joi, 29 septembrie 2011

COMUNICATUL nr. 41 din 29.09.2011

ANUNŢ:
pentru membrii SCMD care au activat în inspectoratele de jandarmi sau situaţii de urgenţă

Anexăm MODELUL DE CERERE adresat unităţilor din cadrul M.A.I. pentru comunicarea ordinelor de trecere în rezervă a colegilor noştri recent înscrişi în SCMD.
Modelul se adresează celor care au funcţionat în cadrul inspectoratelor judeţene de jandarmi şi inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă, cărora nu li s-au comunicat ordinele de trecere în rezervă.
Cererea se depune fie personal, cu luarea unui număr de înregistrare, fie prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
Răspunsul la cerere trebuie primit în termen de maxim 30 de zile.

Anexă:

INSPECTORATUL JUDEŢEAN DE JANDARMI .........................
sau
INSPECTORATUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ ..........................

Domnului inspector şef

Subsemnatul (grad în rezervă/nume şi prenume) .............................. domiciliat în ................. str. ................. nr. ................, posesor al C.I. seria ....... nr. .........., cu CNP ........................, formulez prezenta cerere prin care solicit comunicarea ordinului de trecere în rezervă cu data de 15.09.2011.
Menţionez faptul că am fost pus la dispoziţie începând cu data de .......................... Ulterior, cu data de ............................. am fost trecut în rezervă, ca urmare a măsurilor de reorganizare a unităţii şi a reducerii unor funcţii din statul de organizare, fără a mi se comunica ordinul prin care s-a dispus această măsură.

Semnătura
Data: