miercuri, 1 iulie 2015

Nota de informare nr. 08 din 01.07.2015

Emitent:
·       Departamentul Juridic
Persoane de contact:
Col (r) V. Mihai – 073.660.1110
Col (r) N. Staicu – 073.660.0973
E-mail: scmdjuridic@yahoo.com

Destinatari:
·       Membrii Comitetului  Director
·        Birourile Operative ale Filialelor
·        Membrii SCMD 

Subiect: Legea privind pensiile militare de stat.

Continut:
             In 29 si 30.06.2015, Parlamentul Romaniei a adoptat noua Lege privind pensiile militare de stat, aceasta urmand sa fie promulgata de Presedintele Romaniei in urmatoarele 30 de zile.
             Noua lege va intra in vigoare la 01.01.2016, termen pana la care structurile guvernamentale au timp sa elaboreze actele normative prevazute de lege. In intervalul de timp pe care il are la dispozitie, SCMD va ramane conectat la procesul de elaborare a actelor normative subsecvente legii, respectiv ordinele comune de ministru si hotararea de guvern pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a legii. In acest sens, chiar azi, 01.07.2015, Biroul Operativ Central are primele contacte cu factorii de decizie ministeriala si guvernamentala in vederea stabilirii unor masuri si actiuni preliminare necesare pregatirii acestor acte normative. Dupa cristalizarea unor prime concluzii, conducerea sindicatului va informa oportun filialele teritoriale pentru ca acestea sa  fie in masura, la randul lor, sa informeze corect membrii de sindicat si sa-si ia propriile masuri si actiuni de urmat.
            Atat inainte cat si dupa intrarea in vigoare a legii, membrii Departamentului Juridic vor continua sa asigure asistenta juridica necesara membrilor de sindicat in vederea indeplinirii actelor procedurale prevazute de lege. In acest sens vom lua masurile corespunzatoare sprijinirii si indrumarii colegilor nostri in vederea valorificarii complete a drepturilor ce decurg din lege.
              La propunerea Departamentului Juridic, Biroul Operativ Central a fost de acord ca de acest sprijin sa beneficieze numai membrii de sindicat, urmand ca acestia sa primeasca ajutorul nostru in mod individual.

SEFUL DEPARTAMENTULUI JURIDIC

Col. (r) Monica I. CALOIAN