joi, 10 decembrie 2015

Nota de informare nr. 11

Emitent:
·       Departamentul Juridic
Persoane de contact:
Col (r) V. Mihai – 073.660.1110
Col (r) N. Staicu – 073.660.0973
E-mail: scmdjuridic@yahoo.com
Destinatari:
·       Membrii Comitetului  Director
·        Birourile Operative ale Filialelor
·        Membrii SCMD 

Subiect: OUG care modifica Legea nr.223/2015 privind pensile militare de stat
 Continut:
           Dupa cum stiti, in ultimele doua-trei saptamani au tot circulat zvonuri privind intentia guvernului colectiv emanat din strada, de a schimba unele prevederi ale Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, in pofida angajamentului public asumat de noul premier ca se vor respecta legile si alte acte normative promovate de vechiul guvern. Dupa o serie dura de contacte (impropriu numite negocieri, pentru ca s-au intamplat la insistenta si incapatanarea unor lideri sindicali si nu la invitatia guvernantilor, inclusiv sub amennintarea ca daca se vor desfasura proteste de amploare se va renunta la modificarea legii, dar se va proroga intrarea ei in vigoare !!!) aceasta intentie s-a materializat in sedinta din 09.12.2015, cand Guvernul Romaniei a adoptat Ordonanta de Urgenta privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare.
            Trecand peste aspectul includerii OUG pregatita pentru  reducerea pensiilor militare inca nerecalculate intr-o alta OUG cu un alt scop (la art. 36) si peste – mai grav ! – prevederile contitutionale (art. 115) sau ale Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnica legislativa care interzic modificarea unei legi organice printr-o OUG, facem in continuare cateva referiri asupra celor mai importante modificari ale legii in speta:
- S-a urmarit in principal micsorarea cuantumului pensiei, pentru a diminua impactul bugetar, estimat la 40%, prin intrarea in vigoare a noii legi de la 01.01.2016, prin doua aspecte : micsorarea procentului din baza de calcul a pensiei de la 80% la 65%, respectiv prin inlocuirea sintagmei « media tuturor veniturilor brute realizate in 6 luni ….. »  cu «media soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcția de bază în 6 luni consecutive».  Ambele aspecte au influenta asupra cuantumului pensiei (asta si in functie de situatia concreta a fiecarei spete), dar consideram ca o consecinta mai importanta o are inlocuirea veniturilor cu solda/salariul titularului dreptului de pensie. Tot la art. 28 s-a introdus o enumerare in 16 puncte a unor drepturi care nu se includ in calculul pensiei. Daca unele dintre acestea sunt de inteles (diurne, compensatii, indemnizatii, restituiri, ajutoare), nu intelegem de ce unele drepturi legitime ( cu titlu de exemplu drepturile salariale acordate pentru efectuarea orelor de gardă de către personalul medico-sanitar sau drepturile specifice (nu diurnele din timpul misiunii) acordate personalului care a participat la operaţii în afara teritoriului statului roman) au fost excluse din baza de calcul, acestea facand parte intrinseca din profesie.
- Articolul 29 s-a modificat și va avea următorul cuprins: (1) Cuantumul pensiei de serviciu se determină în procente din baza de calcul, astfel: a) militarii, polițiștii şi funcționarii publici cu statut special, cu vechime cumulată conform art. 3 lit. f) de cel puțin 25 de ani, beneficiază, la împlinirea vârstei prevăzute de lege, de pensie de serviciu, în cuantum de 65% din baza de calcul prevăzută la art. 28; b) pentru fiecare an care depășește vechimea prevăzută la lit. a), la cuantumul pensiei se adaugă câte 1% din baza de calcul prevăzută la art. 28, in timp ce art. 30 va avea de acum urmatorul continut: ,,Pensia stabilită, recalculată și actualizată în condițiile prezentei legi, nu poate fi mai mare decât 85% din baza de calcul prevăzută la art. 28.”  Pentru cei cu o vechime cumulata de peste 25 ani scaderea procentului din 80 la 65%, rescpectiv limitarea la 85% nu au un impact major, deoarece oricum se ajunge la un procent aproape de 100%, in functie de speta (cu aplicarea prevederilor art. 11 din Legea nr. 80/1995 - “Pensionării militari decoraţi cu ordinul "Meritul Militar" clasele a III-a, a II-a şi I beneficiază de un spor de 10%, 15% şi, respectiv, 20% al cuantumului pensiei” si a dispozitiilor din art.108 – sporul de 3, 6 sau 9% pentru contributia la bugetul de stat sau la asigurari sociale).
- Un articol de mare interes, nr.111 (respectarea dreptului castigat), a ramas practic neschimbat:”În situaţia în care se constată diferenţe între cuantumul pensiilor stabilit potrivit prevederilor art. 109 sau art. 110 şi cuantumul pensiilor aflate în plată se păstrează în plată cuantumul avantajos beneficiarului.”
- Sa remarcam si modificarea termenului de la art.122 din 3 in 5 ani, termen in care se poate opta pentru aplicarea uneia sau alteia dintre cele doua legi incidente in domeniul  pensiilor: «În termen de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, persoanele cărora li se deschide dreptul la pensie pot opta, o singură dată, pentru modul de calcul al pensiei în baza prezentei legi sau pentru cel prevăzut de Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare.”

          Pentru cei care doresc sa vada continutul in intregime al art. 36 din OUG, atasam la nota de informare documentul in speta.
          De remarcat ca modificarile introduse prin OUG nu vizeaza sub niciun aspect dispozitiile privind reanalizarea conditiilor de munca, actualizarea pensiilor, indexarea si – foarte important – restituirea sumelor retinute abuziv prin procesul de revizuire.
          OUG isi va produce efectele de la data intrarii in vigoare, dar va fi supusa dezbaterii si respingerii, adoptarii sau adoptarii cu modificari/completari de  catre Camera Deputatilor. Pe cale de consecinta, dupa Anul Nou, toate eforturile SCMD, in coordonare cu sindicatele din MAI, se vor indrepta catre deputatii de care suntem reprezentati in sensul respingerii OUG si mentineii in vigoare a Legii nr. 223/2015 asa cum aceasta a fost votata in Parlament, aproape in unanimitate, in iulie 2015.

               2. Art. 115 din ConstitutiaRomaniei

SEFUL DEPARTAMENTULUI JURIDIC

Col. (r) Monica I. CALOIAN

vineri, 16 octombrie 2015

Nota de informare nr. 10 din 16.10.2015

Emitent:
·       Departamentul Juridic
Persoane de contact:
Col (r) V. Mihai – 073.660.1110
Col (r) N. Staicu – 073.660.0973
E-mail: scmdjuridic@yahoo.com
Destinatari:
·       Membrii Comitetului  Director
·        Birourile Operative ale Filialelor 
Membrii SCMD 

Subiect: Recomandarea Comitetului Director al SCMD adresata membrilor de sindicat care au actiuni in instanta

Continut:
            In sedinta din 08.10.2015, Comitetul Director al SCMD a analizat printre alte probleme si situatia creata in legatura cu procesele ce se afla pe rolul instantelor de judecata care au ca obiect contestatiile facute de membrii de sindicat la deciziile de revizuire a pensiilor sau solicitarile de recuperare a sumelor abuziv retinute din pensii in perioada  ian. 2012 – oct. 2013, dupa primirea deciziilor eliberate in baza Legii nr. 241/2013.
             Odata cu promulgarea si publicarea in Monitorul Oficial a Legii nr. 223/2015, privind pensiile militare de stat, instantele de judecata, in procesele membrilor de sindicat, isi motiveaza respingerea cererilor acestora prin iminenta punere in aplicare a dispozitiilor noii legi incepand cu 01.01.2016.
              Avand in vedere situatia mai sus prezentata si – totodata - pentru a elimina impedimentul cel putin teoretic conform caruia casele de pensii sectoriale ar putea amana punerea in aplicare a noii legi in privinta unor colegi pe motivul ca acestia au actiuni in instanta cu privire la pensii, Comitetul Director al SCMD (prin Decizia nr. 1051/08.10.2015) recomanda membrilor de sindicat, aflati in situatia de mai sus, sa renunte la judecata in dosarele respective, astfel incat instantele de judecata sa ia act de vointa acestora inainte de sfarsitul anului in curs.
              Cererea de renuntare la judecta trebuie sa fie depusa/trimisa prin posta la registratura instantei de judecata pe rolul careia se afla dosarul respectiv, in doua exemplare.
              Rugam colegii care vor da curs acestei recomandari sa notifice Departamentului juridic acest fapt, prin orice forma de comunicare (posta clasica sau electronica, sms, telefon), cu mentiunea numarului dosarului in care figureaza.

Anexa:  Formular pentru cererea de renuntare la judecata.

SEFUL DEPARTAMENTULUI JURIDIC

Col. (r) Monica I. CALOIAN


Tribunalul/Curtea de Apel ___________
Secția a _____- a Civila
Dosar nr. ___________
Termen: _____________DOMNULE PREȘEDINTE,                Subsemnatul(a), _______________________ ____nascut(a) in ____________, jud. ___________, domiciliat(a)  în __________________, str. ____________, Nr. __, Bl. __, Sc. __, Et. __, Ap.___, Sector____,  identificat(a)  cu C.I. seria ____ nr. _______________ eliberata de _______________ la data de _________________, cnp _______________, în calitate de apelant-contestator în prezenta cauză, formulez  prezenta


CERERE DE RENUNȚARE


la judecata acțiunii formulată de subsemnatul(a).
               
           Pe cale de consecință vă solicit admiterea apelului formulat de subsemnatul(a) și să constatați voința apelantului de a renunța la acțiunea formulată.

           Imi intemeiez prezenta cerere pe dispozițiile art. 246 Cod procedura civila (art. 406 Noul Cod de procedura civila)

Apelant-contestator,

Semnatura________________                                              Data_____________


DOMNULUI PRESEDINTE AL ________________________________

NOTA:  Cererea se redacteaza personal sau prin mandatar cu procura speciala, in 2 exemplare si se depune la registratura instantei unde se afla dosarul respectiv

vineri, 25 septembrie 2015

In atentia celor interesati de aplicarea Legii nr. 223/2015

Doamnelor si domnilor,
Sesizand nerabdarea multor colegi care s-au grabit, din varii motive, sa redacteze diferite cereri sau petitii catre ministerele de resort sau casele de pensii sectoriale, in legatura cu unele dispozitii ale noii legi privind pensiile militare de stat, va atentionam pe acesta cale ca toate aceste demersuri sunt inutile si neavenite deoarece sunt evident in afara dispozitiilor legale, acestea urmand sa intre in vigoare doar la 01.01.2016. Actele procedurale facute inainte de intrarea in vigoare a legii nu sunt luate in evidenta de casele de pensii sectoriale, aspect comunicat prin informatiile difuzate in mijloacele de informare.
Legea nr. 223/2015 are mai multe dispozitii care fac trimitere la elaborarea unor NORME METODOLOGICE ce trebuie aprobate prin hotarare de guvern sau ORDINE COMUNE DE MINISTRU, acte normative subsecvente legii, care vor lamuri din punct de vedere tehnic unele aspecte din lege si vor asigura aplicarea unitara a acesteia. Abia dupa adoptarea acestor norme si ordine, vom sti cu exactitate ce avem de facut.
Dupa cum ati putut constata ieri, vizitand pagina noastra principala de pe internet, presedintele SCMD  a solicitat ministrilor de resort convocarea Grupului de lucru interministerial care a redactat proiectul legii pensiilor militare de stat, in ideea redactarii in comun, cu consultarea reprezentantilor sindicatelor din sistem, a normelor metodologice si a ordinelor comune de ministru.
Dupa adoptarea actelor subsecvente legii, proces care din punct de vedere calendaristic nu poate avea loc inainte de 01.01.2016, SCMD o sa va tina la curent cu informatiile necesare referitoare la actele ce trebuie indeplinite si in ce fel. In consecinta, nu trimiteti acum cereri sau alte documente catre casele sectoriale de pensii pentru ca acestea sunt inutile din moment ce sunt precoce,  intreaga agitatie servind doar pescuitorilor in ape tulburi.
SEFUL DEPARTAMENTULUI JURIDIC

Col (r) Caloian M.

miercuri, 1 iulie 2015

Nota de informare nr. 08 din 01.07.2015

Emitent:
·       Departamentul Juridic
Persoane de contact:
Col (r) V. Mihai – 073.660.1110
Col (r) N. Staicu – 073.660.0973
E-mail: scmdjuridic@yahoo.com

Destinatari:
·       Membrii Comitetului  Director
·        Birourile Operative ale Filialelor
·        Membrii SCMD 

Subiect: Legea privind pensiile militare de stat.

Continut:
             In 29 si 30.06.2015, Parlamentul Romaniei a adoptat noua Lege privind pensiile militare de stat, aceasta urmand sa fie promulgata de Presedintele Romaniei in urmatoarele 30 de zile.
             Noua lege va intra in vigoare la 01.01.2016, termen pana la care structurile guvernamentale au timp sa elaboreze actele normative prevazute de lege. In intervalul de timp pe care il are la dispozitie, SCMD va ramane conectat la procesul de elaborare a actelor normative subsecvente legii, respectiv ordinele comune de ministru si hotararea de guvern pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a legii. In acest sens, chiar azi, 01.07.2015, Biroul Operativ Central are primele contacte cu factorii de decizie ministeriala si guvernamentala in vederea stabilirii unor masuri si actiuni preliminare necesare pregatirii acestor acte normative. Dupa cristalizarea unor prime concluzii, conducerea sindicatului va informa oportun filialele teritoriale pentru ca acestea sa  fie in masura, la randul lor, sa informeze corect membrii de sindicat si sa-si ia propriile masuri si actiuni de urmat.
            Atat inainte cat si dupa intrarea in vigoare a legii, membrii Departamentului Juridic vor continua sa asigure asistenta juridica necesara membrilor de sindicat in vederea indeplinirii actelor procedurale prevazute de lege. In acest sens vom lua masurile corespunzatoare sprijinirii si indrumarii colegilor nostri in vederea valorificarii complete a drepturilor ce decurg din lege.
              La propunerea Departamentului Juridic, Biroul Operativ Central a fost de acord ca de acest sprijin sa beneficieze numai membrii de sindicat, urmand ca acestia sa primeasca ajutorul nostru in mod individual.

SEFUL DEPARTAMENTULUI JURIDIC

Col. (r) Monica I. CALOIAN

miercuri, 24 iunie 2015

Informare privind parcursul Proiectului Legii pensiilor militare de stat

Va informam ca proiectul Legii pensiilor militare de stat a obtinut raportul pentru adoptare, cu amendamente. Acesta va fi supus aprobarii plenului Senatului, astazi, 24.06.2015, incepand cu ora 12.00 (sectiunea vot final - initiative legislative cu caracter organic)

joi, 18 iunie 2015

Nota de informare nr. 07/18.06.2015

Emitent:
·       Departamentul Juridic
Persoane de contact:
Col (r) V. Mihai – 073.660.1110
Col (r) N. Staicu – 073.660.0989

E-mail: scmdjuridic@yahoo.com
Destinatari:
·       Membrii Comitetului  Director
·        Birourile Operative ale Filialelor
·        Membrii SCMD

Subiect: A. Proiectul Legii pensiilor militare de stat.
              B. Hotararea civila nr. 1104/2015 a  ICCJ cu privire la un conflict negativ de competenta teritoriala.

Continut:

 A. Proiectului Legii pensiilor militare de stat.
           In conformitate cu planificarea existenta la Senat, in privinta Proiectului de Lege a pensiilor militare de stat, ieri, 17.06.2015, era termenul de depunere a Raportului comnun asupra acestei initiative legislative a celor doua comisii insarcinate cu acest lucru, respectiv Comisia pentru munca   si Comisia pentru aparare. Comisiile s-au intrunit in sedinta saptamanala la 16.06.2015 (activitate la care a asistat din partea SCMD dna col (r) Caloian Monica) si au luat in dezbatere o serie intreaga de amendamente, primite la Senat dupa inregistarea proiectului respectiv.
            Avand in vedere numarul mare de amendamente propuse si timpul limitat avut la dispozitie, membrii celor doua comisii au decis sa reia dezbaterile asupra Proiectului in sedinta de saptamana viitoare, prorogand implicit termenul de depunere a Raportului comun cu o saptamana, respectiv pana pe 24.06.2015.
            Tinand cont de faptul ca actuala sesiune parlamentara se incheie la sfarsitul lui iunie a.c., este greu de crezut ca proiectul care ne intereseaza va intra in dezbaterea plenului Senatului pana la 30 iunie, greu, dar nu imposibil daca exista vointa politica a majoritatii parlamentare. Noi insistam ca aceasta vointa politica sa existe si sa se manifeste.
           Revenind la sedinta din 16.06.15, membrii celor doua comisii au trecut in revista multe amendamente de mare interes, care privesc aspecte importante din continutul legii, precum: baza de calcul a pensiei, cuantumul pensiei, vechimea efectiva si vechimea in serviciu, actualizarea si recalcularea pensiilor, legatura cu sistemul de pensii administrate privat, pensia de serviciu anticipata, varsta standard, termenul de restituire a sumelor retinute in procesul de revizuire etc. In privinta acestor amendamente vom reveni odata cu depunerea Raportului comun, atunci cand acestea vor primi forma finala.
           Ca impresie generala trebuie mentionat faptul ca amendamentele propuse de Comisia pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala a Senatului sunt mai favorabile, in comparatie cu modificarile aduse de Guvern la textul initial convenit.
  
B.  Hotararea civila nr. 1104/2015 a  ICCJ cu privire la un conflict negativ de competenta teritoriala.
        In 22 aprilie a.c., un complet de judecata de la Sectia a II- a ICCJ, a judecat conflictul negativ de competenta teritoriala ivit intre Tribunalul Bucuresti si Tribunalul Iasi, cu privire la judecarea dosarului nr. 4144/3/2014 depus de SCMD. Cum era si firesc in opinia noastra, ICCJ a stabilit ca instanta competenta sa continue judecata cauzei este Tribunalul Bucuresti, instanta in raza careia este sediul SCMD.
        Pentru cei interesati de considerentele de ordin juridic care au stat la baza deciziei luate de ICCJ, atasam prezentei note de informare hotararea in cauza.

        Anexa : Documentul mentionat mai sus

SEFUL DEPARTAMENTULUI JURIDIC
Col. (r) Monica I. CALOIAN

Nota de informare nr. 07 din 18.06.2015

Emitent:
·       Departamentul Juridic
Persoane de contact: Col (r) V. Mihai – 073.660.1110, Col (r) N. Staicu – 073.660.0989 E-mail: scmdjuridic@yahoo.com
Destinatari:
Membrii Comitetului  Director,  Birourile Operative ale Filialelor, Membrii SCMD
Subiect: A. Proiectul Legii pensiilor militare de stat.
              B. Hotararea civila nr. 1104/2015 a  ICCJ cu privire la un conflict negativ de competenta teritoriala.

Continut:

 A. Proiectului Legii pensiilor militare de stat.
           In conformitate cu planificarea existenta la Senat, in privinta Proiectului de Lege a pensiilor militare de stat, ieri, 17.06.2015, era termenul de depunere a Raportului comnun asupra acestei initiative legislative a celor doua comisii insarcinate cu acest lucru, respectiv Comisia pentru munca   si Comisia pentru aparare. Comisiile s-au intrunit in sedinta saptamanala la 16.06.2015 (activitate la care a asistat din partea SCMD dna col (r) Caloian Monica) si au luat in dezbatere o serie intreaga de amendamente, primite la Senat dupa inregistarea proiectului respectiv.
            Avand in vedere numarul mare de amendamente propuse si timpul limitat avut la dispozitie, membrii celor doua comisii au decis sa reia dezbaterile asupra Proiectului in sedinta de saptamana viitoare, prorogand implicit termenul de depunere a Raportului comun cu o saptamana, respectiv pana pe 24.06.2015.
            Tinand cont de faptul ca actuala sesiune parlamentara se incheie la sfarsitul lui iunie a.c., este greu de crezut ca proiectul care ne intereseaza va intra in dezbaterea plenului Senatului pana la 30 iunie, greu, dar nu imposibil daca exista vointa politica a majoritatii parlamentare. Noi insistam ca aceasta vointa politica sa existe si sa se manifeste.
           Revenind la sedinta din 16.06.15, membrii celor doua comisii au trecut in revista multe amendamente de mare interes, care privesc aspecte importante din continutul legii, precum: baza de calcul a pensiei, cuantumul pensiei, vechimea efectiva si vechimea in serviciu, actualizarea si recalcularea pensiilor, legatura cu sistemul de pensii administrate privat, pensia de serviciu anticipata, varsta standard, termenul de restituire a sumelor retinute in procesul de revizuire etc. In privinta acestor amendamente vom reveni odata cu depunerea Raportului comun, atunci cand acestea vor primi forma finala.
           Ca impresie generala trebuie mentionat faptul ca amendamentele propuse de Comisia pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala a Senatului sunt mai favorabile, in comparatie cu modificarile aduse de Guvern la textul initial convenit.
  
B.  Hotararea civila nr. 1104/2015 a  ICCJ cu privire la un conflict de competenta teritoriala negativa.
        In 22 aprilie a.c., un complet de judecata de la Sectia a II- a ICCJ, a judecat conflictul negativ de competenta teritoriala ivit intre Tribunalul Bucuresti si Tribunalul Iasi, cu privire la judecarea dosarului nr. 4144/3/2014 depus de SCMD. Cum era si firesc in opinia noastra, ICCJ a stabilit ca instanta competenta sa continue judecata cauzei este Tribunalul Bucuresti, instanta in raza careia este sediul SCMD.
        Pentru cei interesati de considerentele de ordin juridic care au stat la baza deciziei luate de ICCJ, atasam prezentei note de informare hotararea in cauza.
        Anexa : Documentul mentionat mai sus.

SEFUL DEPARTAMENTULUI JURIDIC
Col. (r) Monica I. CALOIAN 

miercuri, 13 mai 2015

Nota de informare nr. 06 din 13.05.2015

Emitent:
·       Departamentul Juridic
Persoane de contact: Col (r) V. Mihai – 073.660.1110, Col (r) N. Staicu – 073.660.0989

E-mail: scmdjuridic@yahoo.com

Destinatari:
Membrii Comitetului  Director,  Birourile Operative ale Filialelor, Membrii SCMD 

Subiect: A. Proiectul Legii pensiilor militare de stat.
              B. Problema reprezentativitatii organizatiilor sindicale.

Continut: A. Proiectului Legii pensiilor militare de stat.
     
           Dupa cum se cunoaste,  noua Lege a pensiilor militare de stat se bucura in prezent de doua proiecte, ambele aflate la Senatul Romaniei. Primul proiect a fost depus la initiativa  SCMD, in 24.03.2015, de un grup de parlamentari (printre care d-na Minca, dl. Dalca si dl. Pelican), proiect care a fost inregistrat sub nr. B 123/2015. Ulterior, pentru a marca Ziua Fortelor Terestre, in 22.04.2015 Guvernul Romaniei s-a hotarat in sfarsit sa trimita Parlamentului propriul proiect privind pensiile militare. Acesta a fost inregistrat la Senat cu nr. B 218/2015, rebotezat intre timp cu L 212/2015. Intre cele doua proiecte sunt foarte putine deosebiri (avand in vedere modul in care au fost elaborate), cele mai importante fiind cele referitoare la baza de calcul, recalcularea pensiilor si data intrarii in vigoare. Intrucat consideram ca proiectul care va avea castig de cauza in Parlament (pe considerente usor de inteles!) va fi cel promovat de Guvern, ne vom referi in cele de urmeaza la acesta.
           Proiectul noii legi privind pensiile militare de stat vine in intampinarea dorintei tuturor rezervistilor din sistemul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala ca o solutie de revenire la normalitate. Noua lege aduce o serie de beneficii tuturor pensionarilor, astfel:
-        Schimba natura juridica a pensiei, din pensie de asigurari sociale in pensie militara de stat, cu consecintele ce decurg din acest aspect (spre exemplu: nelegarea de punctul de pensie);
-        Obliga casele de pensii sectoriale sa reanalizeze incadrarea in conditiile de munca a tuturor pensionarilor, indiferent de data trecerii in rezerva;
-        Elimina dispozitiile introduse de art. 1, alin. (4) din Legea nr. 241/2013, privind inghetarea indexarilor pentru cei care au primit decizii in baza acestei legi;
-        Introduce actualizarea pensiilor rezervistilor in legatura cu majorarea soldelor/salariilor militarilor/politistilor aflati in activitate;
-        Restituie, in mod esalonat, sumele retinute abuziv unor pensionari  prin decizii de revizuire.

       In vederea aplicarii unitare in practica, proiectul de lege, in cuprinsul mai multor articole (de ex. art. nr. 61, 112 si 123), face trimitere la necesitatea elaborarii unor norme metodologice ale guvernului, fie la ordine comune ale ministrilor de resort.
          Unul dintre aspectele care au suscitat in cel mai mare grad interesul multor membrii de sindicat  este problema recalcularii pensiilor. In acest sens, cu toate ca dispozitiile art. nr. 111 si 112 introduc o diferentiere intre pensionari, in functie de data deschiderii dreptului la pensie (pana la 31.12.2010 si dupa 01.01.2011), art. nr. 124 stipuleaza: “In termen de 3 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei Legi, persoanele prevazute la art. 3 pot opta pentru modul de calcul a pensiei in baza prezentei legi sau a Legii nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare”.  Mentionam ca la art. 3 figureaza urmatoarele “persoane”: militar, politist, functionar public cu statut special si pensionar militar. Din interpretarea dispozitiilor de mai sus, rezulta fara putinta de tagada ca orice pensionar militar, indiferent de momentul deschiderii dreptului la pensie, poate opta intre cele doua variante.

           Proiectul L 212/2015 este trimis in prezent spre dezbateri si avize la comisiile de specialitate ale Senatului. Pana pe 17.06.2015, Comisia de Aparare  si Comisia pentru Munca vor intocmi si prezenta plenului Raportul  comun asupra acestei initiative legislative. Avand in vedere ca vacanta parlamentara incepe la 01.07.2015, consideram ca sunt putine sanse ca Senatul sa dezbata si sa se pronunte asupra proiectului in aceasta sesiune parlamentara, mai ales daca tinem seama si de dispozitiile art. nr. 125 conform carora “Prezenta lege intra in vigoare la 01 ianuarie 2016”.
           Mentionam ca orice persoana interesata de aceasta initiativa legislativa poate formula si trimite Senatului, ulterior si Camerei Deputatilor, propunerile pe care le considera pertinente. Sa nu uitam insa ca un act normativ nu se concepe pentru fiecare situatie particulara in parte, ci pe situatia generala a domeniului vizat. Cu toate acestea, incurajam pe toti cei care considera ca pot contribui la imbunatatirea prezentului proiect sa trimita propuneri si observatii in acest sens.
  
B.  Problema reprezentativitatii organizatiilor sindicale.

        La solicitarea mai multor colegi facem urmatoarele precizari: in Legea nr. 62/2011, privind dialogul social, in cap. V, incepand cu art. nr. 51, se fac mai multe precizari cu privire la « reprezentativitatea organizatiilor sindicale » . Aceasta reprezentativitate vizeaza mai multe niveluri, respectiv:  naţional, de sector de activitate, de grup de unităţi şi de unitate. La art. nr. 221, alin (2) se precizeaza ca: “Verificarea menţinerii condiţiilor de reprezentativitate se face din 4 în 4 ani”. Lesne se poate observa ca dispozitiile respective se aplica organizatiilor sindicale din unitatile economice. SCMD nu poate sa se plieze pe o astfel de organizare, nu si-a propus acest lucru inca de la infiintare.
         Lasand la o parte aspectul ca legea nu prevede nicio sanctiune (in afara nerecunoasterii nivelului de reprezentativitate) in cazul in care nu se intrunesc cumulativ conditiile solicitate pentru recunoastrerea «reprezentativitatii», trebuie sa observam ca aceasta nu este o conditie a existentei unui sindicat. Prin urmare, nu vedem nicio amenintare la adresa sindicatului nostru din acest punct de vedere, mai degraba ar trebui sa fim atenti la atacurile ce vin din interiorul organizatiei. 

SEFUL DEPARTAMENTULUI JURIDIC

Col. (r) Monica I. CALOIAN

miercuri, 22 aprilie 2015

PROIECTUL LEGII PENSIILOR MILITARE APROBAT DE GUVERN


Redam mai jos comunicatul de pe site-ul guvernului:
"Guvernul a aprobat, astăzi (nn -22.04.2015), un proiect de Lege prin care se revine, în privința pensiilor, la un statut adecvat pentru membrii sistemului de apărare, ordine publică și siguranță națională. 
Se înlătură, astfel, sursa majoră de nemulțumiri pe care a reprezentat-o revizuirea pensiilor militare din anul 2010.
Principalele modificări din proiectul de act normativ ce vor viza sistemul de pensii sunt:
•    Pensiile se plătesc din sumele alocate la bugetul de stat prin bugetele MApN, MAI și SRI.
•    Sistemul de pensii militare nu va mai fi un sistem contributiv, în sensul că angajatorul nu va mai fi obligat să plătească contribuția aferentă acestuia la bugetul asigurărilor sociale.
•    Angajatul va plăti lunar o cotă de contribuție individuală egală cu cota de contribuție individuală de asigurări sociale, sumă ce va fi vărsată la bugetul de stat, nu la bugetul asigurărilor sociale. Baza lunară de calcul a contribuției individuale este solda lunară brută sau salariul lunar brut.
Proiectul de Lege instituie reglementări prin care se revine, de principiu, la regulile care caracterizau sistemul pensiilor militare de stat. Vor exista pensii de serviciu, pensii de invaliditate și pensii de urmaș. Pensiile de serviciu vor fi: pensia de serviciu pentru limită de vârstă (în care limitele sunt cele prevăzute de legislația actuală și cresc, gradual, de la 55 de ani la 60 de ani), pensia de serviciu anticipată și pensia de serviciu anticipată parțială.
De asemenea, se revine la principiile de stabilire a pensiilor potrivit legislației specifice categoriilor de personal cu statut special din instituțiile publice de apărare, ordine publică și siguranță națională, în vigoare până la data de 01.01.2011.
Pensiile aflate în plată, stabilite în temeiul Legii nr. 263/2010, pentru cadrele militare trecute în rezervă în intervalul cuprins între 01.01.2011 și data intrării în vigoare a prezentei legi, se recalculează potrivit reglementărilor cuprinse în aceasta.
În cazul pensiilor care, prin noul mod de calcul, s-ar diminua, se păstrează cuantumul actual."
In continuare redam si dialogul dintre primul ministru, dl. Victor Ponta  si ministrul muncii, dna Rovana Plumb, desfasurat in cadrul sedintei de guvern:
Victor Ponta: "La fel de important: adoptăm astăzi - ca proiect de lege, evident, nu ordonanţă de urgenţă - o lege extrem de importantă, care a fost lucrată foarte mult timp, legea pensiilor pentru militari. Nu sunt pensii speciale, sunt pensii... Cum sunt, doamna ministru?
Rovana Plumb: Îndreptăm anumite erori...
Victor Ponta: Atât, doar îndreptăm greşelile care s-au făcut în trecut. Şi cred că era necesar acest lucru. Am mai îndreptat pentru o parte dintre militari. Stabilim un sistem foarte clar, care este un sistem aplicat în toate ţările NATO şi în toate ţările europene şi care stabileşte o predictibilitate pentru cei care îşi desfăşoară activitatea în serviciul militar al unei ţări într-o ţară NATO, aşa cum este România. În mod special am vrut să legăm adoptarea proiectului şi trimiterea spre parlament. Mâine este Sfântul Gheorghe, Ziua Forţelor Terestre. Vreau să le urez tuturor militarilor români toate cele bune şi să le mulţumesc pentru ce fac pentru ţară şi cred că acest proiect de lege e un moment simbolic potrivit să-l trimitem către parlament, spre adoptare şi dezbatere".
p. SEFUL DEPARTAMENTULUI JURIDIC
Consilier, col (r) V. Mihai

joi, 9 aprilie 2015

Sustinerea Proiectului Legii pensiilor militare de stat

           Dupa cum se cunoaste, Proiectul Legii pensiilor militare de stat este in prezent la Senatul Romaniei,  unde a primit numarul B 123/2015. In conformitate cu prevederile Deciziei CD al SCMD luata in sedinta din 31.03.2015, inregistrata sub nr. 385/01.04.2015, recomandam membrilor de sindicat sa acceseze site-ul Senatului si sa-si exprime opiniile de sustinere a proiectului legislativ. In acest sens, se pot folosi urmatoarele link-uri:
-        Pentru fisa proiectului:   https://www.senat.ro/Legis/Lista.aspx?cod=18893&pos=0&NR=b123&AN=2015
-        Pentru formularul on-line depunere opinii:  https://www.senat.ro/LegiProiect.aspx.
De mentionat faptul ca proiectul B 123/2015 trebuie cautat si  gasit in tabelul deschis pe pagina respectiva.

Redam mai jos urmatoarea mentiunea de pe site-ul Senatului :

Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică pot fi trimise de aemenea:
  în scris la adresa: Senatul României, Calea 13 septembrie, nr.1-3, Sector 5, Bucureşti respectând formularul 
  prin fax la 021 315 8942, completând formularul 
  prin email la infopub@senat.ro, completând formularul și atașându-l la email.
  depuse personal la Sediul Senatului României, Biroul de Relații Publice
  prin accesarea formularului on-line corespunzător fiecărei inițiative legislative (conform listei de proiecte alăturate).

SEFUL DEPARTAMENTULUI JURIDIC
Col. (r) Monica I. CALOIAN

miercuri, 4 martie 2015

Nota de informare

Nota de informare 

Nr. 04  (244) din 04.03.2015, publica
Emitent:
·       Departamentul Juridic
Persoane de contact:
Col (r) V. Mihai – 073.660.1110
Col (r) N. Staicu – 073.660.0989

E-mail: scmdjuridic@yahoo.com
Destinatari:
·       Membrii Comitetului  Director
·        Birourile Operative ale Filialelor
·        Membrii SCMD 

Subiect: Sesizarile SCMD adresate Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).

Continut:
         1. Dupa cum v-am informat la inceputul acestui an, Biroul relatii cu publicul al CSM ne-a comunicat, prin adresa cu nr. 1/28303/2014 din 06.01.2015, faptul ca sesizarea  noastra  cu privire la amenzile judiciare stabilite de d-na judecator VASILE-CRISTEA Mirela-Simona de la TMB «a fost transmisa Inspectiei Judiciare ». In pofida celor doua luni de zile care au trecut de atunci, pe adresa SCMD nu a sosit inca un raspuns oficial la sesizarea facuta. Il asteptam in continuare.
          Pentru a raspunde intre timp interesului unor membrii de sindicat, in special din randul celor amendati de catre d-na judecator Vasile-Cristea, va comunicam urmatoarele:
-        amenzile au fost date in 4 dosare astfel: nr. 984/3/2014, nr. 1245/3/2014, nr. 4983/3/2014 si nr. 9395/3/2014;
-        in dosarele nr. 4983/3/2014 (3 reclamanti, MAI) si nr. 9395 (8 reclamanti, MApN) s-au primit motivarile scrise. SCMD a formulat si depus apelul de rigoare pe data de 04.02.2015;
-        dosarele nr. 984/3/2014 si nr. 1245/3/2014, avand fiecare cate 17 reclamanti provenind din MApN, au fost disjunse. Motivarile scrise au fost primite spre finalul lunii februarie, SCMD avand termen pentru depunerea apelului pe 21.03.2015, termen ce va fi respectat cu siguranta;
-        initial am crezut ca d-na judecator a amendat in instanta doar membri ai SCMD. Ulterior am aflat ca d-na judecator isi facuse o practica din a acorda aceste amenzi pentru pricini inchipuite, impartindu-le in stanga si dreapta cu un zel demn de o cauza mai buna;
-        dupa depunerea sesizarii noastre catre CSM, o serie de dosare repartizate initial doamnei judecator Vasile-Cristea au fost redistribuite altor judecatori;
-        din informatiile culese la sediul TMB, de la o serie de avocati, rezulta faptul ca in apel aceste amenzi hotarate de d-na judecator Vasile-Cristea pe fond au fost infirmate.
            2. Pentru o informare mai cuprinzatoare a CSM cu privire la modul in care membrii SCMD sunt tratati in instantele de judecata, Departamentul Juridic,  sub semnatura presedintelui sindicatului, a trimis, cu numarul 238/03.03.2015, o noua sesizare adresata CSM, document ce poate fi gasit in anexa prezentei note de informare.                                                  

SEFUL DEPARTAMENTULUI JURIDIC

Col (r) Monica I. CALOIAN

Anexa:

SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE
Departamentul juridic
Sediul social: Bucuresti, str. Bogota,  nr. 6, Sector 1, Cod postal 013642
Telefoane mobile: 0736601143, 0736601110, 0736600989
Cont: BRD, Agentia Carol, RO41BRDE441SV79262374410, Cod fiscal:26096263         


STIMATE DOMNULE PREȘEDINTE

           Acum câtva timp, mai precis în 02.02.2015, la întâlnirea cu tinerii magistrați, președintele nostru recent ales Klaus Iohannis a subliniat prevederea constituțională conform căreia nimeni nu este mai presus de lege și a adăugat de la sine că  justiția este în slujba cetățeanului. La auzul acestor adevărate deziderate, prin mijlocirea mediilor de informare în masă, nu am putut să mă abțin să nu-mi amintesc de modul în care trei complete de judecată de la Curtea de Apel București, respectiv nr. 13, 14 și 15, au administrat, începând din luna iunie a anului trecut, actul de justiție în slujba cetățeanului”, în privința membrilor Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate (SCMD) care au avut ghinionul să fie repartizați și judecați de aceste complete. Ele sunt formate din următorii judecători, având calitatea de președinte prin rotație, astfel: Dobraniște Liviu Cornel (13), Arbănaș Petrică (14) și Udrea Elena Luissa (15).
             Nu pot să nu observ practica cel puțin ciudată a CAB de a forma mai multe complete de judecată din aceiași judecători, cu rotirea funcției de președinte, practică ce generează toleranțe și complicități greu de înțeles și acceptat, cu repercusiuni negative asupra actului de justiție. În cazul nostru este vorba de cca 20 de dosare în care membrii de sindicat își căutau dreptatea după ce TMB le-a respins acțiunile de contestare a deciziilor de revizuire a pensiilor prin care li s-au reținut abuziv sume însemnate din pensii, în baza Legii nr. 119/2010, prin care s-au desființat pensiile de serviciu, act normativ în aplicarea căruia guvernul de tristă amintire Băsecu-Boc a emis OUG nr.1/2011, norme metodologice în aplicarea legii. Aceste acte normative prin nerespectarea principiului dreptului câștigat în materia pensiilor, principiu cuprins atât în prevederile art. 180, pct. 8 din Legea nr. 19/2000, cât și de art. 169, pct. 5 din Legea 263/2010, privind sistemul public de pensii, au introdus o inacceptabilă discriminare a rezerviștilor militari.
             Pentru a exemplifica abordarea prin care aceste complete de judecată au înțeles să-și facă datoria de magistrați, plătiți foarte bine din bani publici, vă redau mai jos modul în care s-a desfășurat ședința de judecată în dosarul nr. 10718/3/2012, la termenul din 05.06.2014, contestator Dulgheru Ioan. Președinte de complet a fost dna judecător Udrea Elena Luissa. La apelul nominal a răspuns doar reprezentantul contestatorului - consilierul juridic al SCMD, dl col. (r) Staicu Nicolae, depunând delegația de reprezentare, lipsând intimata Casa de pensii sectorială a MApN.
                Deși președintele completului de judecată era dna judecător UDREA, dl judecător DOBRANIȘTE a făcut comentarii legate de delegația de reprezentare a consilierului juridic, pe care a refuzat să o ia în considerare, susținând că e nevoie de o procură legalizată din partea contestatorului, refuzând totodată să preia concluziile scrise pe care dl Staicu le avea pregătite să le depună la dosarul cauzei în cadrul ședinței de judecată. În tot acest timp, președintele completului asista pasiv la uzurparea calității sale de către un subordonat, fără măcar să existe o minimă consultare între membrii completului de judecată. În fapt, acest complet de judecată a considerat că nu poate fi vorba de o reprezentare legală în respectiva cauză, iar în consecință dna judecator Udrea a dictat grefierei de ședință să consemneze că se impune suspendarea judecării cauzei în temeiul  art. 242, alin (1), pct. 2 Cod Pr.Civ, respectiv lipsa părților. În acest sens, a se vedea anexa nr. 1, Încheierea de ședință din data de 05.06.2014.
            Revenind la problema reprezentării, reținem din documentul mai sus menționat că delegația de reprezentare nr. 700/29.04.2014 depusă la dosar de către domnul consilier juridic Staicu Nicolae nu respectă cerințele art. 68 Cod procedură civilă în sensul că, procura pentru exercițiul dreptului de chemare în judecată sau de reprezentare în judecată trebuie realizată prin înscris sub semnătură legalizată, motiv pentru care acesta nu poate formula concluzii în cauză
Citind această motivare a completului de judecată, mărturisesc că nu am știut cum să o interpretez: ca rea credință a judecătorilor sau ca o lipsa gravă de pregătire profesională a acestora, în sensul că dispozițiile art. 68 C.Pr.Civ nu se limitează la pct. 1, reținut de complet în mod restrictiv, ci continuă cu încă 5 puncte, cel de-al 4-lea precizând: “Dacă mandatul este dat unei alte personae decât un avocat, mandatarul nu poate pune concluzii decât prin avocat, cu excepția consilierului juridic care, potrivit legii, reprezintă partea”. Considerăm că interpretarea articolului s-a făcut în mod abuziv, neluându-se în calcul toate variantele avute în vedere de legiuitor pentru situații concrete.  În anexa nr. 2 prezentăm formularele folosite de SCMD pentru reprezentarea membrilor de sindicat în instanța de judecată.
            Tot în cadrul aceleiași ședințe de judecată, dl judecător DOBRANIȘTE a recomandat consilierului juridic al SCMD să aducă procură notarială din partea contestatorului, să formuleze
cerere de judecare în lipsă și să nu mai vină în instanță la alte termene. Considerăm acest fapt deosebit de periculos și dăunător procesului legal de înfăptuire a justiției. Cum iși poate permite un judecător să ceară reprezentantului legal al unui justițiabil să nu mai vină în instanță?
           În afara aspectelor legate de reprezentarea în instanță, componenții acestor 3 complete de judecată, spre deosebire de toti ceilalți judecători ai CAB care au soluționat peste 130 de cauze similare în care figurează membrii SCMD, au considerat în 19 dosare (6606/3/2012, 8746, 8962, 9745, 10457, 10729, 11016, 10604, 11227, 11526, 11734, 11991, 15428, 15558, 15659, 15873, 16464, 16468, 16493) că recursurile formulate de sindicat nu au fost motivate și în consecință au fost anulate, în pofida argumentării și invocării de către sindicat a dispozițiilor art. 304, pct. 8 și 9, coroborate cu prevederile art. 299-308 Cod Pr. Civ. Mai mult, dl judecator Arbănaș în dosarul nr. 4703/3/2014, soluționat în apel la 19.02.2015, a respins acțiunea ca tardiv formulată, în condițiile în care apelul a fost depus în interiorul termenului de 30 zile așa cum rezultă din Sentința civilă nr. 3549 din 25.03.2014 pronunțată de Tribunalul București în cauza respectivă, calificând în mod abuziv calea de atac drept “recurs” in loc de “apel”.
            În speranța că veți analiza în mod obiectiv situația prezentată și veți lua măsurile ce se impun pentru ca astfel de situații să nu se mai repete, vă asigur de toată considerația membrilor de sindicat care așteaptă să li se facă dreptate.

            Anexe: 1. Încheierea de ședință din data de 05.06.2014.
                         2. Formulare folosite de SCMD în reprezentarea membrilor de sindicat.
Cu stimă,
REȘEDINTELE SINDICATULUI CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE
Colonel (r)
                        dr. Mircea DOGARU

PREȘEDINTELUI CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII
-        DOMNUL JUDECĂTOR MARIUS BADEA TUDOSE -