miercuri, 22 mai 2013

CÂTEVA PRECIZĂRI REFERITOARE LA PL nr. 121/2013 (nr dat de Senat)


       Astăzi, 22 mai a.c., PL nr. 121/2013 a fost aprobat în Senat cu unanimitate de voturi. Față de forma inițială promovată de inițiatori, proiectul de lege a suferit o serie de modificări, având în prezent următorul conținut:
Propunere legislativa privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala
        Art.1 – (1) Pensiile recalculate sau revizuite, conform prevederilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, aprobata prin Legea nr. 165/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, ale caror cuantumuri sunt mai mici decat cele cuvenite pentru luna decembrie 2010, se platesc in cuantumul cuvenit pentru luna decembrie 2010.
(2) Plata drepturilor banesti prevazute la alin. (1) se efectueaza incepand cu luna urmatoare celei in care intra in vigoare prezenta lege.
(2¹) In cazul in care beneficiarii pensiilor prevazute la alin. (1) au realizat stagii de cotizare dupa data inscrierii la pensie, cuantumul aferent acestora se adauga la cuantumul cuvenit pentru luna decembrie 2010 calculat conform alin. (1).
(3) Cuantumul pensiei cuvenit pentru luna decembrie 2010, prevazut la alin. (1), se mentine in plata pana cand cuantumul pensiei rezultat din inmultirea valorii punctului de pensie cu punctajul mediu anual acordat ca urmare a recalcularii sau revizuirii, conform prevederilor Legii nr. 119/2010 si Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2011, este mai mare decat cuantumul cuvenit pentru luna decembrie 2010.
       Art.2 – (1) In situatia in care, ulterior stabilirii si/sau platii drepturilor de pensie revizuite conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2011, se constata diferente intre sumele stabilite si/sau platite si cele legal cuvenite, casa de pensii opereaza, din oficiu sau la solicitarea pensionarului, modificarile ce se impun, prin decizie de revizuire.
(2) Sumele rezultate in urma aplicarii prevederilor alin. (1) se platesc in cadrul termenului general de prescriptie, calculate de la data constatarii diferentelor, iar cele de recuperat, prin derogare de la prevederile art. 107 alin. (2) din Legea 263/2010, nu se recupereaza, indiferent daca au fost sau nu emise decizii in acest sens”.
        
        Cu certitudine, în forma adoptată de Senat, cu bune și rele, proiectul noului act normativ nu este perfect și nu satisface pe deplin așteptările colegilor noștri. Cu toate acestea, noua lege va repara o mare nedreptate la care au fost supuși zeci de mii de camarazi.
        Ca aspecte pozitive pot fi inventariate următoarele:
       - adoptarea ca atare a proiectului, cu posibilitatea de a intra în vigoare întrun interval de timp scurt, după ce va fi aprobat și în camera decizională, respectiv Camera Deputaților;
       - faptul că nu vor fi puse în aplicare deciziile “privind recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestații de asigurări sociale”, emise de Casa de pensii sectoriala a MApN; nu se vor mai emite decizii noi de acest gen.
  La negativ pot fi menționate:
       -  neaplicarea indexării de 4%, amendament care a fost respins la comisiile de specialitate;
       -   “înghețarea” cuantumului pensiei în condițiile art .1, pct. (3);
       - nu se vor recupera sumele pierdute din decembrie 2010 pana in prezent.
      Menționăm faptul că această lege, dacă va trece și de Camera Deputaților, va funcționa practic doar până la intrarea în vigoare a noii legi privind pensiile militare de stat, eveniment estimat a se întâmpla, cel mai târziu, la începutul anului viitor.
      Până la finalizarea acestui proces legislativ, reținem atenția colegilor noștri că este absolut necesar să continuăm demersurile noastre de contestare a deciziilor emise de casele de pensii sectoriale, atât la emitent cât și în instanțele de judecată.
        Vom reveni cu alte precizări după votul din Camera Deputaților.

COORDONATORUL DEPARTAMENTULUI JURIDIC
Col (r) CALOIAN Monica