miercuri, 3 iulie 2013

Act aditional la contractul cu d-na av. G. Barla

         In cursul zilei de ieri 02.07.2013, domnul presedinte al SCMD col (r) dr. Mircea Dogaru si dna avocat Graziela Barla au semnat un act aditional la contractul existent intre cele doua parti. In conformitate cu acest act aditional, articolul din contract referitor la onorariul datorat avocatului se modifica prin completare dupa cum urmeaza:
      Membrii de sindicat vor plati o diferenta de onorariu pentru pregatirea si desfasurarea actiunilor in instantele de judecta odata cu depunerea la dosarul cauzei a unor documente care conduc la modificarea actiunii (de exemplu noi decizii de revizuire, hotarari ale comisiilor de contestatii etc.) in felul urmator :
- la prima modificare – 70 lei
          - la a doua si urmatoarele modificari – 30 lei.
         In consecinta, membrii de sindicat care depun noi documente pentru dosarul aflat la instanta de judecata vor achita si aceasta diferenta de onorariu.
COORDONATORUL DEPARTAMENTULUI JURIDIC

Col (r) M. CALOIAN