joi, 28 iunie 2012


GHIDUL
CU PROCEDURILE DE INDEPLINIT IN VEDEREA PREGATIRII ACTIUNILOR DE CONTESTARE IN INSTANTA A DECIZIIOR DE PENSIONARE ELIBERATE IN BAZA LEGII NR. 263/2010

Stimate coleg!
           Ca membru al SINDICATULUI CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE iti aducem la cunostinta faptul ca poti actiona in instanta de judecata competenta (tribunalul din raza de domiciliu al reclamantului) Casa sectoriala de pensii a ……… (MAI, MApN, SRI) in situatia in care apreciezi ca ai fost afectat in drepturile tale prin modul eronat si/sau ilegal in care ti s-au aplicat prevederile legale cu prilejul emiterii deciziei de pensionare. Dorim sa te informam cu ce ai de facut in vederea obtinerii drepturilor legale. Fiind informat, poti decide calea de urmat: accepti fara rezerve decizia primita  sau dimpotriva, mergi mai departe in instanta de judecata pentru dreptatea ce ti se cuvine.
Prezentam mai jos, pe scurt, ceea ce ai de facut, în raport cu optiunea ta.

Capitolul I: CE TREBUIE SA CUNOSTI?
(1 ) La primirea DECIZIEI DE PENSIONARE, retine plicul în care ai primit decizia. Pe acesta este trecuta data comunicarii deciziei, data de la care curge termenul de decadere de 30 zile pentru depunerea  contestatiei la Comisia de contestatii pensii din cadrul Casei sectoriale de pensii a .................... (M.Ap.N., M.A.I., S.R.I.).
(2) Daca accepti DECIZIA DE PENSIONARE, in termen de 30 de zile aceasta ramane definitiva.
(3) Daca nu o accepti, treci la contestarea ei. Modelul contestatiei se afla la sediul SCMD,  Departamentul Juridic.
(4) Contestatia se depune personal sau se trimite prin posta, intrun plic recomandat cu confirmare de primire, la Comisia de contestatii pensii din cadrul caselor sectoriale de pensii ale Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne sau Serviciului Roman de Informatii. Conform legii, contestatia trebuie solutionata în termen de 45 de zile, interval de timp in care petentul trebuie sa primeasca raspunsul asteptat. Termenul de 45 de zile curge de la data cand reprezentantul comisiei a semnat pe confirmarea de primire.
(5) Rapunsul Comisiei de contestatii pensii se materializeaza intro hotarare, document din care trebuie sa reiasa modul de rezolvare a contestatiei.
(6) In situatia în care hotararea comisiei de contestatii pensii este nefavorabila, actul emis trebuie atacat in instanta, in termen de 30 de zile, pentru a cere anularea acestei hotarari.
Capitolul al  II- lea: CE DOCUMENTE DEPUI LA FILIALA/DEPARTAMENUL JURIDIC
(1) In vederea constituirii dosarului pentru instanta (prima instanta - tribunalul, a doua -            curtea de apel), trebuie sa depui la filiala la care esti inscris/Departamentul Juridic,  in xerocopii alb – negru, cate 4 exemplare din fiecare, urmatoarele documente:
1.1. Contestatia depusa la Casa sectoriala de pensii;
1.2. Confirmarea de primire a contestatiei (bonul cu numarul de inregistrare sau recipisa postala, pe care trebuie sa se vada data si semnatura reprezentantului comisiei de contestatii);
1.3. Actul de identitate;
1.4. Decizia de pensionare;
1.5. Talon de pensie;
1.6. Plicul în care ai primit Decizia de pensionare, pe care sa se vada stampila postei cu data de primire;
1.7. Chitanta doveditoare a achitarii onorariului negociat cu Casa/Cabinetul de avocatura care reprezinta SCMD in instanta de judecata.
La aceste documente se adauga:
1.8. Imputernicirea data de catre petent SCMD, conform modelului aflat la filiala;
1.9. Certificatul de membru SCMD, eliberat de filiala SCMD.
In functie de situatia concreta a fiecarui petent, la dosar se mai pot depune si alte acte care sustin cauza si sunt relevante pentru instanta de judecata.
         Documentele se predau in 4 dosare cu coperti de carton, cu sina
            Imputernicirea este obligatorie. Dosarul este preluat de avocat/consilierul juridic al SCMD, numai daca cuprinde si imputernicirea semnata de petent.
ATENŢIE: pe toate copiile trebuie sa scrii: ,,Copie conforma cu originalul”, dupa care iti asterni propria semnatura.
        Termenele sunt foarte importante in demersul nostru! Pentru a se evita situatiile neplacute de decadere din termen, iti recomandam sa treaci la constituirea si depunerea dosarului pentru instanta intrun interval de timp de 3-5 zile de la depunerea contestatiei la casa sectoriala de pensii sau de la intrarea in posesie a confirmarii de primire (recipisa postala) a contestatiei de catre Casa sectoriala de pensii. Pana la implinirea termenului de 45 zile, (interval de timp in care o actiune in instanta ar putea fi respinsa ca prematura) dosarul va ramane in asteptare la filiala SCMD sau la Cab/Casa de avocatura/Departamentul Juridic al SCMD.
          Daca primesti raspuns la contestatie (Hotararea comisiei), il depui intrun timp relativ scurt (2-3 zile) la dosarul deja constituit, in 4 xerocopii alb - negru.
          Daca nu ai primit raspuns in termenul legal de 45 de zile, comunici acest aspect filialei/ Dep. Juridic
TERMENE DE URMARIT:
- depunerea contestatiei - în maxim 30 de zile de la primirea deciziei de pensionare;
- primirea raspunsului la contestatie/hotararea comisiei de contestatii - în maxim 45 de zile de la data înregistrării contestatiei;
- depunerea dosarului in instanta (deschiderea actiunii in instanta) - în maxim 30 de zile de la primirea hotararii comisiei de contestatii pensii sau de la epuizarea termenului de 45 de zile.

Capitolul al – III lea: ACTIVITATILE FILIALELOR SCMD/DEPARTAMENTULUI JURIDIC

          Activitatile filialelor/Dep Jur  privind constituirea dosarelor in vederea contestarii deciziilor de pensionare emise in baza Legii nr. 263/2010 sunt similare cu activitatile desfasurate pentru anularea deciziilor de revizuire a pensiilor si a hotararilor conexe emise de catre comisiile de contestații  pensii (evidenta si anuntarea membrilor, primirea si verificarea dosarelor, confruntarea datelor de pe plicuri, registrele de evidenta a dosarelor (pe case de avocatura), procesele verbale de predare a dosarelor, tabelele nominale cu membrii de sindicat etc.).
           Predarea plicurilor/dosarelor cu documente se face în functie de programul de lucru al departamentului sau filialei la care se afla in evidenta membrul de sindicat in cauza (programul se poate consulta pe site-ul departamentului, respectiv al filialei). Graficul cu termenele  de urmarit pentru prevenirea decaderii din drepturile legale (x + 45 + 30), se intocmeste de fiecare filiala.

IMPORTANT: In sedinta departamentului din 28.06.2012 s-a decis ca modelul de contestatie sa nu fie postat pe site, acesta gasindu-se la sediul SCMD, Departamentul Juridic, undei va putea fi adaptat la specificul fiecarui petent in parte.