miercuri, 9 martie 2011

COMUNICATUL nr.5 din 09.03.2011


COMUNICATUL nr. 5 din 09.03.2011
ATENȚIONARE
- CĂTRE TOATE FILIALELE DIN COORDONAREA AV. GÂLCĂ COSTEL, inclusiv cele din coordonarea d-lui gl. Abraham (Târgoviște, Focșani, Miercurea Ciuc) –

Pentru acțiunile de anulare a deciziilor de pensie cu îndeplinirea procedurii prealabile - Pasul 1b) din Ghidul de proceduri, modificat,(contestarea deciziilor la comisia de contestații) se predau, obligatoriu, la avocat următoarele documente :
- plicul cu documentele cunoscute, la care se adaugă împuternicirea membrului de sindicat, conform modelului distribuit;
- tabele nominale, în câte 3 exemplare, pe case de pensii, cu urmatoarele rubrici: numar curent, nume si prenume, adresa de domiciliu, CNP si semnatura membrului de sindicat;
Filialele din mun. București și Județul Ilfov, predau aceste documente în fiecare zi de luni, la ora 14.00, la sediul SCMD.
Celelalte filiale stabilesc data predării, conform înțelegerii cu avocații desemnați.
Confirmarea necesității documentelor mai sus precizate rezultă din CITAȚIA anexată, care certifică justețea măsurilor adoptate prin Ghidul cu procedurile la nivelul SCMD, secțiune a 3-a, Partea 1 și Partea a 2-a.

Recitiți cu atenție Ghidul.

Departamentul Juridic 09.03.2011