miercuri, 15 mai 2013

Nou model de contestatie la deciziile de re-revizuire a pensiilor
Stimati camarazi,

Noul model de contestatie nu inlocuieste contestatia de baza ci doar o completeaza, in functie de situatia creata.
Pentru cei care au primit 2, 3, 4, 5 decizii de revizuire, optional se poate apela la acest model de contestatie, cu conditia ca deciziile de revizuire sa aduca modificari mai mult sau mai putin semnificative legate doar de cuantum.
Daca deciziile 2, 3, 4, 5 prezinta modificari pe fond, opinam pentru modelul initial de contestatie.
Va prezentam mai jos noul model de contestatie.

COORDONATOR DEPARTAMENT JURIDIC,
Col. (r) CALOIAN MonicaDOMNULE PREŞEDINTE,
Subsemnatul(a) ……………………………….., membru al Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate, domiciliat în …………………, str. …………………. nr. …., bl. …., ap. …..,  sect. ….., posesor al CI seria ….. nr. ……………, eliberată de S.P.C.E.P. la data de ……………….., CNP ……………………., cu dosar pensie nr. ……………,  depun  prezenta

CONTESTAŢIE
la Decizia nr. …………. din ………….   privind revizuirea pensiei în baza OuG nr. 1/2011, comunicată la ………………, prin care solicit:
A. ÎN PRINCIPAL:
·         Revocarea deciziei de revizuire a pensiei ca netemeinică şi nelegală, ca urmare a discriminării, a încălcării dreptului de proprietate al subsemnatului, a principiilor neretroactivităţii legii şi egalităţii în drepturi, precum şi încălcarea principiului drepturilor câştigate.

B. ÎN SUBSIDIAR:
  • În măsura în care veţi respinge Revocarea deciziei de revizuire a pensiei, contest cuantumul pensiei revizuite.

Domnule președinte,

Menționez ca îmi mențin motivația făcută în contestațiile anterioare, trimise dvs în lunile ……………. și …………… 2012, la care nu am primit un răspuns nici până la aceasta dată (sau - am primit un raspuns standard, dezamagitor), cu următoarele completări:

          1.Primirea mai multor decizii de revizuire a pensiei denota o lipsa serioasa de corectitudine si exactitate a procesului de revizuire in sine efectuat de casa de pensii. Incepand cu luna decembrie 2011/ianuarie 2012 pana in prezent am primit un numar de ……. Decizii de revizuire, astfel:
- Decizia nr. ……….  din ………...
- Decizia nr. …………… din ………………
………………………………………………

             2.La sfârșitul lunii ianuarie a.c. AVOCATUL POPORULUI a dat publicității ”Raportulul special privind consecințele eliminării pensiilor de serviciu” în concluzia căruia se stipulează următoarele:“aplicarea legislației de eliminare a pensiilor de serviciu s-a făcut cu nerespectarea textului din Constituție ce  a reprezentat temeiul legal, iar măsura preconizată a aduce economii la buget a adus de fapt cheltuieli suplimentare de cca 1 miliard de lei ”.
               Din interpretarea textului de mai sus rezultă clar că Legea nr. 119/2010 și OUG nr. 1/2011 sunt neconstituționale, cel puțin în parte!
             3. Din multitudinea de aspecte neconstituționale și netemeinice care s-au întâmplat în procesul de recalculare/revizuire a pensiilor de serviciu pentru militari, vă supun atenției dumneavoastră doar cele legate de principiile dreptului câștigat, egalității de tratament și al nediscriminării. La data apariției Legii nr. 119 (30.06.2010), art. 180 din Legea nr. 19/2000  (ce reglementa pensiile pentru civili) materializa principiul drepturilor câștigate, menționând că în cazul în care în urma recalculării pensiei rezultă un cuantum mai mic față de cel aflat în plată, se menține acesta din urmă. De remarcat faptul că legiuitorul a avut grijă ca același principiu să fie inclus și în cuprinsul noii legi a pensiilor, respectiv Legea nr. 263/2010 (art. 169, pct. 5), cu toate ca OUG nr. 1/2011 nu cuprinde astfel de prevederi.
Tratamentul inegal și discriminarea la care am fost supus sunt subliniate și de faptul că activitatea mea nu a fost guvernată de dreptul muncii (fiind de natură contractuală), avand drept consecințe - printre altele - munca nenormată și lipsa carnetului de muncă. Inexistența unui astfel de document, în care să se consemneze cu acuratețe veniturile realizate, a făcut practic imposibilă aplicarea corectă a pricipiului contributivității, fie el aplicat chiar sub forma ipotetică „ca și cum aș fi contribuit la fondul de pensii”. Prin acceptarea, de catre Casa de pensii sectorială a ... , în calculul cuantumului pensiei, a unor documente indirecte eliberate  ...  am fost nedreptățit și discriminat în mod flagrant întrucât fizic este imposibil să se stabilească totalitatea veniturilor realizate (parte din documente au fost distruse conform legii, în funcție de termenul de păstrare). Mai mult, o parte dintre veniturile trecute în tabelul cu „Date și  elemente care au condus la determinarea punctajului mediu anual … ” sunt total nereale.
In aceste conditii ma confrunt cu imposibilitatea studierii si verificarii datelor care au stat la baza stabilirii drepturilor de pensie.
 Spre exemplu,  în perioada ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Având în vedere motivația de mai sus, coroborată cu motivele de drept și în fapt menționate în contestațiile anterioare, vă solicit domnule președinte ca prin hotărârea pe care o veti pronunța în cadrul comisiei pe care o prezidați să dispuneți Casei de Pensii Sectoriale a ...  să dispuneti revocarea Deciziei nr.  ...   privind revizuirea pensiei în baza OUG nr. 1/2011 și să fiu repus în drepturile mele de pensie dobândite legal, anterior lunii decembrie 2010.
            Anexez: Copia deciziei nr. …………..din ………….. privind revizuirea pensiei în baza OuG nr. 1/2011.
            Cu stimă,

            Semnătura ………………..                                      Data …………………..


DOMNULUI PREŞEDINTE AL COMISIEI DE CONTESTAŢII PENSII DIN
CADRUL ………………………………………………………………..