miercuri, 4 septembrie 2013

Nota de informare nr. 23 din 04.09.2013

Emitent:
·       Departamentul Juridic
Persoane de contact: col (r)  Mihai, col (r) Staicu
Nr. telef:073 660 1110, 073 660 0989
E-mail: scmdjuridic@yahoo.com

Destinatari:
·       Membrii Comitetului Director
·        Birourile Operative ale Filialelor
·        Membrii SCMD
     
Subiect:
I.Decizii ale Comitetului Director adoptate in sedinta din 29.08.2013 a caror indeplinire revine in sarcina Departamentului Juridic.
II.Deciziile de recuperare a unor sume de bani «incasate necuvenit»  emise de Casa de pensii sectoriala a MApN vor fi anulate.

Continut:

I.1. Decizia nr. 728 din 29.08.2013 – “… SCMD intelege sa nu mai faca nici un demers juridic sau de natura financiara, pe pasii 1a si 1b, ……”
            Tinand cont de eficienta scazuta din punct de vedere juridic si costurile financiare relativ ridicate pe care trebuie sa le suporte sindicatul in cazul acestor actiuni (avand ca obiect contestarea deciziilor de recalculare), care se mai afla pe rolul instantelor de judecata, Comitetul Director a decis ca SCMD sa nu mai sprijine din punct de vedere juridic si financiar aceste actiuni. Drept urmare, Departamentul Juridic va informa Cabinetul de avocatura C. Gilca si R. Vasiliu ca in dosarele respective interventiile avocatilor sa fie limitate in sensul stabilit.     
                 Pentru actiunile avocatilor desfasurate pana acum, SCMD a achitat pana in prezent o serie de facturi, urmand ca platile sa fie finalizate dupa ce Cabinetul de avocatura si SCMD isi vor confrunta evidentele in cauzele respective si vor ajunge la un numitor comun.

I.2. Decizia nr. 728/29.08.2013Dosarele solutionate in instanta, pe pasii 1a si 1b, definitiv si irevocabil - si restituite SCMD - vor fi inapoiate pana la data de 30.11.2013…. 
           Cabinetul de avocatura C. Galca si R. Vasiliu a inapoiat catre SCMD dosarele membrilor de sindicat constituite in pasii 1a si 1b (contestarea deciziilor de recalculare), care au primit solutii definitive si irevocabile. Precizam de la inceput ca aceste dosare, pastrate la cabinetul de avocatura pentru evidenta si autoverificare, nu sunt identice cu cele care s-au aflat la instantele de judecata, in sensul ca nu contin exact aceleasi documente. Exemplul cel mai elocvent este legat de actiune – in dosarele din instanta acest document era complet, in cele pastrate de avocat este doar prima fila, avocatul cunoscand actiunea nu avea sens sa depuna si in acest dosar un document de cca 25 – 30 pagini. Dosarele contin doar copii ale unor documente care au servit, de la caz la caz, sustinerii cauzei in instanta.
            Departamentul Juridic a preluat de la cabinetul de avocatura un numar de 3791 dosare, repartizate pe filiale astfel:
- Bucuresti: 2.540
- Ploiesti: 837
- Targoviste: 204
- Giurgiu: 205
- Slobozia: 5
        In vederea ducerii la indeplinire a deciziei CD, solicitam filialelor din teritoriu mentionate mai sus sa se prezinte, incepand cu 14.10.2013, la Departamenul Juridic pentru a ridica dosarele respective. Tot cu aceiasi data se pot prezenta, in mod individual, colegii din Bucuresti si Ilfov care doresc sa intre in posesia documentelor in cauza. Daca titularii nu vor solicita restituirea documetelor pana la 30.11.2013, acestea vor fi distruse de catre o comisie a SCMD, ce va fi stabilita ulterior termenului limita.
           II. Deciziile de recuperare a unor sume de bani « incasate necuvenit »  emise de catre Casa de pensii sectoriala a MApN vor fi anulate.
             Din informatii certe primite de la mai multi membrii de sindicat, am retinut faptul ca deciziile emise de Casa de pensii sectoriala a MApN in vederea recuperarii unor sume de bani «incasate necuvenit » sunt anulate prin emiterea unor decizii noi « de ridicare a masurilor de executare silita asupra veniturilor din pensii », in baza punerii in aplicare a dispozitiilor Codului Fiscal si a prevederilor  art. 2, alin. (2) din Legea nr. 241/2013, privind unele masuri in domeniul pensiilor. Acest lucru inseamna ca cei carora li s-au retinut astfel de sume vor primi banii inapoi, iar cei carora nu li s-a retinut acesti bani, nu vor fi retinuti nici de acum inainte. Casa de pensii va comunica acest lucru in scris fiecarui pensionar in parte aflat intro astfel de situatie. Recomandam membrilor de sindicat care au actiuni de contestare a deciziilor de recuperare in instanta de judecata, sa depuna la dosarul cauzei noua decizie pe care o vor primi din partea casei de pensii, in vederea finalizarii actiunii.            
            
COORDONATORUL  DEPARTAMENTULUI JURIDIC,
Col (r) Monica CALOIAN