miercuri, 9 martie 2011

COMUNICATUL nr.6 din 09.03.2011

Pentru cei care nu au primit decizii de recalculare a pensiei, pot formula:
1 - plângere penală, după modelul alăturat;
2 - cerere către casa de pensii sectorială în care se solicită care este temeiul legal în baza căruia s-a diminuat pensia aferentă lunii ianuarie 2011 și de ce s-a procedat la reducerea pensiei, fără existența unui act administrativ în acest sens. Se anexează copii de pe: taloanele de pensii din luna decembrie 2010 și luna ianuarie 2011; extrasul de cont de la unitatea bancară.

DOMNULE PRIM PROCUROR


Subsemnatul ……………. domiciliat în ………… pensionar S.R.I., vă aduc la cunoştinţă următoarele:
- m-am pensionat la data de …………… de la unitatea …………… conform Deciziei nr. ........... din ..................... eliberată de ................;
- până în luna decembrie 2010 inclusiv, am primit o pensie lunară în cuantum de ........ (brut/net);
- din luna ianuarie 2011 mi s-a redus ilegal pensia de la .......... la ………… (brut/net), fără nici un document (act) care să justifice această măsură;
- deşi prin Decizia nr. 38/07.01.2011 a Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie s-a dispus a nu se recalcula pensiile militare conform H.G. nr. 735/2010, unitatea în cauză a procedat la reducerea pensiei mele în mod abuziv, fiindu-mi astfel încălcate drepturile legale şi interesele legitime.

Faţă de cele mai sus arătate, solicit identificarea şi cercetarea penală a funcţionarilor publici vinovaţi de diminuarea ilegală a pensiei mele legal cuvenită, pentru comiterea infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prevăzută de art. 246 din Codul penal, constând în aceea că, încălcând cu bună ştiinţă atribuţiile de serviciu şi dispoziţiile legale în materie, mi-a fost redusă pensia şi mi s-a adus un prejudiciu material şi moral injust în valoare de ............... (cât apreciază fiecare).
Pentru pagubele pricinuite, urmează a-mi formula pretenţiile ulterior (până la primul termen al instanţei).
În dovedirea faptelor pe care le reclam, înţeleg să mă folosesc de următoarele înscrisuri pe care le anexez în xerocopie:
- Talon de pensie din decembrie 2010;
- Talon de pensie din ianuarie 2011;
- Copie plic de primire a talonului din 2011;
- (alte acte – la aprecierea fiecăruia)……………..

Semnătura

Data


Domnului prim procuror al

PARCHETULUI DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL BUCUREŞTI