vineri, 16 octombrie 2015

Nota de informare nr. 10 din 16.10.2015

Emitent:
·       Departamentul Juridic
Persoane de contact:
Col (r) V. Mihai – 073.660.1110
Col (r) N. Staicu – 073.660.0973
E-mail: scmdjuridic@yahoo.com
Destinatari:
·       Membrii Comitetului  Director
·        Birourile Operative ale Filialelor 
Membrii SCMD 

Subiect: Recomandarea Comitetului Director al SCMD adresata membrilor de sindicat care au actiuni in instanta

Continut:
            In sedinta din 08.10.2015, Comitetul Director al SCMD a analizat printre alte probleme si situatia creata in legatura cu procesele ce se afla pe rolul instantelor de judecata care au ca obiect contestatiile facute de membrii de sindicat la deciziile de revizuire a pensiilor sau solicitarile de recuperare a sumelor abuziv retinute din pensii in perioada  ian. 2012 – oct. 2013, dupa primirea deciziilor eliberate in baza Legii nr. 241/2013.
             Odata cu promulgarea si publicarea in Monitorul Oficial a Legii nr. 223/2015, privind pensiile militare de stat, instantele de judecata, in procesele membrilor de sindicat, isi motiveaza respingerea cererilor acestora prin iminenta punere in aplicare a dispozitiilor noii legi incepand cu 01.01.2016.
              Avand in vedere situatia mai sus prezentata si – totodata - pentru a elimina impedimentul cel putin teoretic conform caruia casele de pensii sectoriale ar putea amana punerea in aplicare a noii legi in privinta unor colegi pe motivul ca acestia au actiuni in instanta cu privire la pensii, Comitetul Director al SCMD (prin Decizia nr. 1051/08.10.2015) recomanda membrilor de sindicat, aflati in situatia de mai sus, sa renunte la judecata in dosarele respective, astfel incat instantele de judecata sa ia act de vointa acestora inainte de sfarsitul anului in curs.
              Cererea de renuntare la judecta trebuie sa fie depusa/trimisa prin posta la registratura instantei de judecata pe rolul careia se afla dosarul respectiv, in doua exemplare.
              Rugam colegii care vor da curs acestei recomandari sa notifice Departamentului juridic acest fapt, prin orice forma de comunicare (posta clasica sau electronica, sms, telefon), cu mentiunea numarului dosarului in care figureaza.

Anexa:  Formular pentru cererea de renuntare la judecata.

SEFUL DEPARTAMENTULUI JURIDIC

Col. (r) Monica I. CALOIAN


Tribunalul/Curtea de Apel ___________
Secția a _____- a Civila
Dosar nr. ___________
Termen: _____________DOMNULE PREȘEDINTE,                Subsemnatul(a), _______________________ ____nascut(a) in ____________, jud. ___________, domiciliat(a)  în __________________, str. ____________, Nr. __, Bl. __, Sc. __, Et. __, Ap.___, Sector____,  identificat(a)  cu C.I. seria ____ nr. _______________ eliberata de _______________ la data de _________________, cnp _______________, în calitate de apelant-contestator în prezenta cauză, formulez  prezenta


CERERE DE RENUNȚARE


la judecata acțiunii formulată de subsemnatul(a).
               
           Pe cale de consecință vă solicit admiterea apelului formulat de subsemnatul(a) și să constatați voința apelantului de a renunța la acțiunea formulată.

           Imi intemeiez prezenta cerere pe dispozițiile art. 246 Cod procedura civila (art. 406 Noul Cod de procedura civila)

Apelant-contestator,

Semnatura________________                                              Data_____________


DOMNULUI PRESEDINTE AL ________________________________

NOTA:  Cererea se redacteaza personal sau prin mandatar cu procura speciala, in 2 exemplare si se depune la registratura instantei unde se afla dosarul respectiv