptul muncii (fiind de natură contractuală), avand drept consecințe - printre altele - munca nenormată și lipsa carnetului de muncă. Inexistența unui astfel de document, în care să se consemneze cu acuratețe veniturile realizate, a făcut practic imposibilă aplicarea corectă a pricipiului contributivității, fie el aplicat chiar sub forma ipotetică „ca și cum aș fi contribuit la fondul de pensii”. Prin acceptarea, de catre Casa de pensii sectorială a ... , în calculul cuantumului pensiei, a unor documente indirecte eliberate  ...  am fost nedreptățit și discriminat în mod flagrant întrucât fizic este imposibil să se stabilească totalitatea veniturilor realizate (parte din documente au fost distruse conform legii, în funcție de termenul de păstrare). Mai mult, o parte dintre veniturile trecute în tabelul cu „Date și  elemente care au condus la determinarea punctajului mediu anual … ” sunt total nereale.
In aceste conditii ma confrunt cu imposibilitatea studierii si verificarii datelor care au stat la baza stabilirii drepturilor de pensie.
 Spre exemplu,  în perioada ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Având în vedere motivația de mai sus, coroborată cu motivele de drept și în fapt menționate în contestațiile anterioare, vă solicit domnule președinte ca prin hotărârea pe care o veti pronunța în cadrul comisiei pe care o prezidați să dispuneți Casei de Pensii Sectoriale a ...  să dispuneti revocarea Deciziei nr.  ...   privind revizuirea pensiei în baza OUG nr. 1/2011 și să fiu repus în drepturile mele de pensie dobândite legal, anterior lunii decembrie 2010.
            Anexez: Copia deciziei nr. …………..din ………….. privind revizuirea pensiei în baza OuG nr. 1/2011.
            Cu stimă,

            Semnătura ………………..                                      Data …………………..


DOMNULUI PREŞEDINTE AL COMISIEI DE CONTESTAŢII PENSII DIN
CADRUL ………………………………………………………………..

vineri, 10 mai 2013

CASA DE PENSII SECTORIALA A MApN EMITE DECIZII DE REVIZUIRE A PENSIILOR PE BANDA RULANTA

         In virtutea unei inertii foarte paguboase, din multe puncte de vedere, Casa de Pensii Sectoriala a MApN trimite militarilor pensionati noi si noi decizii. Unele dintre acestea sunt de re-re-…-revizuire a pensiei legal stabilite in baza unor acte normative anterioare anului 2010,  altele fiind de recuperare a unor sume de bani incasate “necuvenit”, ca diferente intre unele decizii de revizuire emise din initiativa exclusiva  a casei de pensii.
         Emiterea acestor noi decizii creeaza o serie intreaga de probleme foarte serioase destinatarilor lor. Ele trebuie in mod obligatoriu contestate, daca titularii nu sunt de acord cu ele. Apoi se pot deschide actiuni in instanta de judecata, daca acest lucru nu s-a facut pana acum. In situatia in care actiunea este deschisa si se afla pe rolul unui tribunal, contestatia si noua decizie trebuie depuse la dosarul cauzei insotite de o declaratie pe propria raspundere, intocmita la sediul SCMD, din care sa rezulte intentia de a depune documentele la dosar inaintea expirarii termenului legal de 45 zile pentru primirea raspunsului la contestatie.
         Daca reclamantii au deja procese aflate pe rolul instantelor de recurs, aceste decizii nu sunt acceptate la dosar pe motiv ca sunt probe noi in cauza. Ramane varianta unui nou dosar. Aceasta varianta este posibila si in cazul in care actiunea anterioara a fost finalizata deja cu o hotarare definitiva si irevocabila defavorabila.

         Intelegand foarte bine situatia in care se afla foarte multi membrii de sindicat, Departamentul Juridic a redactat un memoriu adresat Avocatului Poporului (documentul poate fi vizualizat pe pagina centrala a SCMD), in speranta unui sprijin de natura juridica din partea acestuia.
         De asemenea, Departamentul Juridic va elabora saptamana viitoare, in colaborare cu avocatii care ne reprezinta in instantele de judecata, un nou model de contestare a deciziilor de revizuire, document care sa vina in completarea contestatiilor anterioare. Dupa aprobare, documentul va fi postat pe site-ul departamentului.