joi, 21 februarie 2013

O delegatie a Departamentului Juridic al SCMD poarta discutii astazi, cu directorii Directiei Generale Juridice, Directiei Generale Financiare si Casei Sectoriale de Pensii a MAI.           La solicitarea SCMD adresata factorilor de raspundere din ministerele de resort, in perioada urmatoare se va desfasura o serie de audiente la care va participa o delegatie a sindicatului cu scopul informarii reciproce aupra problemelor  reale cu care se confrunta membrii nostri de sindicat, respectiv asupra unor pozitii si abordari oficiale ale structurilor guvernamentale.
           Prima activitate de acest gen se va desfasura joi 21 feb a.c. la sediul MAI, unde delegatia formata din :
- dna col (r) Caloian M. – vicepresedinte SCMD si sef al Departamentului Juridic,
- dl. cms sef (r) Dumitrescu D. – presedintele Filialei 1/S.3,
- dl. gl bg (r) Luncasu Cr. – membru al Departamentului Juridic,
- dna cms sef (r ) Mihaila V. – membru SCMD,
- plt maj (r) Capra Dima A. – membru SCMD,
se va intalni cu reprezentanti ai Directiei Generale Juridice, Directiei Generale Financiare si Casei Sectoriale de Pensii a MAI.
            Pe agenda intalnirii figureaza urmatoarele :
A.ASPECTE PRIVIND LEGEA NR. 119/2010 SI A OUG NR. 1/2011:
- inexactitatea modului de calcul a cuantumului pensiilor generata de neincadrarea corespunzatoare in grupele de munca, lipsa unor perioade de munca, neconsiderarea unor venituri (sporuri, prime);
- aplicarea temporala a HG nr. 1019/2010 si problema desecretizarii acesteia;
- legalitatea adeverintelor de venit eliberate de unitati si centrele militare;
- raportul dintre venitul gasit in documente si valoarea minima specificata in Anexa nr. 1 la OUG nr. 1/2011;
- respectarea principiului drepturilor castigate;
- integrarea in proiectul noii legi a pensiilor militare de stat a politistilor si functionarilor publici cu statut special.
B.  ASPECTE PRIVIND LEGEA NR. 263/2010:
- modul de aplicare a dispozitiilor art. 17 si 18/Legea nr. 263/2010;
- aplicarea dispozitiilor art. 20, alin (1), din Anexa nr. VII, Cap. II, Sectiunea a III-a, la Legea cadru nr. 284/28.12.2010.
C. ASPECTE PRIVIND DISPONIBILIZARILE ABUZIVE IN BAZA ORDINULUI MAI NR. 600/2005:
- problema Ordinului MAI nr. 600/2005;
- modul de organizare si desfasurare a concursurilor de selectie profesionala in cadrul reorganizarii unitatilor;
- drepturile care au fost asigurate diponibilizatilor la trecerea in rezerva.


SEFUL DEPARTAMENTULUI JURIDIC
Col (r) Monica I. CALOIAN

miercuri, 20 februarie 2013

Solicitarea Casei de avocatura Costel Gilca&Razvan Vasiliu


 Cu privire la eventualele decizii de revizuire a pensiilor care nu au fost aduse la cunostinta avocatilor:
       Avocatii Casei de avocatura care ne reprezinta se confrunta cu o problema suparatoare si paguboasa in instantele de judecata: consilierii juridici ai caselor sectoriale de pensii prezinta completelor de judecata documente de care avocatii nu au cunostinta (de exemplu decizii de revizuire a pensiilor ramase definitive prin necontestare, hotarari ale comisiilor de contestatii, adeverinte de venit etc.). Aceste situatii au consecinte juridice foarte serioase, putandu-se merge pana la respingerea actiunilor pe motiv de « lipsa de obiect ».
        Pentru a preveni astfel de situatii pe viitor, avocatii ne solicita sa-i avertizam pe colegii nostri sa conteste in termen toate deciziile de revizuire a pensiilor pe care le primesc si sa prezinte in timp util
la Departamentul Juridic documentele aferente in 4 exemplare.
       In situatia in care sunt colegi care au primit noi decizii si nu le-au contestat in termen, sa procedeze de urgenta la contestarea lor si sa prezinte Departamentului Juridic sau direct Casei de avocatura, in timpul cel mai scurt, copii ale acestor decizii, insotite de contestatiile respective. Problema se pune in acelasi mod cu privire la orice document semnificativ cauzei aflate pe rolul instantei.
SEFUL DEPARTAMENTULUI JURIDIC
Col (r) CALOIAN M.

vineri, 8 februarie 2013

Memoriu adresat in nume personal Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD).


        
             Consideram util ca in demersurile noastre, privind recuperarea drepturile ce ni se cuvin in legatura cu pensia, sa introducem si un memoriu adresat Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii, redactat si trimis in nume personal. Raspunsul primit, pe care il anticipam a fi favorabil, va putea fi depus in dosarele aflate pe rolul instantelor de judecata. Modelul documetului este redat mai jos pentru a putea fi folosit de cat mai multi dintre colegi. Adresa de expeditie este urmatoarea: Piata Valter Maracineanu, nr. 1-3, Sector 1, Bucuresti, Cod postal 010155.
              In situatia in care, direct sau prin intermediul unor colegi, aveti cunostinta despre alte aspecte care constituie discriminari, de orice natura, la care sunt supusi membrii de sindicat, va rugam sa ii incurajati sa se adreseze CNCD.
DOMNULE PREŞEDINTE
Subsemnatul(a) ………………, domiciliat(a) în …………, Str. …………. nr. ….., bl. …., ap. ….,  jud/sect. …………., posesor(are) al(a) cartii de identitate seria …… nr. ……………, eliberata de ………... la data de ………….., CNP ………………., ma adresez dumneavoastra pentru a ma sprijini in urmatoarea problema:
In anul ……….., dupa o cariera de …….. ani  in …………(MApN, MAI, SRI) am fost trecut (a) in rezerva cu drept de pensie. In baza Legii nr. ………..(164/2001, 179/2004) mi s-a calculat o pensie militara de stat in valoare neta de ………. lei. Prin aparitia Legii nr. 119/2010, a HG nr. 735/2010 si a OUG nr. 1/2011, pensiile militare de stat - prin incalcarea mai multor principii de drept intern si comunitar - s-au tranformat (nelegal) in …. ajutoare sociale, iar fostii militari/politisti in rezerva in ….. asistati sociali (a se vedea Legea nr. 263/2010). In baza noii reglementari pensia mea a scazut cu ...... lei, inregistrand din 01.01.2011 pana in prezent un prejudiciu ilegal de ...... lei. 
Din multitudinea de aspecte ilegale si netemeinice care s-au intamplat in aceasta epopee nedorita, va supun atentiei dumneavoastra doar cele legate de principiile egalitatii de tratament si al nediscriminarii. La data aparitiei Legii nr. 119/2010, art. 180 din Legea nr. 19/2000  (ce reglementa pensiile pentru civili) materializa principiul drepturilor castigate, mentionand ca in cazul in care in urma recalcularii pensiei rezulta un cuantum mai mic fata de cel aflat in plata, se mentine acesta din urma. De remarcat faptul ca legiuitorul a avut grija ca acelasi principiu sa fie cooptat si in cuprinsul noii legi a pensiilor, respectiv Legea nr. 263/2010 (art. 169, pct. 5). Ceea ce este total inechitabil si discriminatoriu este faptul ca legiuitorul a „uitat” sa prevada acelasi drept si pentru militarii/politistii in rezerva cu drept de pensie, actele normative mentionate mai sus necuprinzand astfel de prevederi.
Discriminarea la care am fost supus(a) este subliniata si de faptul ca activitatea mea nu a fost guvernata de dreptul muncii (fiind de natura contractuala), avand drept consecinte - printre altele - munca nenormata si lipsa carnetului de munca. Inexistenta unui astfel de document, in care sa se consemneze cu acuratete veniturile realizate, a facut aproape imposibila aplicarea corecta a principiului contributivitatii, fie el aplicat chiar sub forma ipotetica „ca si cum as fi contribuit la fondul de asigurari sociale”. Prin acceptarea, de catre Casa sectoriala de pensii a ……..(MApN,MAI, SRI), in determinarea cuantumului pensiei a unor documente indirecte fara valoare juridica (diverse adeverinte eliberate de centrul militar judetean/de sector sau de catre diverse unitati militare) am fost nedreptatit (a) si discriminat (a) in mod flagrant intrucat fizic este imposibil sa se stabileasca totalitatea veniturilor realizate de mine (parte dintre documente au fost distruse conform legii, in functie de termenul de pastrare). Mai mult, o parte dintre veniturile trecute in tabelul cu „Date si  elemente care au condus la determinarea punctajului mediu anual … ” sunt total nereale. Spre exemplu: in perioada …………… si/sau in perioada ………………. (se descriu pe scurt situatiile in care nu au putut fi gasite veniturile realizate – misiuni in strainatate legendate, detasari in economie: munci agricole, santiere, mine etc., desfasurarea unor activitati strict particulare etc., din care sa rezulte imposibilitatea retinerii unor date certe cu privire la veniturile realizate).
Fata de situatia prezentata mai sus, va rog sa ma ajutati in conformitate cu prevederile HG  nr. 1194/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, sa intreprindeti demersurile stipulate de lege si sa confirmati discriminarea la care am fost supus.
Va multumesc anticipat pentru sprijinul dumneavoastra!
Anexez solicitarii mele urmatoarele documente:
-        Decizia de pensie in baza Legii nr.  (164/2001, 179/2004)
-        Deciziile de pensie in baza OUG nr. 1/2011
     
 Semnatura  ……………………                                        Data ………………                                           


PRESEDINTELUI CONSILIULUI NATIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINARII

Semnificatia “Raportului special privind consecintele eliminarii pensiilor de serviciu” intocmit de avocatul poporului.La sfarsitul lunii ianuarie a.c., avocatul poporului a redactat si dat publicitatii un  raport (continutul acestuia se poate accesa de pe pagina principala a SCMD) in care analizeaza implicatiile pe care le-a generat eliminarea pensiilor de serviciu. Concluzia raportului este fara dubii in sensul ca “aplicarea legislatiei de eliminare a pensiilor de serviciu s-a facut cu nerespectarea textului din Constitutie ce a reprezentat temeiul legal, ….”.
Prin concluzia pusa, raportul are o importanta deosebita deoarece se recunoaste pentru prima data in mod oficial de catre o autoritate a statului faptul ca desfiintarea pensiilor de serviciu s-a produs cu incalcarea drepturilor constitutionale ale unor intregi categorii sociale. Odata recunoscuta aceasta situatie, Legislativul (sau Guvernul) Romaniei este obligat, intrun orizont de timp rezonabil, sa ia masurile care se impun pentru indreptarea situatiei. Prin urmare, acest document constituie punctul de plecare pentru procesul de elaborare a unor noi acte normative care trebuie sa rezolve situatia neconstitutionala actuala.
Totodata, instantele de judecata care au pe rol procese in care se judeca contestatiile la deciziile de revizuire a pensiilor acestor categorii sociale (cele mai numeroase fiind ale militarilor si politistilor in rezerva si retragere) vor trebui - in deciziile pe care le vor lua -  sa tina cont de punctul de vedere al avocatului poporului.
          Daca prin concluzia pusa raportul este important, nu acelasi lucru se poate spune despre propunerile pe care le face. Ne referim in primul rand la cea cu privire la impozitarea progresiva a partii speciale (necontributiva) a pensiilor. Atat timp cat in Romania impozitarea veniturilor se face prin cota unica (16%), impozitarea progresiva a pensiilor ar duce la incalcarea din nou a unor prevederi constitutionale si a unor principii de drept.
SEFUL DEPARTAMENTULUI JURIDIC
Col (r) Caloian M.