miercuri, 14 august 2013

Nota de informare publica nr. 22 din 14.08.2013

Subiect:
           Probleme discutate in sedinta Departamentului Juridic din 13.08.2013
 Continut:
I. Depunerea unor noi inscrisuri la dosarele aflate pe rolul curtilor de apel.
             Un numar insemnat de membri de sindicat se confrunta cu o situatie inacceptabila intrun stat de drept, dupa cum de bine de rau se considera si Romania: in timp ce dosarul, ce are ca obiect contestarea unei (unor) decizii de revizuire a pensiei, se judeca in recurs/apel pe rolul unei curti de apel, contestatarii  continua sa primeasca noi decizii de revizuire a pensiilor.
           Pana in prezent, avocatii ne-au adus la cunostinta faptul ca instantele de recurs nu primesc probe noi la dosarele aflate pe rolul lor. Aceasta este de fapt regula, dar exista si exceptii. Noul Cod de procedura civila prevede la art. 478, alin (2):  Părţile nu se vor putea folosi înaintea instanţei de apel de alte motive, mijloace de apărare şi dovezi decât cele invocate la prima instanţă sau arătate în motivarea apelului ori în întâmpinare. Instanţa de apel poate încuviinţa şi administrarea probelor a căror necesitate rezultă din dezbateri.”,  in timp ce art. 479 alin (2) dispune: “Instanţa de apel va putea dispune refacerea sau completarea probelor administrate la prima instanţă, în cazul în care consideră că sunt necesare pentru soluţionarea cauzei, precum şi administrarea probelor noi propuse în condiţiile art. 478 alin. (2).
              Prevederi similare, chiar mai permisive, au fost cuprinse si in vechiul Cod de procedura civila, care la art. 3051 stipula: “In instanta de recurs  nu se pot produce probe noi, cu exceptia inscrisurilor, care pot fi depuse pana la inchiderea dezbaterilor
              Avand in vedere dispozitiile legale de mai sus, Departamentul Juridic a solicitat Cabinetului de avocatura C. Gilca & R. Vasiliu  (prin adresa cu nr. 692 din 14.08.2013) sa ia masurile administrative necesare pentru a primi de la colegii nostri aflati in situatia respectiva noile inscrisuri si sa le depuna la dosarele cauzelor aflate pe rolul curtilor de apel. Aceste inscrisuri se pot depune atat la sediul cabinetului de avocatura, cat si la Departamentul Juridic al SCMD. Pentru colegii care doresc sa depuna inscrisurile respective personal la instanta pe rolul careia se afla spre solutionare cauza (cu informarea corespunzatoare a avocatilor), in anexa este prezentat un model de cerere pe baza careia se vor depune aceste documente. In legatura cu depunerea de inscrisuri noi la dosarul cauzei, care determina modificarea actiunii initiale, reamintim membrilor de sindicat obligatia de a achita o diferenta de onorariu catre avocati.
            Completarea dosarelor cu noile inscrisuri se impune si din considerentul ca odata cu aplicarea Legii nr. 241/2013 nu renuntam la actiunile aflate pe rolul instantelor, ci doar la capatul de cerere legat de cuantumul pensiei.

II. Informare asupra unor demersuri intreprinse de Departamentul Juridic
            Cu numere de inregistrare cuprinse intre 681 si 684 din 12.08.2013, Departamentul juridic a intocmit si expediat prin scrisori recomandate, cu confirmare de primire, o actiune in instanta pentru o serie de colegi din Filiala Sighetu Marmatiei (avand ca obiect solicitarea acordarii ajutoarelor si salariilor compensatorii la trecerea in rezerva), precum si mai multe plangeri prealabile, pe aceiasi tema si pe recuperarea premiului anual neacordat in 2011 si 2012, pentru alti colegi care provin de la MAI.  Demersuri similare vor fi  efectuate in viitor pentru toti colegi interesati care vor recurge la ajutorul nostru.
           In 14.08.2013, prin adrese trimise caselor de pensii sectoriale ale celor trei institutii militare de resort, am solicitat precizari in legatura cu modul in care acestea inteleg sa aplice prevederile Legii nr. 241/2013, in ideea daca este sau nu necesar ca pensionarii militari indreptatiti sa efectueze vreun demers in acest sens. In cazul Casei de pensii a MAI, am  solicitat de asemenea sa ni se precizeze daca indexarea (indicele de corectie) de 4% a fost sau nu aplicata pensiilor, incepand cu 01.01.2013. Raspunsurile pe care le vom primi vor fi aduse cu operativitate la cunostinta membrilor SCMD pentru a actiona in consecinta.

III. Informare cu privire la schimbarea sediului de catre Cabinetul de avocatura C. Gilca & R. Vasiliu
             Incepand cu data de 12 august a.c., Cabinetul de avocatura C. Gilca&R. Vasiliu functioneaza intrun nou sediu, situat pe Bdul Unirii, nr. 18, Bl. 5B, Sc. 1, Et. 4, Ap. 13, Sector 4, Bucuresti. Mentionam ca telefonul fix a ramas cu acelasi numar, respectiv 031 432 7010. Adresele postei electronice raman de asemenea neschimbate: office@costelgilca.ro, razvan.vasiliu@costelgilca.ro, nelu.perju@costelgilca.ro. Programul de consultatii juridice acordate membrilor de sindicat pe probleme strict legate de dosarele aflate pe rolul instantelor de judecata ramane a se desfasura in aceleasi zile, respectiv marti si joi, intre orele 16.00-18.00.
             Mentionam ca domnisoarele avocat Alina Craciunica si Anca Burghelea si-au incheiat colaborarea cu cabinetul Gilca si Vasiliu.
            
             Anexa : Model cerere depunere inscrisuri la CA

COORDONATORUL  DEPARTAMENTULUI JURIDIC

Col (r) Monica CALOIAN

Curtea de Apel ............................
Secţia a ……-a Civila
Dosar nr. …………………………..
Termen: …………………………….

DOMNULE PREŞEDINTE,
     Subsemnatul(a)……………………………….nascut(a) in ………………,jud. ………………….. cu domiciliul in Bucureşti, str….., nr….., Bl….., sc….., ap…..., sector……, legitimat(a) cu CI seria …… nr. …………… eliberata de ……………………, la data de ……………, CNP ………………………, membru al Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate, formulez prezenta
CERERE
pentru depunerea la dosarul mai sus rubricat, a urmatoarelor inscrisuri (in copie, 3 exemplare, din care unul pentru instanta si doua pentru comunicare) necesare pentru solutionarea cauzei:
-        Contestatie la Decizia de revizuire a pensiei nr. ………… din ………….
-        Decizia de revizuire a pensiei nr. ……………… din ……………
-        Confirmarea de primire a contestatiei de catre Comisia de contestatii din cadrul ……….
-         ……………………………………………………………………………………….
Mentionez ca noua decizie de revizuire a revocat-o pe cea precedenta aflata la dosarul cauzei.
ÎN DREPT
             Imi  întemeiez prezenta cerere pe dispozițiile art. 3051 din vechiul Cod de procedura civila, respectiv art.  478 alin( 2) si art. 479 alin (2)  din Noul Cod de procedura civila.

Semnatura   …………                                            Data  …………….


DOMNULUI PPRESEDINTE AL CURTII DE APEL ..........................NOTA: Cererea se redacteaza personal (sau prin mandatar cu procura speciala) in 2 exemplare si se depune la registratura curtii de apel