luni, 4 aprilie 2011

COMUNICATUL nr. 11 din 04.04.2011

Vă prezentăm situaţia proceselor pe rol, având ca asistenţă şi reprezentare
pe avocatul Graziela Bârlă:

1 – Dosar nr. 49780/3/2009

Obiect: abrogarea Cap. IV din Legea nr.329/2009 privind restricţionarea cumulului pensiei cu salariul în sistemul bugetar, reclamant fiind SCMD
Stadiu: S-a promovat recurs la Tribunalul Municipiului Bucureşti
Termen de judecată: 20.04.2011

2 – Dosar nr. 10866/3/2010

Obiect: abrogarea Cap. IV din Legea nr.329/2009 privind restricţionarea cumulului pensiei cu salariul în sistemul bugetar, reclamanţi fiind poliţiştii comunitari
Stadiu:
În şedinţa din 23.03.a.c., avocatul a solicitat judecătorului să i se admită o întrebare prealabilă adresată Curţii Europene de Justiţie de la Luxemburg privind obţinerea unui punct de vedere din partea acestei instituţii europene, vizând neconcordanţa dintre legislaţia europeană şi conţinutul Cap. IV din Legea nr.329/2009. Judecătorul a cerut, la rândul său, ca reclamanţii înscrişi în lista comună existentă la instanţă, să fie trecuţi pe liste separate, corespunzător domiciliilor acestora.
Pentru a putea îndeplini cererea judecătorului, d-l Rinciog D-tru, şeful secretariatului tehnic al SCMD, a făcut o noapte albă, scanând voluminosul dosar şi constituind documentele solicitate. A doua zi acestea au fost depuse la instanţă. Pe data de 30.03. urma ca judecătorul să se pronunţe pe cele două motive.
În mod surprinzător și complet nejustificat, pronunţarea a avut loc mai repede faţă de data stabilită prin încheierea de şedinţă: s-a respins acţiunea către Curtea Europeană de Justiţie de la Luxemburg ca neîntemeiată, iar disjungerea nu a mai fost menţionată, deschizându-se calea recursului.
Av. Graziela Bârlă va promova RECURS în termenul legal.
Termen de judecată: se va comunica

3 – Dosar nr. 2756/2/2010

Obiect: discriminare (neinvitarea SCMD la dialogul privind proiectul legii unice de pensionare). Pârâţi: Boc – Şeitan – Guvernul României
Stadiu: Pe rol la Curtea de Apel Bucureşti
Termen de judecată: 17.05.2011

4 – Dosar nr. 6965/2/2010

Obiect: tratamentul discriminatoriu dintre militari/poliţişti şi magistraţi prevăzut de Legea nr.119/2010
Stadiu: pe rolul instanţei
Termen de judecată: se va comunica

DEPARTAMENTUL JURIDIC 04.04.2011