miercuri, 28 septembrie 2011

COMUNICATUL nr. 40 din 28.09.2011

ADRESAT CELOR INTERESAŢI ÎN PĂSTRAREA
CUMULULUI PENSIEI CU SALARIUL
(anularea Cap. IV/ Legea nr.329/2009)

Datorită faptului că Tribunalul Municipiului Bucureşti a procedat la disjungerea cauzei comune promovată de SCMD avută pe rol şi trimiterea cauzelor individuale la instanţele teritoriale din ţară, SCMD adoptă următoarea cale de urmat:
1. Cabinetul de avocatură Graziela Bârlă a promovat recurs pentru petenţii din Bucureşti şi judeţul Ilfov cu termen de judecată 11.01.2012 la Curtea de Apel Bucureşri.
2. Pentru dosarele disjunse în teritoriu (650 de dosare), asigurarea asistenţei se va face prin intermediul notelor de concluzii scrise, administrării de probe şi susţinerii unor excepţii, doar în varianta scrisă, cu excepția susţinerii cauzelor pe rol doar la câteva tribunale.
3. Pentru ceilalţi membrii de sindicat, care nu susţin în mod personal cauzele la tribunalele teritoriale, se va proceda la înaintarea de cereri de intervenţie în nume propriu, cereri care se vor depune în faza procesuală a recursului la procesul din municipiul Bucureşti. Data la care se vor înainta aceste cereri se va comunica în timp util. Modelul cererii de intervenţie va fi postat pe pagina Departamentului Juridic la o nouă secţiune ,,Sentinte favorabile SCMD -Legea nr.329/2009". Aici se vor posta şi sentinţele favorabile date până în prezent de instanţele de judecată, unor reclamanţi din ţară în dosare cu această cauză.
4. Cereri de intervenţie vor formula toți membrii SCMD care au trebuit să renunțe la pensie sau salariu. Momentul trimiterii se va comunica de Departamentul Juridic.(paragraf modificat)
5. Preşedinţii de filiale, care au membrii de sindicat în cauzele privind cumulul pensie-salariu (anularea Cap. IV / Legea nr.329/2009) vor comunica la Departamentul Juridic, prin e-mail, toate citaţiile primite de membrii de sindicat pentru a se cunoaşte numărul dosarelor şi termenele de judecată şi a se putea depune la dosare documentele specificate la alin.2.
6. Strategia SCMD în aceste procese se va comunica la Alba Iulia cu ocazia desfășurării lucrărilor CNR. (paragraf adăugat)

DEPARTAMENTUL JURIDIC