joi, 12 iulie 2012

ANUNT FOARTE IMPORTANT

Redam mai jos decretul de promulgare si legea pentru  modificarea si completarea art. 7 din OUG nr. 1/2011 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala:Decretul 461 din 3 iulie 2012 (Decretul 461/2012)
Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala

   In temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata,

Presedintele Romaniei d e c r e t e a z a:

   Articol unic. -
    Se promulga Legea pentru modificarea si completarea art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala si se dispune publicarea acestei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

   
PRESEDINTELE ROMANIEI
TRAIAN BASESCU

Bucuresti, 3 iulie 2012.
Nr. 461.


LEGE nr. 112 din 4 iulie 2012
pentru modificarea şi completarea <LLNK 12011     1180 302   7 55>art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
EMITENT:     PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 6 iulie 2012
Data intrarii in vigoare : 9 iulie 2012


    Parlamentul României adoptă prezenta lege.

    ARTICOL UNIC
    Articolul 7 din <LLNK 12011     1180 301   0 44>Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 31 ianuarie 2011, aprobată prin <LLNK 12011   165 10 201   0 18>Legea nr. 165/2011, se modifică şi se completează după cum urmează:

    1. Alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Sumele de plată se achită până cel târziu la data de 31 decembrie 2012."

    2. După alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) În situaţia în care prin regularizarea pensiei prevăzute la alin. (1) rezultă sume de recuperat pentru perioada 1 ianuarie 2011 - 31 decembrie 2011, acestea nu se recuperează, indiferent dacă au fost sau nu emise decizii în acest sens."

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

                        PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
                             ROBERTA ALMA ANASTASE

                             PREŞEDINTELE SENATULUI
                                  VASILE BLAGA


    Bucureşti, 4 iulie 2012.
    Nr. 112.