joi, 10 martie 2011

COMUNICATUL nr.7 din 10.03.2011

ÎN ATENȚIA PREȘEDINȚILOR FILIALELOR SCMD
Potrivit prevederilor art. nr.132, coroborat cu art. nr. 135 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, casele de pensii sectoriale (M.A.I., M.Ap.N., S.R.I.), devin structuri cu personalitate juridică distinctă, care urmează a funcționa în subordinea ministerelor.
Art. 135 din legea menționată precizează că, ,,atribuțiile, organizarea și funcționarea caselor de pensii sectoriale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la data publicării Legii nr. 236/2010 în Monitorul Oficial al României, Partea I”.
Legea a fost publicată în M.O. nr.852/ 20.12.2010.
Deoarece în termenul menționat Guvernul nu a emis o hotărâre de organizare și funcționare a caselor de pensii sectoriale, vă rugăm să informați avocații de cauză cu acest aspect, pentru a invedera instanțelor de judecată un motiv de nulitate absolută și anume acela că procesul de elaborare a deciziilor de recalculare a pensiilor s-a realizat prin organisme în afara cadrului legal, fără calitate și atribuții în acest sens.

DEPARTAMENTUL JURIDIC - 10.03.2011